Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISMN

Příručka uživatele systému ISMN

Změny v roce 2024

Příručka uživatele systému ISMN

2. české vydání. Revize březen 2016
Z anglického originálu přeložil a upravil Antonín Jeřábek
Vydala Národní knihovna ČR v roce 2008


Obsah

Předmluva k českému vydání
Předmluva
1. Úvod
2. Jak je Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) sestaveno
3. Účel a rozsah použití čísla ISMN

4. Zásady a postupy, které musí dodržovat vydavatelé, přidělující čísla ISMN vlastním produkcím
5. Neparticipující vydavatelé

6. Použití čísla ISMN
7. Tisk a publikování čísla ISMN
8. Správa systému ISMN
9. Číslo ISMN a další mezinárodní standardní čísla
10. Desatero účastníka systému ISMN
11. Přílohy

Adresa Národní agentury ISMN v ČR

 

Text této příručky je upraveným překladem 5., opraveného vydání “ISMN users´ manual” vydaného Mezinárodní agenturou ISMN v Berlíně v lednu 2016.
Při zpracování textu bylo přihlédnuto k domácí vydavatelské praxi. Obsahové rozdíly oproti mezinárodní příručce nejsou ale velké, protože Mezinárodní agentura ISMN má zájem na tom, aby si jednotlivé národní agentury ISMN text příliš neupravovaly a aby příručka měla obdobné znění v rámci celého systému.
Český překlad se snaží zachovat terminologickou kontinuitu s českou verzí obdobné příručky systému mezinárodního standardního číslování knih – ISBN.

15. 3. 2016
Antonín Jeřábek, Národní agentura ISMN v ČR
Národní knihovna České republiky

 

ISMN – Mezinárodní standardní číslo hudebnin (International Standard Music Number) bylo velmi úspěšné během více než dvaceti let své existence. Padesát devět agentur reprezentujících o něco více zemí a regionů je nyní aktivními účastníky systému. Pokud bychom si měli přát něco víc, tak je to větší využití čísla ISMN v hudebním světě, jako tomu v systému ISBN. Vydávání hudebnin a jejich využití se nedá jen tak srovnávat se světem knih – hudebniny jsou určeny vybrané odborné veřejnosti, vzdělané v hudbě a též historické souvislosti jsou v zemích s velkou hudební tradicí odlišné. Určitou globalizaci nyní vidíme prostřednictvím vzrůstu dodavatelů internetu, kteří nabízejí velké množství hudebnin a tak překlenují mezeru mezi tradičními hudebními zeměmi a milovníky hudby na celém světě. Číslo ISMN by mělo být ideálním identifikátorem pro hudebniny prezentované na internetu, zvláště proto, že je kompatibilní se specializovanějšími identifikačními systémy.
Poslední revize normy ISMN vedla k 13místnému číslu a tak k souladu s číslem ISBN. Uživateli byla přijata a poskytla dobrý základ pro další úspěšnou spolupráci se systémem ISBN.  Toto vydání Příručky uvádí velkou změnu – místo o vydavatelích hovoří o „registrantech“ (pozn. překl.: V českém textu ponechán zavedený termín „vydavatelé“). Důvod je ten, že vedle komerčních vydavatelů existuje v hudebním sektoru množství tvůrců hudebnin, kteří šíří svá díla v různých médiích, a je sporné, zda by mohli být považováni za vydavatele v tradičním slova smyslu. V každém případě by nemohli být v některých zemích, kde mají zákony o vydavatelské činnosti jako vydavatelé chápáni. Tato verze Příručky se nezabývá v širším rozsahu elektronickými formami vydávání a poskytováním licencí. Důvody jsou dvojí: Na jedné straně zkušenost posledních let prokázala, že technický rozvoj postupuje velmi rychle a to, co se zdálo, že bude vyžadovat zvláštní péči dnes, může být za rok zapomenuto. Na druhé straně, a to je ten hlavní důvod, pravidla přidělování čísel ISMN jsou stejná pro všechny hudebniny a nezávisí na formě, v níž jsou produkovány. Vezmeme-li v úvahu široké použití elektronického šíření hudebnin, pak přidělování čísel ISMN takovým produktům velmi doporučujeme.
Příručky uživatele nejsou statické – jsou trvale v procesu změn, aby byly co nejužitečnější a aby se přizpůsobovaly současným potřebám. Také není současné vydání v žádném případě definitivní – nejaktuálnější verzi lze nalézt na webové stránce Mezinárodní agentury ISMN (http://ismn-international.org).

Berlín, leden 2016
Hartmut Walravens

10.04.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube