Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Studovat v knihovně

Studovat v knihovně

Studovat v NK ČR může kdokoli starší 15 let, s platným čtenářským průkazem nebo s jednodenní vstupenkou. Rozsah nabízených služeb se v obou případech liší (více viz Chci se stát čtenářem). V knihovně je možné studovat dokumenty z fondu NK ČR i vlastní donesené materiály.

K okamžitému studiu je volně přístupná jen malá část fondu NK ČR, která je součástí volných výběrů v jednotlivých studovnách.

Většinu dokumentů je nutno expedovat z uzavřených skladišť na základě objednávek, expediční lhůty se liší podle umístění dokumentu (od cca 2 hodin, pokud je dokument přímo v budově Klementina, nebo do následujícího pracovního dne odpoledne, pokud je dokument umístěn v CD Hostivař).

Tištěné dokumenty (včetně vázaných periodik) lze objednat především do Všeobecné studovny. Studovna společenských a přírodních věd je vybavena zařízeními pro zpřístupnění elektronických dokumentů (jako jsou CD-ROM, DVD, CD-A, magnetofonové kazety) či mikrodokumentů. Ty lze objednávat také do Studovny periodik. Studovna vědeckých pracovníků je přednostně určena uživatelům zabývajícími se vědeckovýzkumnou či pedagogickou činností.

Do studoven specializovaných oddělení jsou dokumenty expedovány z příslušného příručního skladu. Tyto objednávky jsou vyřizovány většinou v kratších termínech, často na počkání. Doba vyřízení objednávky se řídí specifickými pravidly těchto studoven (Studovna periodik, Studovna Hudebního oddělení, Studovna Oddělení rukopisů a starých tisků, Knihovna knihovnické literatury).

Ve studovnách je možno studovat i materiály v elektronické podobě. Jedná se především o licencované databáze (viz Chci využívat licencované databáze) či digitální knihovnu (viz Chci využívat digitální knihovnu).

Ke studiu i relaxaci je možno využít také Studijně relaxační zónu. Registrovaní uživatelé i uživatelé s jednodenní vstupenkou mohou využívat Individuální studijní zónu a Relaxační zónu ke studiu vlastních materiálů, absenčního fondu NK ČR a Slovanské knihovny, a k odpočinku. Týmové studovny jsou vyhrazeny registrovaným uživatelům či jejich doprovodu s jednodenní vstupenkou. V týmových studovnách jsou k dispozici whiteboard či flipchart nebo projektor. V prostorách Relaxační zóny a Individuální studijní zóny je povoleno konzumovat jídlo a nápoje. V Týmových studovnách je povolena pouze konzumace nápojů z uzavřených lahví.

28.11.2022
Kam se obrátit
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube