Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Březen 2023

Dotaz žadatele Hlídač státu, z.ú.
Odpověď:

1/ Způsob vyřízení žádosti (PDF)
2/ Příloha (PDF)

Duben 2023

Dotaz žadatele Bc. Blanka Podvolecká
Odpověď:

1/ Způsob vyřízení žádosti (PDF)
2/ Příloha - registrace (PDF)
3/ Příloha - vstupenky (PDF)
4/ Příloha - výpůjčky (PDF)


Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Březen 2021

Dotaz žadatele Hlídač státu, z.ú.
Odpověď:
1/ Způsob vyřízení žádosti (PDF)
2/ Příloha (PDF)

Duben 2020

Dotaz žadatele Právo ve veřejném zájmu, z.s.
Odpověd: text (PDF)

Listopad 2019

Dotaz: Žádost Jana Moláčka o poskytnutí informací ze dne 29. 10. 2019
Odpověď:
1/ Způsob vyřízení žádosti (PDF)
2/ Dohoda o narovnání Metrostav x NK ČR ze dne 30. 11. 2016 (PDF)
3/ Smlouva o nájmu Metrostav x NK ČR ze dne 30. 5. 2011 včetně dodatku č. 1 (PDF)
4/ Sdělení Městského státního zastupitelství ze dne 27. 5. 2016 (PDF)
5/ Usnesení Policie ČR o odložení věci ze dne 22. 12. 2016 (PDF)
6/ Smlouva o nájmu Dreyer x NK ČR ze dne 21. 12. 2006 (PDF)
7/ Dodatky č. 1 až 4 smlouvy o nájmu Dreyer x NK ČR (PDF)
8/ Smlouva o nájmu Dreyer x NK ČR ze dne 6. 11. 2018 (PDF)

Říjen 2019

Dotaz žadatele Právo ve veřejném zájmu, z.s.
Odpověd: text (PDF)

Březen 2019

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací v souvislosti se správní pokutou uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, týkající se veřejné zakázky "Rozšíření a optimalizace centrálního datového úložiště NK ČR".

Odpověd: text (PDF)


Srpen 2017

Dotaz:
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí této informace:
dokument obsahující plánovanou dislokaci pracovišť NK po skončení revitalizace Klementina (včetně grafické části – půdorysů)
Požaduji zaslat elektronicky na:  xxxxxxxxxxxx

Odpověď / Doprovodná informace :
Vážený pane doktore,
k Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, Vám sdělujeme následující:
Dokument obsahující plánovanou dislokaci pracovišť NK po skončení revitalizace Klementina neexistuje.


Květen 2017

Dotaz:
Žádám o nahlédnutí do znaleckého posudku zmíněného v rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění udržitelnosti provozu Národní digitální knihovny“, ev. č. VZ 639921, „a do s ním související dokumentace zadavatele, zejména rozpracované dokumentace hodnotící komise k výše uvedené veřejné zakázce.“

Odpověď / Doprovodná informace:
Na základě žádosti byla žadateli požadovaná informace poskytnuta formou nahlédnutí do dokumentů, které ji obsahují, po anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Vzhledem k poskytnutí informace v jiné než elektronické podobě se zveřejňuje pouze doprovodná informace.Dotaz:
Žádám o zpřístupnění a poskytnutí následující informace: poskytnutí kopie dokumentu: Znalecký posudek, který si hodnotící komise (resp. zadavatel – Národní knihovna ČR) nechal zpracovat v rámci posouzení a hodnocení nabídek zadávacího řízení s názvem „Zajištění udržitelnosti provozu Národní digitální knihovny“, ev. č. VZ 639921, na jehož základě zadavatel dne 12. 5 .2017 rozhodl o zrušení zadávacího řízení s názvem „Zajištění udržitelnosti provozu Národní digitální knihovny“, ev. č. VZ 639921.“ 

Odpověď / Doprovodná informace:
Na základě žádosti byla žadateli požadovaná informace poskytnuta formou nahlédnutí do dokumentů, které ji obsahují, po anonymizaci obchodního tajemství. Vzhledem k poskytnutí informace v jiné než elektronické podobě se zveřejňuje pouze doprovodná informace.


Listopad 2016

Dotaz:

Obchodní korporace žádá o poskytnutí následující informace: Uzavřená Smlouva o poskytování služeb systémového integrátora (včetně všech jejích příloh) s vítězným uchazečem – Logica Czech Republic s.r.o., se sídlem Na Okraji 335/4, Praha 6, IČ: 624 12 388 (nyní: CGI IT Czech Republic s.r.o., se sídlem Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5), k veřejné zakázce Zadavatele Národní knihovna ČR, se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha 1, IČ: 000 23 221 s názvem „Systémový integrátor projektu Vytvoření Národní digitální knihovny“ ev. č. VZ 60062201.

Odpověď / Doprovodná informace: text (PDF)


Červenec 2016

Dotaz:
Žiadam zoznam kníh ohľadom tejto problematiky:

- Rozhodnutia ESĽP vo veciach sťažnosti podaných proti podmienkam vo väzniciach ,
- Žalobami podanými proti mas mediam ako sú vydavateľstvá novín ,časopisov či televízie,
- Vplyvom médií na sudcov a súdy rozhodujúce o trestných obvineniach.

Odpověď / Doprovodná informace:
Národní knihovna České republiky nemá k dispozici žádný přehled (seznam) knih, které by se mohly týkat Vámi zmiňované problematiky. Žádný právní předpis, ani zákon č. 106/1999 Sb., Národní knihovně České republiky neukládá podobné seznamy (nově) vytvářet a nezískala je ani v jiné souvislosti. Potřebujete-li pomoc s hledáním odborné literatury, doporučujeme využití tzv. Jednotné informační brány (www.jib.cz) nebo rešeršních služeb knihoven, které se na Vámi uváděnou problematiku specializují.


Květen 2016

Dotaz:
Žádám o zaslání smlouvy uzavřené mezi Národní knihovnou ČR a společností Metrostav, a.s. ze dne 26. 10. 2011 na investiční akci dostavba a rekonstrukce Centrálního depozitáře v Hostivaři. Dále žádám o zaslání seznamu všech subdodavatelů a subdodavatelů společnosti Metrostav, a.s., kteří se podíleli na realizaci této investiční akce.

Odpověď / Doprovodná informace:
Na základě doplněné žádosti byly žadateli zaslány požadované dokumenty v listinné podobě.


Duben 2016

Dotaz:
Žiadam Vás o sprístupnenie týchto informácií:

 • aktuálny opis projektu Digitalizace Národní knihovny
 • rozpočet projektu (ku dňu ukončenia projektu)
 • tlačovú správu k projektu
 • odborné články o digitalizácii NK v ČR

Odpověď / Doprovodná informace
Na základě Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující:

 1. aktuálny opis projektu Digitalizace Národní knihovny
 2. rozpočet projektu (ku dňu ukončenia projektu)
 3. tlačovú správu k projektu
 4. odborné články o digitalizácii NK v ČR

K bodům 1. a 2.
Informace, které žádáte, jsou součástí spisu projektu „Vytvoření Národní digitální knihovny“, který je financován ze Strukturálních fondů EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj) prostřednictvím Integrovaného operačního programu – Výzva 07 – číslo projektu CZ 1.06/1.1.00/07.06386. S ohledem na rozsah, komplexnost a propojení požadovaných dokumentů, kdy jsou požadovány aktuální verze, s dalšími dokumenty, není možné jejich poskytnutí  formou zaslání datového souboru obsahujícího požadované informace.

Z tohoto důvodu Vám v souladu s § 4a odst. 2 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace rádi poskytneme formou nahlédnutí do příslušných dokumentů v prostorách Národní knihovny České republiky. Za tímto účelem se na konkrétním čase a podmínkách osobní návštěvy domluvte s paní Markétou Kramplovou, tel. 221 663 276, e-mail. marketa.kramplova@nkp.cz, která bude nahlížení zajišťovat.

K bodu 3.
Tiskové zprávy k projektu „Vytvoření Národní digitální knihovny“ naleznete na níže uvedených odkazech:
http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/tz_ndk_thebest2014.pdf
http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/tz_k4.pdf
http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/pozvanka_ndk_2013_06_27.pdf
http://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/soubory/ostatni/tz_validator_ndk.pdf
http://www.nkp.cz/o-knihovne/soubory/ostatni/tz-ndk-projektschvalen.pdf
http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=forum_reklama.htm
http://wwwold.nkp.cz/files/tz_ndk.pdf
http://www.osf-mvcr.cz/od-elektronickeho-zadavani-zakazek-v-boji-proti-korupci-po?lang=1&ref=m&source=email

K bodu 4.
Národní knihovna České republiky nemá k dispozici žádný přehled (soupis) odborných článků, které by se mohly týkat projektu „Vytvoření Národní digitální knihovny“ a žádné odborné články nebyly Národní knihovnou České republiky v rámci její činnosti vydány. Potřebujete-li pomoc s hledáním odborné literatury, doporučujeme využití tzv. Jednotné informační brány (www.jib.cz) nebo rešeršních služeb Národní knihovny (http://www.nkp.cz/sluzby/reserse).

17.01.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube