Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Listopad 2016

Dotaz:
Obchodní korporace žádá o poskytnutí následující informace: Uzavřená Smlouva o poskytování služeb systémového integrátora (včetně všech jejích příloh) s vítězným uchazečem – Logica Czech Republic s.r.o., se sídlem Na Okraji 335/4, Praha 6, IČ: 624 12 388 (nyní: CGI IT Czech Republic s.r.o., se sídlem Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5), k veřejné zakázce Zadavatele Národní knihovna ČR, se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha 1, IČ: 000 23 221 s názvem „Systémový integrátor projektu Vytvoření Národní digitální knihovny“ ev. č. VZ 60062201.

Odpověď / Doprovodná informace: text (PDF)


Červenec 2016

Dotaz:
Žiadam zoznam kníh ohľadom tejto problematiky:

- Rozhodnutia ESĽP vo veciach sťažnosti podaných proti podmienkam vo väzniciach ,
- Žalobami podanými proti mas mediam ako sú vydavateľstvá novín ,časopisov či televízie,
- Vplyvom médií na sudcov a súdy rozhodujúce o trestných obvineniach.

Odpověď / Doprovodná informace:
Národní knihovna České republiky nemá k dispozici žádný přehled (seznam) knih, které by se mohly týkat Vámi zmiňované problematiky. Žádný právní předpis, ani zákon č. 106/1999 Sb., Národní knihovně České republiky neukládá podobné seznamy (nově) vytvářet a nezískala je ani v jiné souvislosti. Potřebujete-li pomoc s hledáním odborné literatury, doporučujeme využití tzv. Jednotné informační brány (www.jib.cz) nebo rešeršních služeb knihoven, které se na Vámi uváděnou problematiku specializují.

Květen 2016

Dotaz:
Žádám o zaslání smlouvy uzavřené mezi Národní knihovnou ČR a společností Metrostav, a.s. ze dne 26. 10. 2011 na investiční akci dostavba a rekonstrukce Centrálního depozitáře v Hostivaři. Dále žádám o zaslání seznamu všech subdodavatelů a subdodavatelů společnosti Metrostav, a.s., kteří se podíleli na realizaci této investiční akce.

Odpověď / Doprovodná informace:
Na základě doplněné žádosti byly žadateli zaslány požadované dokumenty v listinné podobě.

06.12.2016