Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISMN

7. Tisk a publikování čísla ISMN

Číslo ISMN musí být v hudebnině vytištěno. Je to nutné pro účinný chod tohoto systému.
Číslo ISMN by mělo být vytištěno dostatečně velkým typem, aby bylo snadno čitelné (pokud možno devítibodovým či větším).

7.1 Tisk čísla ISMN na hudebninách

7.1.1 Umístění čísla ISMN

Číslo ISMN musí být vytištěno na zadní straně partitury nebo hlasu.

Pokud to lze, mělo by být též uvedeno u údaje o autorském právu a na rubu titulního listu.

Pokud není možno vytisknout číslo ISMN na žádném z těchto míst, musí být vytištěno na jiném nápadném místě (např. v patě první strany hudebniny).

Je-li publikací jeden jednotlivý list, uvede se číslo ISMN pouze na jednom místě této publikace.

V každém svazku vícesvazkového souboru by měl být uveden výčet všech čísel ISMN, na prvním místě číslo ISMN dotyčného svazku a dále číslo ISMN celého souboru a dalších svazků.

Je-li určitá publikace antologií, musí být číslo ISMN této antologie jasně odlišeno od všech dalších čísel ISMN, která mohou být vytištěna u jednotlivých děl obsažených v této antologii.

Pokud je v publikaci kromě čísla ISMN ještě další identifikátor, měla by se tato čísla uvádět společně vždy s příslušnou zkratkou (např. písmeny ISBN, ISSN, ISAN, ISWC, ISTC nebo ISMN).

7.1.2 Úplný výčet čísel ISMN náležejících k publikaci

Naléhavě se doporučuje, aby byl alespoň v jedné z částí publikací uveden úplný výčet čísel ISMN přidělených všem jejím částem, přičemž za každým číslem následuje příslušná vysvětlivka. Pokud je to možné, měl by se stejný výčet uvést rovněž v další jedné nebo více částí publikace.

Příklady:

ISMN 979-0-2600-0043-8 (partitura) viz pozn. 1
ISMN 979-0-2600-0055-5 (klavírní výtah)
ISMN 979-0-2600-0045-2 (soubor hlasů)

Tento výčet by měl být uveden alespoň v partituře, případně též v klavírním výtahu a snad též v každém hlasu.

ISMN 979-0-2600-0046-9 (partitura, vázano)
ISMN 978-0-2600-0047-6 (partitura, brožovano)

Tyto údaje by měly být uvedeny jak ve vázané, tak v brožované partituře.

Pro vícesvazkové publikace (srovnej bod 6.5):

ISMN 979-0-2600-0051-3 (svazek 3)
ISMN 979-0-2600-0048-3 (soubor)
ISMN 979-0-2600-0049-0 (svazek 1)
ISMN 979-0-2600-0050-6 (svazek 2)

Tento výčet by měl být uveden ve všech třech svazcích, v každém svazku se musí uvést alespoň čísla ISMN souboru a daného svazku.

Pokud je soubor hlasů distribuován v obalu, musí být číslo ISMN souboru vytištěno i na tomto obalu. Jsou-li hlasy dostupné též jednotlivě, měla by být čísla ISMN jednotlivých hlasů rovněž uvedena na tomto obalu.

7.2 Uvádění čísla ISMN v čárovém kódu

U opticky rozpoznatelných znaků OCR by se mělo číslo ISMN tisknout ve formě OCR-B.

Rychlé celosvětové šíření snímání čárového kódu vedlo k doporučení používat mezinárodní třináctimístný čárový kód. Všechny tyto čárové kódy začínají identifikátorem země, s výjimkou čárových kódů pro knihy, seriálové publikace (pokračující zdroje) a tištěné hudebniny. V mezinárodní síti knižního obchodu se prefixy 978 a 978-1 až 978-9 pro knihy, 979-0 pro tištěné hudebniny a 977 pro seriálové publikace považují za “zemi knih” (bookland).

Třináctimístné číslo ISMN je totožné s převodem čísla ISMN do čárového kódu.

Číslo ISMN v čárovém kódu má následující podobu:

ismn-carovykod.gif


7.3 Opatření třináctimístného čárového kódu – instrukce pro výrobce filmových předloh

Aby mohli vydavatelé získat filmovou předlohu pro uvedení čísla ISMN v čárovém kódu, musí dodržet následující pokyny:

  • ověřit správnost čísla ISMN poskytnutého vydavatelem, s použitím kontrolní číslice, abychom se vyhnuli jakýmkoliv    chybám při přepisu nebo přenosu čísla ISMN (viz algoritmus pro výpočet kontrolní číslice)
  • vytisknout následujícím způsobem:
  1. číslo ISMN okem čitelnými číslicemi (formátu OCR-B)
  2. číslo ISMN s kódem “země knih” v čárovém kódu a
  3. číslo ISMN s kódem “země knih” v okem čitelných číslech.

Všechny tyto postupy by měly být prováděny počítačovým programováním. Měly by být dodrženy technické požadavky EAN (GS1) pro tisk čárových kódů.
Čísla ISMN vytištěná ve strojem čitelné formě podléhají také zásadám stanoveným touto příručkou.

7.4 Zveřejňování čísla ISMN

Čísla ISMN by se měla objevovat ve vydavatelských reklamách, katalozích a skladových seznamech, v letácích, brožurách a všech dalších informačních a marketingových materiálech.

Doporučuje se, aby se v takových materiálech tisklo číslo ISMN na nápadném místě, v blízkosti názvu a popisu publikace.

Číslo ISMN je třeba uvádět vždy v úplné formě, včetně písmen “ISMN”.

 


1/ Upřesňující výrazy jsou pouze ilustrativní, nikoliv předepsané. Uvádějí se v jazyce publikace.

07.10.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube