Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Noviny a časopisy

Noviny a časopisy

Periodické publikace (noviny a časopisy) jsou součástí různých fondů a sbírek. Vydání do roku 1800 spravuje Oddělení rukopisů a starých tisků. Produkce z let 1801-1900 spadá do Fondu 19.století. České a zahraniční noviny a časopisy vydávané po roce 1900 jsou součástí Univerzálního knihovního fondu. Nejnovější ročníky spravuje Oddělení periodik.

Na základě práva povinného výtisku NK ČR shromažďuje periodickou literaturu vydávanou na území České republiky (do roku 1992 Československa). Tyto výtisky jsou základem Národního konzervačního fondu, který má přísně archivační charakter a není běžně přístupný. Ohrožená periodika jsou dostupná na mikrofilmech nebo ve zdigitalizované podobě. Licencované on-line databáze nabízejí přístup k řadě odborných elektronických časopisů.

Oborově zaměřená periodika zpřístupňují také Slovanská knihovna, Knihovna knihovnické literatury, Hudební oddělení a Oddělení rukopisů a starých tisků.

Doplňování

Současná česká periodika jsou doplňována na základě povinného výtisku. Vybraná česká a zahraniční oborová periodika jsou získávána nákupem, výměnou či dary. Provádí se také retrospektivní doplňování chybějících titulů především bohemikální produkce. U některých předplácených tištěných časopisů jsou přístupné také jejich elektronické verze. Plné texty elektronických časopisů jsou součástí licencovaných online databází. Přehled dostupných plnotextových časopisů nabízí Elektronická knihovna časopisů EZB.

Zpřístupnění

Informace o periodikách zpřístupněných v NK ČR naleznete v příslušných katalozích a dalších databázích (více Jak najít noviny a časopisy). Tištěná periodika a kopie na mikrofilmech jsou zpřístupňovány vždy pouze prezenčně (viz Chci studovat v knihovně). Pro zhotovování kopií je možné využít reprografické služby (viz Jak získat kopii).

 

Noviny a časopisy - vydání do roku 1800 Oddělení a rukopisů a starých tisků
Noviny a časopisy - vydání z let 1801-1900 (Fond 19. století) Studovna Hostivař
(objednání prostřednictvím Haly služeb)
Noviny a časopisy - vydání po roce 1900 Všeobecná studovna
(objednání pomocí on-line katalogu, naskenovaných katalogů, lístkových katalogů v Hale služeb)
Zahraniční a domácí časopisy - vydání od roku 2004 do současnosti Studovna periodik
České časopisy - vydání od roku 2008 do současnosti Studovna periodik
(po předchozím objednání)
Zahraniční deníky od roku 2011 Studovna periodik
České noviny a časopisy dostupné na mikrofilmech

Studovna periodik

Studovna společenských a přírodních věd
(objednání pomocí on-line katalogů)

České noviny a časopisy ve zdigitalizované podobě v systému Kramerius Vybrané počítače ve studovnách
(viz Chci využívat digitální knihovnu)
Elektronické časopisy Počítače ve studovnách
Vlastní počítače s připojením na wifi
Vzdálený přístup
(informace v on-line katalogu, v elektronické knihovně časopisů EZB)
Slavistické časopisy Slovanská knihovna
Hudební časopisy Studovna Hudebního oddělení
Knihovnické časopisy Knihovna knihovnické literatury

08.01.2015
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube