Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Služby SLK Výpůjční služby

Výpůjční služby

Slovanská knihovna poskytuje své základní služby bezplatně. Za registraci čtenářů, reprografické a kopírovací služby a některé specializované služby (např. rešerše) účtuje knihovna poplatky.

Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za specializované služby, jistota, sankční poplatky) jsou účtovány podle zásad Knihovního řádu NK ČR a Výpůjčního řádu SLK a ve výši stanovené ceníkem placených služeb a poplatků.

Expedice knih končí:

Po – Pá 18.45 h

So ...      13.45 h

Provoz kopírky a pokladny:

Po – Pá  9 - 18.45 h

So ...       9 - 13.45 h

Výpůjčky

O způsobu půjčení díla rozhoduje knihovna.

Absenčně (mimo budovu) se půjčují:

 • české a slovenské knihy vydané po roce 1918
 • ostatní knihy vydané po roce 1945

Pouze prezenčně se půjčují:

 • vzácné a staré tisky, archivní rukopisy a obrazové materiály uložené v trezoru
 • české a slovenské knihy vydané do r. 1918
 • ostatní knihy vydané do r. 1945
 • bibliofilie a vzácnější obrazové publikace
 • díla zařazená do příručních knihoven
 • noviny a časopisy


Ve Slovanské knihovně je zaveden automatizovaný výpůjční systém. Čtenáři a výpůjčky (prozatím pouze absenční) jsou registrovány na základě čárového kódu v systému Aleph. Čtenáři mají možnost zadávat žádost o výpůjčku prostřednictvím elektronického katalogu v režimu on-line (OPAC), pokud v něm najdou záznam o požadované knize.

Výpůjční lhůta je zpravidla jeden měsíc. Vědeckým pracovníkům v oboru slavistiky se výpůjční lhůta prodlužuje na 2 měsíce. Po překročení výpůjční lhůty se automaticky počítají pokuty za každý překročený den a není povoleno další půjčování.

Maximální výpůjční lhůta pro prodlužování je 6 měsíců, pokud knihu nežádá další čtenář.

Čtenáři si mohou knihy prodlužovat sami prostřednictvím veřejně přístupného katalogu v režimu on-line.

Veškerá agenda spojená s registrací, půjčováním, prodlužováním a vracením knih probíhá v půjčovně, pouze signatury uložené ve skladišti u studovny (sign. Rd, Rn, Rp, Ma) a knihy z volného výběru se půjčují ze studovny. Ve studovně je k dispozici prezenční příručka základní encyklopedické a slovníkové literatury.

Expedice dokumentů

Výpůjčky ze skladiště v Klementinu se vyřizují ihned.

Výpůjčky z depozitáře v Hostivaři - knihy se sign. B, K, L, Mk, O, P, R (tzv. decimálka) a noviny všech signatur od r. 1946 - dostanou čtenáři druhý den odpoledne.

Přibližně 20.000 svazků odborné literatury převážně od 80. let do současnosti je uživatelům přímo dostupných ve volném výběru ve studovně. Knihy jsou utříděny do jednotlivých národních oddělení, v rámci nich podle třídníků MDT a dále abecedně podle autorů či názvů. Čtenáři si ve volném výběru vyhledávají knihy sami, je možné si je půjčit mimo budovu.

Pravidla registrace uživatelů a provádění výpůjček ve Slovanské knihovně

Knihovní řád Národní knihovny ČR

Ceník placených služeb a poplatků Národní knihovny České republiky

Lukáš Babka

19.06.2014