Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Online zaplatit dluhy a poplatky

Online zaplatit dluhy a poplatky

Národní knihovna ČR od 4. 4. 2022 nabízí registrovaným uživatelům možnost uhradit vybrané druhy poplatků online platební kartou.

Zaplatit vybrané druhy poplatků online

 1. Přihlaste se do svého čtenářského konta

 2. V části Čtenář v bloku Prohřešky naleznete informaci, zda můžete některé pokuty a případné další poplatky uhradit online platební kartou. Zpravidla jde o poplatky z prodlení, tj. za pozdě vrácené výpůjčky.   Uvedena je zde částka k úhradě společně s odkazem pro online platbu.

  V části “Platební transakce” (odkaz na ně najdete i pod informací o možnosti uhradit dluh online) se pak můžete podívat, jak dlužná částka vznikla. 3. Pokud v části Prohřešky vidíte i odkaz na online platbu, pak můžete příslušný dluh zaplatit online.
  • Úhrada dluhu probíhá pouze online platební kartou přes platební bránu.
  • Pokud ve Vašem čtenářském kontě evidujeme poplatky v Národní knihovně ČR a zároveň ve Slovanské knihovně, je potřeba provést pomocí uvedených odkazů dvě samostatné platby.
  • Na e-mailovou adresu uvedenou ve Vašem čtenářském kontě dostanete potvrzení o úspěšné platbě.
  • Do 10 minut od úspěšné platby obdržíte také e-mail o vyrovnání dluhu vůči NK ČR.
  • Přestupky spojené s uhrazeným dluhem, které blokují využívání některých služeb, budou z Vašeho konta smazány nejpozději do následujícího pracovního dne, 12:00.
   Kontaktujte nás v případě, že i po uplynutí této lhůty zůstanou ve Vašem kontě nějaké přestupky, které blokují využívání služeb.
  • Zkontrolujte si, prosím, před platbou, zda je ve čtenářském kontě správně uvedena Vaše e-mailová adresa. Naleznete ji v části Změna adresy. Pokud chcete pro komunikaci s Národní knihovnou používat jinou e-mailovou adresu, sami ji zde můžete upravit.

   POZOR: Online nelze uhradit zpozdné spojené s výpůjčkami, u kterých máte překročenou výpůjční lhůtu a vypůjčené dokumenty jste ještě nevrátili (více informací).

  Po kliknutí na odkaz k online platbě ve Vašem čtenářském kontě bude přesměrování na stránku https://platby.nkp.cz. Pokud si přejete uhradit příslušný poplatek touto cestou, klikněte na tlačítko Dokončit objednávku.  Posledním krokem je zadání údajů o platební kartě do platební brány a potvrzení platby.

 

Aktuální poplatky za dosud nevrácené výpůjčky s překročenou výpůjční lhůtou

Prostřednictvím online platby není možné uhradit poplatky za zpozdné u výpůjček, které jste zatím nevrátili a zároveň u nich máte překročenou výpůjční lhůtu.

Aktuální výši těchto poplatků z prodlení naleznete ve svém čtenářském kontě, v části Aktivity v databázích NKC, SLK a CELKEM:

V tomto konkrétním případě:

 • můžete online uhradit dluhy ve výši 145 Kč (85 Kč Národní knihovně a 60 Kč Slovanské knihovně)
 • nelze uhradit poplatky z prodlení v aktuální výši 110 Kč vzhledem k tomu, že výpůjčka nebyla zatím vrácena - do vrácení výpůjčky se za každý kalendářní den částka zvyšuje o 5 Kč (za každou výpůjčku s překročenou výpůjční lhůtou)

I po úhradě těch dluhů Národní knihovně ČR a Slovanské knihovně, které můžete zaplatit online, zůstane na Vašem čtenářském kontě blokace spojená s aktuální výpůjčkou, u níž máte překročenou výpůjční lhůtu. Tento dluh je možné uhradit až po vrácení příslušné výpůjčky, a to buď v Hale služeb (v hotovosti, platební kartou) nebo z domova prostřednictvím další online platby.

18.06.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube