Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Archiválie

Archiválie

V Archivu Národní knihovny ČR jsou uložené archiválie vzniklé z úřední a odborné činnosti Národní knihovny ČR (včetně jejích předchůdců), jejího vedení a všech jejích organizačních složek, společenských organizací působících v NK a bývalých významných pracovníků knihovny. Dále jsou v archivu uložené fondy jiných institucí, osobní fondy různých významných osobností a sbírky. Tyto archiválie byly buď odevzdány do archivu, nebo vytříděny při pořádání písemností NK a jejích předchůdců.

Údaje o činnosti archivu za uplynulý rok je možné najít v příslušné výroční zprávě v oddílech Statistické ukazatele služeb a Archiv Národní knihovny.

Doplňování

Fondy a sbírky jsou doplňovány průběžně ve skartačním a mimoskartačním řízení knihovny, eventuálně dary či pozůstalostmi.

Zpřístupnění

Fondy a sbírky ANK jsou odborně zpracovávány (tříděny, pořádány a inventarizovány), jsou k nim vyhotovovány archivní pomůcky a jejich studium je umožněno v badatelně za podmínek stanovených zákonem o archivnictví a badatelským řádem.

14.06.2016
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube