Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů

Odbor ochrany knihovních fondů

Úkolem Odboru ochrany knihovních fondů (OOKF) je komplexní ochrana a péče o fyzický stav historických a novodobých knihovních fondů Národní knihovny ČR. Odbor OOKF plní funkci výzkumného, konzultačního a metodického pracoviště s celorepublikovou působností pro ostatní knihovny, spolupracuje s mnoha institucemi a odbornými pracovišti v České republice i v zahraničí. Odbor OOKF zahrnuje tři oddělení:

Celkový proces ochrany a péče o knihovní sbírky je třeba chápat jako komplex činností ... >>


Havárie a živelní pohromy
Riziko havárií a živelních katastrof
Legislativa v oblasti řízení rizik a zásahů při katastrofách
Prevence havárií a katastrof
Poškození vodou
Poškození požárem
Poškození chemikáliemi
Modrý štít
Český komitét Modrý štít


Péče o knihovní sbírky
Ochrana knihovních fondů a kulturního dědictví
Ochrana knihovních fondů před negativními vlivy prostředí
Zásady manipulace a uložení knihovních fondů
Vystavování knihovních exponátů
Metody konzervace a ošetření poškozených dokumentů
Program ochranných obalů
Přístup k restaurování a konzervaci písemných památek

01.02.2022

Archiv událostí >>
Služby knihovnám >>
Výzkumné záměry a projekty >>
Odborné texty a informace >>


Informace, metodické poradenství a odborné konzultace

Ing. Petra Vávrová, PhD., ředitelka odboru
Telefon: 221 663 575
E-mail: Petra.Vavrova@nkp.cz
zástupkyně: 
Mgr. Jitka Neoralová (221 663 582)
mgr szt. Soňa Hudoková (221 663 382,440)

Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15
Mgr. Jitka Neoralová (221 663 582)

Oddělení restaurování
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146, 102 00  Praha 15
mgr szt. Soňa Hudoková (221 663 382,440)

Oddělení preventivní konzervace
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15
Dana Novotná ( 221 663 488)

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube