Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Vydané publikace

Vydané publikace - přehled

Časopisy

Certifikované metodiky

Certifikovaná metodika: Na sestrojení a provoz zařízení pro ošetřování drobných muzejních předmětů napadených škodlivými členovci za pomoci řízené atmosféry (dusík)

Certifikovaná metodika: Katalogizace elektronických publikací - neperiodických monografií podle RDA ve formátu MARC 21

Knihy

Knihovna v obci. Příručka pro starosty a zastupitele.
Marie Šedá, Lenka Dostálová, Vít Richter
více...

Jezuita Ignaz Tirsch jako misionář, architekt a umělec v mexické Dolní Kalifornii
Pavel Štěpánek
více...

Jaroslav Bidlo (1868–1937) a Milada Paulová (1891–1970): bibliografie publikovaných prací
Sestavili a úvodní studie napsali Jan Boháček, Daniela Brádlerová, Marek Ďurčanský, Jiřina Urbanová
více...

Libri boni semper amici fidi erunt...: kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Milady Svobodové
více...

Lux secretis inclusa claustralibus: ženské kláštery zrušené v době josefínských reforem
Lucie Heilandová a kol.
více...

Kunhuta: královská dcera a svatojiřská abatyše
Renáta Modráková
více...

Rukopisy palácové knihovny hrabat Czerninů z Chudenic v Praze na Hradčanech dochované ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky. Svazek I, Číslo 1–122 (signatura XXIII A 9–XXIII D 112). Svazek II, Číslo 123–248 (signatura XXIII D 113–XXIII G 82). Rejstříky ke svazkům I–II.
Milada Svobodová
více...

Rozvoj kompetencí učícího knihovníka: výzkumy – kurikulum – gramotnosti
Pavlína Mazáčová
více...

Catalogus collectionis operum musicalium ex possessione familiae Strachota in Tinez
Eliška Šedivá
více...

Tvoříme knihovnu. Národní! Strategie rozvoje Národní knihovny České republiky na léta 2024–2027
více...

Rok S knížkou do života: praktické scénáře podle knižních příběhů
Zdeňka Hochmanová, Zlata Houšková a kol.
více…

Slovanská knihovna 1924–2024 (Průvodce po dějinách, fondech a službách) / The Slavonic Library, Prague 1924–2024 (A Guide to its History, Funds and Services)
Lukáš Babka
více...

Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl IV. Knihy (1796–1800), ruská periodika 18. století
Sestavily Olga Leshkova a Rita Lyons Kindlerová
více...

Uchovat, prozkoumat, oživit. České sbírky hudebních pramenů a jejich zpracování
Eliška Šedivá (ed.) a kol.
více...

Zachováno navěky? Teorie a praxe dlouhodobého uchování digitálních dokumentů
Pavlína Kočišová – Zdeněk Vašek – Václav Jiroušek – Vojtěch Kopský – Jan Bilwachs – Filip Pavčík – Petr Cajthaml
více...

Restaurování pokladů Národní knihovny České republiky aneb tajemství práce restaurátora
Petra Vávrová a kol.
více...

Československo-jihoslovanská liga (1921–1929) a Československo-jihoslovanská revue (1930–1939). Bibliografie časopisů
Sestavila a úvodní studii napsala Kateřina Kolářová
více...

20. výročí knihovního zákona
K vydání připravila Renáta Krejčí Salátová
více...

Personalistika v knihovnách: příručka pro personální práci
Richard Ščerba
více...

Rukopisy palácové knihovny hrabat Czerninů z Chudenic v Praze na Hradčanech dochované ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky
Milada Svobodová
více...

Jak opravdu vstoupit s knížkou do života
Zlata Houšková a kol.
více...

Středověká knihovna Starého Města pražského
Michal Dragoun
více...

Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
Renáta Modráková – Jan Vojtíšek a kol.
více ...

Covidočtení: co s naším čtenářstvím udělala pandemie
Hana Friedlaenderová, Vít Richter, Jiří Trávníček
více…

České děti a mládež jako čtenáři v době pandemie 2021
Hana Friedlaenderová, Hana Landová, Pavlína Mazáčová, Irena Prázová, Vít Richter
více…

Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě
Renáta Modráková
více ...

Russkaja emigracija v Prage (1918–1945): putevoditel‘ = Ruská emigrace v Praze (1918–1945): průvodce
Anastasija Kopršivova, Lukaš Babka
více ...

Doba plastová v knižní vazbě. Syntetické materiály v knihovních fondech
Petra Vávrová a kolektiv
více ...

… paper and lead … Sheet Music Published in 19th Century Prague and Housed in the Collection at the Music Department of the National Library of the Czech Republic
Ludmila Šmídová
více ...

Tajemství knih. Využití zobrazovacích metod pro studium skrytých informací v knihách
Petra Vávrová a kolektiv
více ...

Tematický katalog hudební sbírky P. Barnabase Weisse / The Thematic Catalogue of the Music Collection of P. Barnabas Weiss
více ...

Interkulturní knihovnictví
více ...

Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven
Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, Šárka Pazderová, Vít Richter, Richard Ščerba a Marie Šedá
více ...

Standard pro dobrý knihovní fond. Metodický pokyn Ministerstva kultury
více ...

Standard pro postupy rekonstrukce knihoven. Metodický pokyn Ministerstva kultury
více ...

Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence
Alena Hlavinková, Marie Rupcová a Jarmila Válková
více ...

… papír a olovo …
Ludmila Šmídová
více ...

Citování kartografických dokumentů: Chicagský styl a ISO 690
Christine Kollenová, Wangyal Shawa, Mary Larsgaardová
více ...

Biblioteka A. L. Bema: Varšava – Praga, 1921–1945: opyt rekonstrukcii i pisanija
Marija Magidova, Ol’ga N. Il’jina
více ...

Kráčel krajem poutník… Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky
K vydání připravila Alena Císařová Smítková
více ...

Restaurování a konzervace knihovních fondů a archiválií na Novém Zélandu a v Austrálii. Shrnutí poznatků ze studijní cesty a nové možnosti
Petra Vávrová
více ...

Knihovna v obci. Příručka pro starosty a zastupitele
více ...

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030
více ...

Projekt S knížkou do života a čtenářská gramotnost. Metodická příručka pro práci knihoven s dětmi ve věku 3–6 let
Veronika Laufková a kol.
více ...

S knihou v ruce. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové
K vydání připravila Alena Císařová Smítková
více ...

Catalogus Collectionis Operum Artis Musicae Ecclesiae Sanctissimae Trinitatis in Koleč
Sestavili Lucie Havránková a Karel Veverka
více ...

Mi(ni)str knihovnictví. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera
K vydání připravila Renáta Salátová
více ...

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven
více ...

Standard pro dobrou knihovnu. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky
více ...

Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR
Petra Zelenková
více ...

Z Lublaně přes Vídeň do Prahy: (Ivan Cankar a jeho současníci). Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago: (Ivan Cankar in njegovi sodobniki)
editorka Alenka Jensterle-Doležal
více ...

The Klementinum. A Guide
Petra Oulíková
více ...

Czerninská rodová knihovna
Tereza Paličková a Zuzana Adamaitis
více ...

Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách
Markéta Poživilová
více ...

Směrnice IFLA o knihovnických službách osobám s dyslexií
více ...

Ukrajina poza Ukrajinoju: encyklopedyčnyj slovnyk mystecʼkoho, kulʼturnoho i hromadsʼkoho žyttja ukrajinsʼkoji emihraciji v mižvojennij Čechoslovaččyni (1919–1939)
Oksana Pelens´ka
více ...

Klementinum
Petra Oulíková
více ...

Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961) (dotisk 2. vyd.)
Hana Opleštilová – Lukáš Babka. Úvodní slovo napsal Edward Kasinec
více ...

Catalogus collectionis operum artis musicae comitis Clam-Gallas
Eliška Šedivá
více ...

Rovný přístup. Knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením
K vydání připravily Jarmila Burešová a Miroslava Sabelová
více ...

Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart). Metodická příručka
Zlata Houšková, Veronika Laufková
více ...

Hlasy dvou básníků. Výbor z básní Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče
Jurij Darahan, Oleksa Stefanovyč
více ...

Toulky ruskou literaturou. Výbor z textů Jiřího Honzíka
Jiří Honzík
více ...

Josef Stepling (1716–1778) v jeho biografiích a bibliografiích
Josef Smolka ve spolupráci s Janou Vackářovou a dalšími pracovníky NK ČR
více ...

Konzervace a restaurování novodobých knihovních fondů
K vydání připravily Petra Vávrová a Magda Součková
více ...

S knížkou do života
více ...

„Zakon soprotivlenija raspadu“. Osobennosti prozy i poezii Varlama Šalamova i ichvosprijatije v načale XXI veka. Sbornik naučnych trudov
více ...

Přetržený náhrdelník: výbor z díla
Maxim Bahdanovič
více ...

Hidden or forbidden? Remarkable history of the books stored in the Reserve Collections of the National Library of the Czech Republic
Marcela Strouhalová
více ...

Lobkowiczká mapová sbírka
Jan Sobotka
více ...

Standard pro dobrý knihovní fond
více ...

Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem: výbor z díla
Dmitrij Prigov
více ...

Slovanská knihovna / Slavonic Library
více ...

Karel IV. Sen gotické svobody
Zdeněk Uhlíř
více ...

Úřední jednolistové tisky jagellonského věku
Kamil Boldan

více ...

Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům
K vydání připravily Hana Mazurová a Zlata Houšková
více ...

Universitas Ferdinandea
více ...

Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře
Jindřich Marek – Michal Dragoun
více ...

Pod znakom katalogov i materialov k… V. N. Tukalevskij i russkaja kniga za rubežom. 1918–1936 gg.
Marija Magidova
více ...

Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku
K vydání připravili Renáta Modráková a Tomáš Klimek
více ...

Slovanská knihovna – můj osud. Mozaika vzpomínek
Jiří Vacek
více ...

Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961) (2. vyd.)
Hana Opleštilová – Lukáš Babka. Úvodní slovo napsal Edward Kasinec
více ...

Knihy znovu nalezené. Konfiskované knihy po druhé světové válce ve správě NK ČR
Marcela Strouhalová
více ...

Catalogus collectionis operum artis musicae de monasterii Siloensis
Pavla Semerádová – Eliška Šedivá
více ...

Rudolf Hůlka: Fotografie Rómov z Podkarpatskej Rusi zo začiatku 20. storočia
Autoři textů: Lukáš Babka, Hana Opleštilová, Alexander Mušinka
více ...

Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020 „Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy“
Editor Ludmila Mašková
více ...

Elektronické publikace v Národní knihovně ČR
Tomáš Svoboda, Marie Balíková, Jaroslav Kvasnica, Zuzana Kvašová, Edita Lichtenbergová, Zdeněk Matušík, Jiří Pavlík, Jan Stavěl, Jaroslav Svoboda, Jaroslava Svobodová, Petra Šťastná, Martin Žížala
více ...

Bibliografický popis elektronických publikací v síti knihoven ČR
Edita Lichtenbergová, Marie Balíková, Ludmila Benešová, Jarmila Přibylová, Jaroslava Svobodová
více ...

Interoperabilita v paměťových institucích: INTERPI
Marie Balíková, Miroslav Kunt, Jana Šubová, Naděžda Andrejčíková, Jarmila Podolníková, Vlaďka Mazačová
více ...

Biblické příběhy na renesančních iluminacích (booklet k výstavě)
více ...

Klementinské pověsti
Eva Novotná
více ...

Standard pro dobrou knihovnu. Metodický pokyn Ministerstva kultury ...
více ...

Metodika tvorby rozšířeného záznamu národních autorit (pro oblast zpracování tisků 16. století). Osobní jména a korporace
Z. Bartl – T. Nejedlý – S. Světlíková – L. Šimek
více ...

Jan Hus: Problém přijmout svobodu
Zdeněk Uhlíř
více ...

Na trnitých cestách života a tvorby
Sestavily Miluša Bubeníková a Radka Hříbková
více ...

Meziválečná přestavba Klementina (booklet k výstavě)
více ...

Česká Alexandrovka
Bohuslav Andrš
více ...

Průvodce po Souborném hudebním katalogu Národní knihovny ČR
Sestavil Marc Niubo
více ...

Rovný přístup. Standard Handicap Friendly
Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením
více ...

Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky. Díl VIII: Specializované archivy
Úvod napsaly Lucie Hájková a Blanka Szunyogová.
více ...

MARC 21. Bibliografický formát. Dodatek 2
Přeložily Edita Lichtenbergová – Ludmila Benešová – Jaroslava Svobodová – Jarmila Přibylová – Marie Balíková. Odpovědná redaktorka Edita Lichtenbergová
více ...

100x Vojtěch Kubašta
více ...

Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961)
Hana Opleštilová – Lukáš Babka. Úvodní slovo napsal Edward Kasinec
více ...

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven
více ...

Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl III: 1788–1795
Sestavila Františka Sokolová
více ...

Marina Cvetajevová: Verše Čechám / Stichi k Čechii
více ...

Standard pro dobrou knihovnu. Metodický pokyn Ministerstva kultury ...
více ...

COLLECTIO OPERUM MUSICALIUM QUAE IN BIBLIOTHECA KINSKY
ADSERVANTUR ...
Sestavila Eliška Bastlová
více ...

FRATRUM MISERICORDIAE ARTIS MUSICAE COLLECTIONES IN BOHEMIA ET MORAVIA RESERVATAE. 
Michaela Freemanová
více ...

Libri catenati Egrenses
K vydání připravili Kamil Boldan a Jindřich Marek
více ...

Ozvěny Gulagu: povídky a vzpomínky / Echo Gulaga: rasskazy i vospominanija Sestavili Semjon Vilenskij a Lukáš Babka; z ruských originálů přeložila Radka Bzonková, z českých originálů přeložila Allena Ponomaryova
více ...

Směrnice IFLA
Služby veřejných knihoven
K vydání připravily Christie Koontz a Barbara Gubbin
více ...

Manu propria…
K vydání připravily Zuzana Adamaitis a Tereza Paličková
více ...

Vinzenz Maschek: Smyčcové kvartety
Mikuláš, Jiří
více ...

Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michala Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky
Milada Svobodová
více ...

Ruská pomocná akce v Československu: historie, význam dědictví (k 90. výročí zahájení)
Sestavili: Lukáš Babka a Igor Zolotarev
více ...

Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky (Díl VII: Archivy Jihomoravského kraje)
Sestavila Blanka Szunyogová
více ...

Bibliografie Zdenky Bergrové 2005–2011
více ...

The Klementinum. A Guide
Petra Oulíková

více ...

Naše nebo cizí. Písemná kultura na Balkáně a střední Evropa ve středověku / Ours or Alien. Written Culture in the Balkans and Central Europe in the Middle Ages
více ...

Ukrajins‘ka Povstans‘ka Armìja ìnakše (v lìteraturì, mystectvì, kul’turì) / Ukrajinská povstalecká armáda jinak (v literatuře, umění a kultuře)
sestavila Anastázia Lukáčová
více ...

Vzájemným pohledem. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století / V očeh drugega. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju
sestavila Alenka Jensterle-Doležalová
více ...

Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010)
Jiří Trávníček

více ...

Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005–2011). Sborník příspěvků závěrečného semináře k výzkumnému záměru MK00002322103
více ...

Ivan Aleksejevič Bunin: Bibliografija pervych izdanij v gazetach, žurnalach, literaturno-chudožestvennych al‘manachach i sbornikach (1887–1987)
Sestavila Jitka Křesálková
více ...

Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv v Prage – dokumentacija. Katalog sobranij dokumentov, chranjaščichsja v pražskoj Slavjanskoj biblioteke i v Gosudarstvennom archive Rossijskoj Federacii /Ruský zahraniční historický archiv v Praze – provozní dokumenty (registratura). Katalog sbírek uložených v pražské Slovanské knihovně a ve Státním archivu Ruské federace
Sestavili Lukáš Babka, Anastasia Kopřivová, Lidija Petruševa
více ...

Slavistické reminiscence. Výbor z textů Jiřího Fraňka
Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková
více ...

Musicalia v pražském periodickém tisku 1800–1825
Jiří Berkovec
více ...

Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích. Studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414
Jindřich Marek

více ...

Miscellane a oddělení rukopisů a starých tisků (21) 2011.
Intelektuálové zamilovaní do knih
Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové
více ...

Sibírsky autonomizmus. Zdroje, prejavy, reflexie (1917–1939)
Ľubica Harbuľová
více ...

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II. Tisky z let 1501–1800. Část VIII. a IX. Písmeno S–Ž. Čís. 15.191–17.631
více ...

Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů
Ladislav Cubr

více ...

Čtyři podoby jedné kultury. Spojení rozptýleného obsahu středoevropského písemnictví. Four Versions of One Culture. A Synthesis of the Dispersed Content of Central European Literature
více ...

Rediscover Final Conference Proceedings. Prague, 15 September 2010
více ...

MARC 21. Formát pro autority. Dodatek 1
Překlad: Edita Lichtenbergová

více ...

Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky. Díl VI: Archivy Severomoravského kraje
více ...

Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku
Kamil Boldan
více ...

MARC 21. Bibliografický formát. Dodatek 1
více ...

Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století ve formátu MARC 21
Zdenka Bosáková
více ...

Katalogy nové generace – analýza vybraných systémů z pohledu uživatele
Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košťálová, Hana Nemeškalová
více ...

Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
Kamil Boldan – Emma Urbánková
více ...

Jan Slavík (1885–1978): A Czech Historian of Revolutions
Ed. Lukáš Babka a Petr Roubal
více ...

Katalogizace elektronických zdrojů
Zpracovala Ludmila Benešová
více ...

Item plures et alios libros
Zuzana Kulová a Michaela Bäumlová
více ...

Zelené evangelium (výbor z díla)
Bohdan Ihor Antonyč
více ...

Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER)
Colin Rosenthal, Asger Blekinge-Rasmussen, Jan Hutař a kol.
více ...

Officium in Nativitate Domini. Graduale ecclesiae Sancti Michaelis Opatoviensis Neo-Pragae, Pars 18
Editor Martin Horyna
více ...

Dmytro Antonovyč a ukrajinská uměnověda
Sestavila Dagmar Petišková
více ...

Libraries and Librarianship in the Czech Republic
Sestavila a editovala Eva Marvanová a kol.
více ...

Výroční zpráva 2008
Národní knihovna České republiky
více ...

Katalogizace hudebnin. Příručka pro katalogizátora s příklady ve formátech MARC 21 a UNIMARC
Zpracovala Hana Borková
více ...

Hlasy vyhnaných. Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945)
Jiří Vacek a Lukáš Babka
více ...

Zákon a Písmo. Rukopisy české reformace 14.–16. století
Renáta Modráková a Zdeněk Uhlíř
více ...

Česká Alexandrovka. Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi
Bohuslav Andrš
více ...

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků (20) 2008. Vzácné knihy jako švédská válečná kořist z třicetileté války
Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové
více ...

Zofka Kvedrová (1878–1926). Recepce její tvorby ve 21. století
Sestavily Jasna Honzak Jahič, Alenka Jensterle-Doležalová
více ...

Archivace webu
Ludmila Celbová, Lukáš Gruber, Tomáš Síbek, Libor Coufal
více ...

Příručka uživatele systému ISMN
Z anglického originálu přeložil a upravil Antonín Jeřábek
více ...

Oborové brány
kolektiv autorů pod vedením Bohdany Stoklasové
více ...

Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 – osobní jména
Jan Luffer
více ...

Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 – korporace
Svojmila Světlíková
více ...

Čas odložil svůj šat. Móda z rukopisů 11.–16. století
Renáta Modráková
více ...

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II., Tisky z let 1501–1800. Část VII., písmeno Písně–Ř, čís. 12.821–15.190
více ...

Soupis pramenu k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska do r. 1945 z archivu České republiky. Díl V., Archivy Severočeského a Východočeského kraje
více ...

Katalogizace ve formátu MARC 21. Pokračující zdroje
(Ludmila Hercová, Jaroslava Svobodová)
více ...

KATALOGIZACE VE FORMÁTU MARC 21
Marie Balíková-Hana Kubalová-Jaroslava Svobodová
více ...

Anglo-americká katalogizační pravidla. Druhé vydání. Revize 1998. Dodatky 2003, 2004, 2005. 1.české vydání
více ...

Petr Nikolajevič Savickij (1895–1968): bibliografija opublikovannych rabot /
Petr Nikolaevich Savitskii (1895–1968): A bibliography of his published works

Sestavil Martin Beisswenger
více ...

XIII. mezinárodní sjezd slavistů : Lublaň 15.–21. 8. 2003 : bibliografie
Sestavila Michaela Řeháková / (Bibliografie Slovanské knihovny; 73)
více ...

Výroční zpráva 2007
Národní knihovna České republiky
více ...

Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl II: 1776–1787
Sestavila Františka Sokolová
více ...

Poustevna básníků – básníci poustevny (ruská poezie 20. a 30. let 20. století v pražském exilu
Jana Kostincová
více ...

Dostojevskij dnes : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : (Praha, 27. listopadu 2006, Národní knihovna České republiky)
Sestavily Miluša Bubeníková – Marta Hrabáková – Radka Hříbková
více ...

Soupis rukopisů Knihovny kláštera premonstrátů Teplá / (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae monasterii Teplensis ordinis praemonstratensis)
František Hoffmann
více ...

Ivan Aleksejevič Bunin: Bibliografija originalnych knižnych izdanij
Sestavila. Jitka Křesálková
více ...

Dotazování v přirozeném jazyce: zkušenosti s aplikací prototypu systému M-CAST v českém prostředí
Marie Balíková, Petr Strossa, Dana Vřešťálová
více ...

Dokumentová komunikace : studijní texty
Beáta Sedláčková – Eva Marvanová
více ...

Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734–1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky
Alena Richterová
více ...

DVD Codex gigas - Ďáblova bible
více ...

Codex gigas - Ďáblova bible (česká a anglická verze)
více ...

Prague Perspectives (II): A New Generation of Czech East European Studies
(edited by Lukáš Babka and Petr Roubal)
více ...

Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování knih –ISBN– v České republice s dodatkem ; Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin –ISMN– v České republice : stav k 31. 12. 2006.
více ...

Europeica – Slavica – Baltica : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám
(Sestavily: Helena Petáková – Hana Opleštilová)
více ...

Procházka Klementinem / DVD
více ...

Jak se zrodilo Oko nad Prahou / DVD
23. října 2006 – 2. března 2007

více ...

Mezinárodní architektonická soutěž Nová budova Národní knihovny České republiky v Praze : katalog soutěžních návrhů = International Architectural Competition The New Building of the National Library of the Czech Republic / CD-ROM
více ...

The Eye above Prague : the Library for the Third Millenium
více ...

Edvard Kocbek (1904–1981) : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia věnovaného dílu a odkazu slovinského básníka, prozaika, esejisty a filozofa Edvarda Kocbeka : (Praha, 10. března 2005, Národní knihovna České republiky)
(Jasna Honzak Jahič – Alenka Jensterle-Doležalová)
více ... Na rozhraní křesťanského a židovského světa : příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844)
(Iveta Cermanová – Jindřich Marek)
více ...

Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky
více ...

Velislavova bible /Velislai biblia picta /Velislaus Bible
Zdeněk Uhlíř)
více ...

Oko nad Prahou – knihovna pro třetí tisíciletí
více ...

Historické fondy Národní knihovny ČR / Průvodce
(Miroslava Hejnová)
více ...

Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky
(Jindřich Marek – Renáta Modráková)
více ...

Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách – cesta k budoucnosti
více ...

Miscelanea Oddělení rukopisů a starých tisků (19) 2005 – 2006
více ...

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II., Tisky z let 1501 – 1800. Část VII., písmeno Ř č. 12.821-15.19
více ...

Clementinum : Kunstführer
(Petra Oulíková)
více ...

Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny. K 80. výročí založení.
(Sest. Dagmar Petišková)
více ...

Soupis pramenů národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl IV: Archivy Západočeského kraje
více ...

Ohlasy Velké francouzské revoluce v hudbě. Katalog pramenů ze schwarzenberské hudební sbírky v Českém Krumlově
(Jiří Záloha – Jitřenka Pešková)
více ...

Летопись бытия и быта. Марина Цветаева в Чехии 1922–1925
(Galina Vaněčkova)
více ...

Moji Pražané mě uctívají
(Marc Niubò)
více ...

Allegretto per il Cembalo
(Franz Xaver Wolfgang Mozart - nazývaný Wolfgang Amadeus)
více ...

La clemenza di Tito
(Caterino Mazzolà – Pietro Metastasio)
více ...

Žít! Výbor z veršů / Žyc’! Vybranyja veršy
(Ryhor Baradulin)
více ...

Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od prvotisků do konce 19. století
(Ed. Vlasta Faltysová)
více ...

Fotografcký booklet Klementinum
(Král, Ivan)
více ...

Ukrajins’kyj portret na tli Prahy : ukrajins’ke mystec’ke seredovysce v mizvojennij Cecho-Slovaccyni
(Oksana Pelens’ka)
více ...

Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu = Ukrajins’ke mystec’ke seredovysce v mizvoennij Cechoslovaccyni = Ukrainian fine arts in the between-the-wars Czechoslovakia : k 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze : sborník příspěvků z mezinárodní konference 12.–14. listopadu 2003 v Praze
více ...

Jezuité a Klementinum
(Kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové a Ivany Čornejové)
více ...

Klementinum - průvodce
(Oulíková, Petra)
více ...

Můj život a hudba
(Jakub Jan Ryba)
více ...

Dalimilova kronika. Pařížský zlomek latinského překladu
více ...

Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl I 1710-1775
(Sestavila: Sokolová, Františka)
více ...

PULMAN. Public Libraries Mobilising Advanced Networks.
(Koordinace prací: Ressler, Miroslav)
více ...

Služby veřejných knihoven zdravotně postiženým občanům
(Uspořádal Vincenc Streit ve spolupráci s Miroslavem Resslerem a Zlatou Houškovou)
více ...

MARC 21. Formát pro autority
více ...

MARC 21. Bibliografický formát
více ...

Anglo-americká katalogizační pravidla. Druhé vydání. Revize 1998. Dodatky 2002.
více ...

Prague perspectives I
(Edited by Roubal,Petr and Veber,Václav)
více ...

Litěraturno-těatralnaja, koncertnaja dějatělnosť běžencev-Rossijan v Čechoslovakii (20-40-e gody 20-go veka). Díl I, díl II. (Inov, Igor)
více ...

Stříbrný věk ruské literatury. Sborník příspěvků ze sympozia
(Hrabáková, Marta)
více ...

Matija Majar Zilski v česko-slovinském kontextu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ...
více ...

Mikrografie v praxi
(Faský, Ervín)
více ...

Soupis pramenů k dějinám národu Ruska a Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivu České republiky Díl I: Státní ústřední archiv
více ...

Soupis k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl II. Archivy Středočeského kraje a Archiv hlavního města Prahy
více ...

Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl III. : Archivy Jihočeského kraje
více ...

Literární myšlenkové proudy latinsko-českého středověku
(Tříška, Josef)
více ...

20.06.2024
Kde objednat...

Národní knihovna ČR
Vydavatelské oddělení
Mariánské náměstí 190/5
110 00 Praha 1

Tel: 221 663 451
vydavatelstvi@nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube