Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Využívat licencované databáze

Využívat licencované databáze

NK ČR nabízí svým registrovaným uživatelům řadu zahraničních i českých licencovaných databází. Většina z těchto bází je dostupná on-line, malá část je dosud zpřístupňována pouze na CD-ROM.

On-line licencované databáze

Pro využívání on-line licencovaných databází je možné využít určené počítače ve studovnách NK ČR. On-line databáze jsou zpravidla dostupné i mimo NK ČR prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu. Ve čtenářských prostorách Klementina je možné přistupovat do těchto on-line databází i z vlastních počítačů s připojením na wifi.

Databáze na CD-ROM

Pro vyhledávání ve vybraných databázích na CD-ROM jsou určeny speciální počítače v Referenčním centru.

Oborové databáze

Nabídka licencovaných zdrojů obsahuje vedle multidisciplinárních a obecněji zaměřených bází i řadu databází specializovaných na oblast knihovnictví, hudby, rukopisů a starých tisků atd. Konzultace a přístup k těmto databázím jsou přednostně poskytovány v příslušných specializovaných studovnách.

E-časopisy a e-knihy

On-line licencované databáze nabízejí mimo jiné i plnotextovou podobu řady e-časopisů a e-knih. Informace o takto dostupných dokumentech naleznete především v on-line katalogu a v případě také souběžně v dalších systémech (e-časopisy: EZB, e-časopisy JIB, e-knihy: e-knihy JIB).

11.04.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube