Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy

Přehled výstav - leden 2019

Evropské dědictví
23. 1. - 23. 3. 2019

Výstava fotografií 38 významných lokalit, které získaly od roku 2013 „Označení Evropské dědictví“ (z anglického European Heritage Label), představuje místa s historickými a kulturními milníky, sbližující občany a státy Evropské unie.
Návštěvník může cestovat nejen v čase, ale i jednotlivými evropskými zeměmi, od archeologických nalezišť k architektuře, od středověkých hradů k folklórním tradicím a krásným uměním. Na jednom místě může navštívit klášter Cluny ve Francii nebo Archiv Koruny aragonské ve Španělsku či proslulé gdaňské loděnice v Polsku. Cílem výstavy je poukázat na společnou paměť a identitu Evropy a připomenout místa, která symbolizují důležité myšlenky a hodnoty. Od roku 2015 je nositelem Označení Evropské dědictví také Přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci jako zatím jediný český zástupce.
Výstavu společně pořádají Národní knihovna ČR a Národní památkový ústav, který je současně národním koordinátorem tohoto ocenění v České republice. Označení Evropské dědictví je součástí evropského programu Kreativní Evropa.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin

Vstupné 10 Kč, čtenáři NK ČR zdarma


Spřízněni volbou.
Podkarpatské a rusínské inspirace a výzvy v české literatuře

1. 11. 2018 - 19. 1. 2019

Pozvánka - Fotogalerie z vernisáže - Fotogalerie z výstavy

Výstava představuje výběr české a zčásti také slovenské odborné literatury, beletrie, obrazových publikací a průvodců inspirovaných někdejší Podkarpatskou Rusí a životem tamních obyvatel. Posláním výstavy je doložit, s jakým zájmem se toto téma setkávalo u českých umělců i vědců, jak inspirativním pro ně tento region byl a dosud je, a to bez ohledu na měnící se politickou či geografickou situaci.
Výstavu, která je příspěvkem ke 100. výročí vzniku Československa, pořádá Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna a Společnost přátel Podkarpatské Rusi.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin

Vstupné 10 Kč, čtenáři NK ČR zdarma


Od ucha k uchu aneb Fenomén Šafrán
15. 11. 2018 - 15. 1. 2019

Pozvánka - Tisková zpráva - Fotogalerie z vernisáže - Fotogalerie z výstavy

Výstava přibližuje české písničkáře od 60. let až do současnosti a představuje základní osobnosti našeho folku jako např. Karla Kryla, Vladimíra Mertu, Jaroslava Hutku, Vlastimila Třešňáka ad. Tvorba těchto písničkářů se v době totality šířila většinou neoficiálně, někdy ilegálně, a přes veškeré snahy komunistického aparátu se jim podařilo ovlivnit několik generací posluchačů. Písničkáři byli nezávislí na oficiálních komunikačních kanálech a naprosto svobodní, nebáli se říkat pravdu v době, kdy to nebylo bezpečné a netají se svými názory ani dnes.
Výstavu pořádají Národní knihovna ČR a nakladatelství Galén, ve spolupráci s Českým centrem Mezinárodního PEN klubu, Knihovnou Václava Havla a společností Seznam.cz.
Záštitu nad výstavou převzala Anna Šabatová-ombudsmanka.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin

Vstupné 10 Kč, čtenáři NK ČR zdarma


Dušan Karpatský – známý neznámý
Literární historik, zamlčovaný překladatel a pilný propagátor česko-jihoslovanské vzájemnosti
31. 1.–16. 3. 2019

Výstava seznamuje s životem a dílem výjimečně plodného autora. Neomezuje se pouze na jeho téměř šedesátiletou překladatelskou činnost v oblasti slovanských jazyků, ale seznamuje i s jeho vlastními pracemi literárně-historickými, slovníkovými a bibliografickými, které vyšly knižně. Méně známy jsou jeho mladistvé úlety do světa divadla, jakož i iniciování a organizace rozsáhlých občanských aktivit pro zachování celistvosti Bosny a Hercegoviny. V tomto životním příběhu se zrcadli i osud celé jedné generace, k níž patří např. Václav Havel, Jiří Mencl, Jiří Gruša, Antonín Přidal, Jana Štroblová, Jan Zábrana, Jiří Pištora.
Výstava je zároveň holdem překladatelskému řemeslu a „lidem ve stínu“, kteří svůj život zasvětili sbližování odlišných jazyků a kultur, lidem, kteří spoluvytvářejí něco, co českému národu nejednou pomohlo přežít.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin

Vstupné 10 Kč, čtenáři NK ČR zdarma


 


16.01.2019
Otevírací doba a vstupné

Výstavní prostory NK ČR
Pondělí - sobota 9:00 - 19:00
Vstupné 10 Kč, uživatelé NK zdarma

Galerie Klementinum - Výstavní sál
Vstup od Mariánského náměstí, vchod B2
Úterý - neděle 10.30 - 18 hod.
Vstupné uvedeno u jednotlivých výstav
tel.: 221663489

Kontakty

Národní knihovna ČR
Oddělení výstav
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel. 221663332, 221663427
exhibition@omega.nkp.cz