Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Jak najít Hudebniny

Jak najít hudebniny

Sbírky tištěných a rukopisných hudebnin a dalších s hudbou souvisejících dokumentů (knihy o hudbě, odborné muzikologické časopisy, korespondence, libreta ad.), pocházející převážně z 18.–21. století jsou uloženy a zpřístupněny v hudebním oddělení, více o fondu hudebního oddělení   >>

Nejstarší hudební prameny, převážně středověké a renesanční, jsou uložené v Oddělení rukopisů a starých tisků.

Řada hudebních dokumentů je k dispozici online prostřednictvím plnotextových licencovaných databází.

Online zdroje pro hledání

Pro nalezení hudebnin ve fondech NK doporučujeme použít následující elektronické zdroje, pokud zde hledanou hudebninu nenaleznete, můžete použít klasické katalogy a tištěné zdroje, jejichž přehled je uveden v pravém sloupci.

Hledání v online katalogu NK - bázi NKC/Hudebniny

Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi NKC/Hudebniny.

 

Hledání v naskenovaném  Katalogu hudebních tisků NK ČR (katalog je ukončen lednem 1998)
(pokud znáte autora nebo název v případě, že hledaný dokument nemá autora)

Hledání v licencovaných databázích:

Hledání ve volně přístupné databázi RISM Online (Mezinárodní soupis hudebních pramenů)

18.06.2022
Lístkové katalogy (dostupné v NK)
Ověření dostupnosti na území ČR
Když nenaleznete ...
Ověřte si správnost údajů o hledané hudebnině v následujících zdrojích

ČNB - Speciální dokumenty
České hudebniny, gramofonové desky a kompaktní disky 
České hudebniny, gramofonové desky
České hudebniny
České a slovenské hudebniny
Bibliografický katalog Československé republiky

Kontakty

Hudební oddělení
telefon: 221 663 254, 255, 266
e-mail: OH@nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube