Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISMN

1. Úvod

Poté, co se systém ISBN (systém mezinárodního standardního číslování knih) prosadil jako všestranná racionalizační pomůcka knižního obchodu, začali se také hudební vydavatelé zajímat o obdobné standardní číslo pro tištěné hudebniny. Brzdícím prvkem v diskusi byl spor o to, zda bude stačit jednoduché identifikační číslo nebo zda bude třeba bibliografického kódu, který by umožňoval např. také spojení mezi partiturou a jednotlivými party. Když zaslala britská pobočka Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (IAML – International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres – UK Branch) Mezinárodní agentuře ISBN návrh desetimístného čísla bez bibliografických kódů, byl tento návrh publikován v ročence „ISBN Review“ a okamžitě se mu dostalo širokého uznání. Technický výbor Mezinárodní organizace pro normalizaci - ISO/TC 46 přijal tento návrh oficiálně jako pracovní projekt a po intenzivních diskusích bylo dosaženo dohody mezi evropskými a americkými hudebními vydavateli a specialisty na setkání evropských a severoamerických expertů v Ottawě. Hlavními argumenty, které vedly k odmítnutí předchozí myšlenky bibliografického kódu, byly dlouhodobé zkušenosti s ISBN a možnost začlenění desetimístného čísla do třináctimístného mezinárodního systému čárového kódu pouhým rozšířením pole „Bookland“, známého ze systému ISBN.

Návrh mezinárodní normy pro číslo ISMN byl zpracován pracovními skupinami ISO v rekordním čase a oficiálně byl k dispozici koncem r. 1993, kdy byl vydán v Ženevě.

Číslo ISMN nabízí možnost úplné racionalizace hudebního vydavatelství a obchodu hudebninami, stejně tak jako hudebních knihoven.

Původně bylo ISMN desetimístným systémem (viz též kapitola 11. Příloha – desetimístné ISMN). Od roku 2008 se číslo ISMN změnilo na třináctimístné. Každé číslo ISMN začíná s prefixem EAN/Bookland „979“ následovaným nulou „0“. „0“ (nula) nahradila dříve používané „M“ v desetimístném systému. Všechna třináctimístná čísla ISMN začínají 979-0.

Na rozdíl od čísla ISBN neobsahuje číslo ISMN identifikátor skupiny, protože hudba je mezinárodní (bez ohledu na zemi původu).

„Staré“ desetimístné číslo ISMN, které bylo konvertováno do čísla třináctimístného, si zachovává stejnou kontrolní číslici. (Povšimněte si, prosím: liší se tak od konverze „starého“ desetimístného čísla ISBN do čísla třináctimístného, které lze učinit pouze novým propočtem kontrolní číslice.)

Termíny a definice

Pro účely této příručky platí následující termíny a definice.

Vydání: Všechny kopie hudebniny produkované z téhož originálu a vydané stejným vydavatelem či vydavateli nebo nějakou osobou. Týká se to materiálů určených k prodeji, výpůjčce, poskytovaných zdarma nebo pouze pro účely copyrightu (autorského práva).

Jednotka: Vydání hudebniny nebo její samostatně dostupné části.

Hudebnina: Grafická reprezentace hudebniny v jakémkoliv formátu.

Kontrolní číslice: Poslední číslice v čísle ISMN, která se vztahuje ke všem předchozím číslicím podle určitého matematického algoritmu a které může být použito k ověření správnosti čísla ISMN.

Forma produktu: Fyzické nebo digitální vlastnosti publikace, které ji odlišují jako produkt. Např. totéž vydání publikace může být v různých formách: vázané, hmatové písmo, .pdf, .html atd.

Prefix ISMN: Prefix GS1. Jedinečný tříčíselný znak (979) poskytnutý Globálním úřadem GS1 (Global Office GS1) a přidělený výlučně Mezinárodní agentuře ISMN.

Vydavatel: Osoba nebo organizace, která požádala o číslo ISMN pro hudebninu u své národní agentury ISMN a obdržela jej. Vydavatel je obvykle vydavatelem této publikace, ale výjimečně může být prostředníkem, jenž jedná jménem vydavatele nebo místo něj.

13.02.2016
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube