Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků

Oddělení rukopisů a starých tisků

  1. Bibliotheca NationalisFond
  2. Katalogy a databáze
  3. Činnost
  4. Studovna
  5. Kontakty
  6. Odkazy
  7. Elektronické objednávky do studovny

Aktuality

Uzavření Národní knihovny včetně naší Studovny

V souvislosti s nepříznivou situací je uzavřena Národní knihovna ČR včetně naší Studovny, a to s platností od 22.10. Celá situace je nám nesmírně líto a pevně doufáme, že se brzy setkáme nad našimi historickými fondy.

 

Oddělení rukopisů a starých tisků

Objednávky reprografických služeb a povolení k publikování

Klára Krásenská se rozhodla ukončit svoje působení v našem Oddělení. Od 1. října 2020 její pracovní záležitosti přebrala Ing. Helena Mrkvanová. Budete-li potřebovat vyřídit objednávky reprografických služeb nebo povolení k publikování, můžete se na kolegyni bez obav obrátit (viz Kontakty).

Doporučená forma citace signatur originálů ze sbírek ORST

Níže předkládáme doporučenou formu citace signatur originálů ze sbírek našeho oddělení:

(1) Pro jazykově české texty (nezávisle na jazyku originálu rukopisu): NK Praha + signatura (například NK Praha XIII C 1a, lze také NK Praha XIII.C.1a)

(2) Pro jazykově anglické texty: NL Prague + signatura (například NL Prague XIII C 1a, lze také NL Prague XIII.C.1a)

(3) Pro jazykově německé texty: NB Prag + signatura (například NB Prag XIII C 1a, lze také NB Prag XIII.C.1a)

Nabídka odborné stáže

Nabízíme možnost absolvování odborné praxe pro studenty všech cyklů studia. Během praxe se student seznámí se základním chodem oddělení, rozložením fondu a aktuálními pracovními postupy. Úměrně k znalostem a dovednostem nabytým v dosavadním studiu a případné předcházející praxi, budou uchazeči svěřeny samostatné dílčí úkoly při zpracování a manipulaci s jednotlivými fondy. Praxe bude vždy po vzájemné domluvě upravena na míru dle osobních a studijních možností, odborných nebo zájmových preferencí a aktuálních potřeb oddělení. Naším cílem je umožnit studentům získat cenné zkušenosti z odborné praxe a propojit vzájemnou spoluprací obě instituce. Zároveň se snažíme o vytvoření aktivního odborného prostředí a propojení více odborných generací. Při bližším zájmu můžete kontaktovat vedoucí oddělení PhDr. Veroniku Procházkovou nebo PhDr. Renátu Modrákovou.

Nové zdigitalizované rukopisy ze signatury IV (a jeden ze signatury I)!!!

Digitalizovali jsme dalších 25 rukopisů!!! Byly to zejména rukopisy z kolejí Pražské univerzity (například IV F 10, IV H 16). Rukopisy pochází z rozmezí 13. století až konce 16. století. V rukopise IV G 11 z 2. poloviny 16.století jsou zpřístupněny zajímavé astrologické nákresy. Většina rukopisů je textových bez dekorace, ale některé jednotliviny mají zajímavé iniciálky (například IV F 8). Rukopisy byly využívány studenty a profesory univerzity, čemuž odpovídá i jejich skladba. Převažují teologické rukopisy (například Postilla litteralis et moralis super minores prophetas Mikuláše z Lyry IV.G.17), ale vyskytuje se tam i několik medicínských, jako například De viribus herbarum, partim cum commentario Macera Florida z knihovny Jana Ondřejova zvaného Šindel (IV.G.9). Mimo uvedenou signaturu se podařilo zdigitalizovat rukopis I.D.3 s dopisy významného humanisty a literáta Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Všechny jsou volně přístupné v digitální knihovně Manuscriptorium.

Veronika Procházková

fcb

21.10.2020