Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků

Oddělení rukopisů a starých tisků

Novinky v naší příruční knihovně
  1. Bibliotheca NationalisFond
  2. Katalogy a databáze
  3. Činnost
  4. Studovna
  5. Kontakty
  6. Odkazy
  7. Elektronické objednávky do studovny

Aktuality

Nová virtuální výstava Astronomické rytiny 17. století z fondu Národní knihovny ČR

Nová virtuální výstava Astronomické rytiny 17. století z fondu Národní knihovny ČR poutavým způsobem zpřístupňuje tištěné rytiny (a nejen ty) zabývající se (nejen) astronomií. Umožňuje zajímavý náhled do astronomických  znalostí rudolfinské doby, ale také do tištěné knižní kultury přelomu 17. století.

Virtuální výstavy Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné dobyKniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily a Srdce knihovny: Bibliotheca nationalis

V roce 2022 se v Národní knihovně uskutečnily dvě velké výstavy představující unikátní rukopisná a tištěná díla. Výstava Lipnická bible představila zajímavé dílo husitské epochy. Výstavy Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily se podívala na naši patronku pohledem rukopisných a tištěných originálů z našich. Obě úspěšné výstavy doprovázely virtuální výstavy Lipnická bible a Kniha a závoj. Nově byly zpřístupněna virtuální výstava Srdce knihovny: Bibliotheca nationalis , představující historické jádro Národní knihovny.

Videa

Natočili jsme četná videa z našich fondů!!! Při výběru vhodných témat jsme se snažili jít napříč našimi rukopisnými a tištěnými fondy, snažili se hledat zajímavé formáty a poutavá témata. Videa je možné shlédnout v YouTube kanálu Národní knihovna ČR. V současnosti jsou přístupná následující témata: Pontifikál Renauda z Baru, Pasionál abatyše Kunhuty, Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR, Knihy na řetězech, Bohuslav Balbín a jeho odkaz, Cesare Ripe a jeho ikonologie ve fondech Národní knihovny, Neplachova kronikaDoba Karla IV. v kronice Přibíka Pulkavy z RadenínaVelikonoce ve středověkých rukopisechMarignolova kronika nebo kratší video (Zlomek evangelia svatého Lukáše). Nové video představuje nejstarší mapovou sbírku Lobkovické sbírky ( Weinerovo vydání Apianovy mapy Bavorska ).

Nabídka odborné stáže

Nabízíme možnost absolvování odborné praxe pro studenty všech cyklů studia. Během praxe se student seznámí se základním chodem oddělení, rozložením fondu a aktuálními pracovními postupy. Úměrně k znalostem a dovednostem nabytým v dosavadním studiu a případné předcházející praxi, budou uchazeči svěřeny samostatné dílčí úkoly při zpracování a manipulaci s jednotlivými fondy. Praxe bude vždy po vzájemné domluvě upravena na míru dle osobních a studijních možností, odborných nebo zájmových preferencí a aktuálních potřeb oddělení. Naším cílem je umožnit studentům získat cenné zkušenosti z odborné praxe a propojit vzájemnou spoluprací obě instituce. Zároveň se snažíme o vytvoření aktivního odborného prostředí a propojení více odborných generací. Při bližším zájmu můžete kontaktovat vedoucího oddělení Mgr. Jana Vojtíška nebo PhDr. Renátu Modrákovou.

Nově zdigitalizované rukopisy ze signatur V H!!!

Zdigitalizovali jsme pro vás dalších dvacet tři středověkých rukopisů, tentokráte ze signatur V H (V H 1-V H 5, V H 7-V H 10, V H 14, V H 15, V H 17, V H 18, V H 20-V H 22, V H 24-V H 26, V H 28, V H 30, V H 32, V H 34). Většina rukopisů souvisela s činností pražské univerzity. Výzdoba rukopisů je vesměs jednoduchá. Všechny jsou přístupné v digitální knihovně Manuscriptorium.

fcb

06.10.2022