Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků

Oddělení rukopisů a starých tisků

Novinky v naší příruční knihovně
  1. Bibliotheca NationalisFond
  2. Katalogy a databáze
  3. Činnost
  4. Studovna
  5. Kontakty
  6. Odkazy
  7. Elektronické objednávky do studovny

Aktuality

Výstava Ošklivé rukopisy Kříže z Telče (1434-1504) 3. 2. - 19. 3. 2023

Výstava představí rukopisy ze 14. a 15. století, které prošly rukama jediného velmi aktivního písaře, Kříže z Telče. Ten opsal nebo opatřil poznámkami celkem více než 25000 stran s různorodými texty. Komentované prohlídky výstavy se konají každou středu v 17 hodin (8.2.-15.3.). Galerie Klementinum, úterý - neděle (10,00-18,00), vstup zdarma.

Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily

Novinka z produkce našeho oddělení Kniha a závoj s podtitulem 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily (editoři Renáta Modráková a Jan Vojtíšek) je dílem širšího autorského kolektivu (Ota Halama, Lucie Heilandová, Jakub Izdný, David Mach, Jiří Mikulec, Lenka Panušková, Tomáš Slavický). Po grafické stránce se publikace ujala Tereza Eliášová. Kniha nahlíží na svatou Ludmila prostřednictvím knih rukopisných a tištěných.

Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě

Novinka z produkce našeho oddělení Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě od naší kolegyně Renáty Modráková pojednává o dějinách a jedinečné knihovně nejstaršího kláštera českých zemí a zároveň nejvýznamnějšího ženského konventu Čech, kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě.

Cyklus přednášek Z klementinských pokladů (podzim 2022)

Každé druhé úterý v měsíci od 17 hodin vás zveme na další cyklus našich přednášek. Jednotliví přednášející budou prezentovat nejen poslední výsledky svých výzkumů týkajících se úzce našich historických fondů, ale také mnohé knihy představí přímo v originální podobě. Dne 14.2. vás zveme na přednášku Václava Čermáka Hlaholské písemnictví za vlády Karla IV. a Václava IV. Záznam přednášky Pavla Štěpánka: Jezuita Ignaz Tirsch, misionár, architekt a umělec v mexické Dolní Kalifornii z 11.10. je dostupný zde, záznam přednášky Aleny Císařové-Smítkové: Květena česká v pražské Kanálce malovaná z 8.11. je dostupný zde.

Virtuální výstavy Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné dobyKniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily a Srdce knihovny: Bibliotheca nationalis

V roce 2022 se v Národní knihovně uskutečnily dvě velké výstavy představující unikátní rukopisná a tištěná díla. Výstava Lipnická bible představila zajímavé dílo husitské epochy. Výstavy Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily se podívala na naši patronku pohledem rukopisných a tištěných originálů z našich. Obě úspěšné výstavy doprovázely virtuální výstavy Lipnická bible a Kniha a závoj. Také byly zpřístupněna virtuální výstava Srdce knihovny: Bibliotheca nationalis , představující historické jádro Národní knihovny, a Astronomické rytiny 17. století z fondu Národní knihovny ČR , zpřístupňující tištěné rytiny (a nejen ty) zabývající se (nejen) astronomií.

Videa

Natočili jsme četná videa z našich fondů!!! Při výběru vhodných témat jsme se snažili jít napříč našimi rukopisnými a tištěnými fondy, snažili se hledat zajímavé formáty a poutavá témata. Videa je možné shlédnout v YouTube kanálu Národní knihovna ČR. V současnosti jsou přístupná následující témata: Pontifikál Renauda z Baru, Pasionál abatyše Kunhuty, Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR, Knihy na řetězech, Bohuslav Balbín a jeho odkaz, Cesare Ripe a jeho ikonologie ve fondech Národní knihovny, Neplachova kronikaDoba Karla IV. v kronice Přibíka Pulkavy z RadenínaVelikonoce ve středověkých rukopisechMarignolova kronika nebo kratší video (Zlomek evangelia svatého Lukáše). Nové video představuje nejstarší mapovou sbírku Lobkovické sbírky ( Weinerovo vydání Apianovy mapy Bavorska ).

Nabídka odborné stáže

Nabízíme možnost absolvování odborné praxe pro studenty všech cyklů studia. Během praxe se student seznámí se základním chodem oddělení, rozložením fondu a aktuálními pracovními postupy. Úměrně k znalostem a dovednostem nabytým v dosavadním studiu a případné předcházející praxi, budou uchazeči svěřeny samostatné dílčí úkoly při zpracování a manipulaci s jednotlivými fondy. Praxe bude vždy po vzájemné domluvě upravena na míru dle osobních a studijních možností, odborných nebo zájmových preferencí a aktuálních potřeb oddělení. Naším cílem je umožnit studentům získat cenné zkušenosti z odborné praxe a propojit vzájemnou spoluprací obě instituce. Zároveň se snažíme o vytvoření aktivního odborného prostředí a propojení více odborných generací. Při bližším zájmu můžete kontaktovat vedoucího oddělení Mgr. Jana Vojtíška nebo PhDr. Renátu Modrákovou.

Nově zdigitalizované rukopisy ze signatur V H!!!

Zdigitalizovali jsme pro vás dalších dvacet tři středověkých rukopisů, tentokráte ze signatur V H (V H 1-V H 5, V H 7-V H 10, V H 14, V H 15, V H 17, V H 18, V H 20-V H 22, V H 24-V H 26, V H 28, V H 30, V H 32, V H 34). Většina rukopisů souvisela s činností pražské univerzity. Výzdoba rukopisů je vesměs jednoduchá. Všechny jsou přístupné v digitální knihovně Manuscriptorium.

fcb

31.01.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube