Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků

Oddělení rukopisů a starých tisků

Novinky v naší příruční knihovně
  1. Bibliotheca NationalisFond
  2. Katalogy a databáze
  3. Činnost
  4. Studovna
  5. Kontakty
  6. Odkazy
  7. Elektronické objednávky do studovny

Aktuality

Znovuotevření Studovny

3.6. pro vás opět otevíráme naši Studovnu. Budeme se na vás těšit každé úterý (10,00-17,00) a čtvrtek (13,00-19,00).

 

 


Videa

Pravidelně pro vás natáčíme videa!!! Při výběru vhodných témat se snažíme jít napříč našimi rukopisnými a tištěnými fondy, snažíme se hledat zajímavé formáty a poutavá témata. Videa je možné shlédnout v YouTube kanálu Národní knihovna ČR. V současnosti jsou přístupná následující témata: Pontifikál Renauda z Baru, Pasionál abatyše Kunhuty, Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR, Knihy na řetězech, Bohuslav Balbín a jeho odkaz, Cesare Ripe a jeho ikonologie ve fondech Národní knihovny, Neplachova kronikaDoba Karla IV. v kronice Přibíka Pulkavy z RadenínaVelikonoce ve středověkých rukopisechMarignolova kronika nebo kratší video (Zlomek evangelia svatého Lukáše). Nové video představuje nejstarší mapovou sbírku Lobkovické sbírky ( Weinerovo vydání Apianovy mapy Bavorska ).

Dubnové novinky v naší příruční knihovně

Naše příruční knihovna se v dubnu rozrostla neuvěřitelným způsobem!!! Jenom druhá faksimilová edice Chartae Latinae Antiquiores má 118 svazků!!! Dále upozorňujeme především na poslední publikaci P. Černého (Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže).

Nabídka odborné stáže

Nabízíme možnost absolvování odborné praxe pro studenty všech cyklů studia. Během praxe se student seznámí se základním chodem oddělení, rozložením fondu a aktuálními pracovními postupy. Úměrně k znalostem a dovednostem nabytým v dosavadním studiu a případné předcházející praxi, budou uchazeči svěřeny samostatné dílčí úkoly při zpracování a manipulaci s jednotlivými fondy. Praxe bude vždy po vzájemné domluvě upravena na míru dle osobních a studijních možností, odborných nebo zájmových preferencí a aktuálních potřeb oddělení. Naším cílem je umožnit studentům získat cenné zkušenosti z odborné praxe a propojit vzájemnou spoluprací obě instituce. Zároveň se snažíme o vytvoření aktivního odborného prostředí a propojení více odborných generací. Při bližším zájmu můžete kontaktovat vedoucího oddělení Mgr. Jana Vojtíška nebo PhDr. Renátu Modrákovou.

Virtuální výstava ...a slovo se stalo hudbou

Virtuální výstava "...a slovo se stalo hudbou" Vás zve do světa knih, které vznikly před mnoha staletími proto, aby zaznamenaly hudební myšlenky tehdejších lidí. Koncept výstavy vznikl ve spolupráci Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Lenka Hlávková, studenti hudební vědy) a Národní knihovny České republiky (Renáta Modráková) za technické podpory firmy AiP Beroun a dalších subjektů , které k ní poskytly moderní notové přepisy a nahrávky (Supraphon, Hyperion Records, Dyškanti, Koniasch Latin Press).

Nově zdigitalizované rukopisy ze signatur V E-G!!!

Zdigitalizovali jsme pro vás dalších dvacet dva středověkých rukopisů, tentokráte ze signatur V E, F, G  (V E 8, V E 13, V E 15, V E 18, V E 20, V E 21, V E 23-V E 25, V F 1, V F 3, V F 8, V F 11, V F 18, V F 19, V F 23, V F 26-V F 28, V G 2, V G 18, V G 24). Mezi zdigitalizovanými rukopisy byl i nedávno nově objevený hudební fragment nacházející se v kodexu V E 15. Opět převažoval vzdělavatelský charakter těchto originálů. Ale také byl mezi nimi jeden slovník a jeden astronomický a jeden lékařský rukopis. Výzdoba rukopisů je vesměs jednoduchá. Všechny jsou přístupné v digitální knihovně Manuscriptorium.

fcb

09.06.2021