Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Archiv NK

Archiv NK ČR

Archiv Národní knihovny přejímá do archivní péče a uchovává archiválie vzniklé z úřední a odborné činnosti Národní knihovny (včetně jejích předchůdců), jejího vedení a všech jejích organizačních složek, společenských organizací působících v NK a bývalých významných pracovníků knihovny. Dále jsou v archivu uloženy fondy jiných institucí, osobní fondy různých významných osobností a sbírky. Tyto archiválie byly buď odevzdány do ANK, nebo vytříděny při pořádání písemností NK a jejích předchůdců.

Fondy a sbírky ANK jsou odborně zpracovávány (tříděny, pořádány, inventarizovány a katalogizovány), jsou k nim vyhotovovány archivní pomůcky a jejich studium je umožněno v badatelně za podmínek stanovených zákonem o archivnictví a badatelským řádem.

Součástí oddělení je badatelna archivu. Ceny za služby a reprodukční poplatky se řídí platným ceníkem.

Výroční zpráva Archivu NK za rok 2023 zde.

Výroční zpráva Archivu NK za rok 2022 zde.

 

Kateřina Hekrdlová

22.02.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube