Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Přednášky, besedy, akce

Přednášky, besedy, akce 2023

Měsíční přehled akcí Národní knihovny ČR - únor 2023 (pdf ke stažení)

Únor

Z klementinských pokladů IV - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků - Videozáznam

Hlaholské písemnictví v Čechách za vlády Karla IV. a Václava IV.

14. 2. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Pražský benediktinský klášter Na Slovanech byl od svého založení Karlem IV. určen k pěstování slovanské bohoslužby pravděpodobně ve snaze navázat na starobylé zvyklosti z doby Velké Moravy a raných přemyslovských Čech. Protože v Karlově době byla tato tradice v českých zemích přerušena více než dvě stě let, byly do kláštera povoláni z chorvatského pobřeží benediktini, kteří od poloviny 13. století měli papežské svolení užívat pro římskou liturgii církevní slovanštinu psanou hlaholským písmem. Tento zvyk se v klášteře Na Slovanech udržel do počátku husitských válek, kdy byla církevní slovanština nahrazena češtinou a hlaholské písmo latinkou. Přestože se z hlaholských památek kláštera Na Slovanech dochovaly pouze dva celé kodexy a několik pergamenových zlomků, je možné si učinit alespoň rámcovou představu o rozsahu písemné produkce místního skriptoria a o jeho vztazích s dobovým písemnictvím českým i chorvatským. Přednáška se bude věnovat podobě a obsahu hlaholských liturgických textů v církevní slovanštině (breviáře, misály, otázka tvorby církevněslovanských textů v Praze apod.) a důvodům vzniku hlaholských rukopisů ve staré češtině. Připomenuty budou rovněž staročeské texty, které byly v klášteře Na Slovanech překládány do staré chorvatštiny a dochovaly se v chorvatských hlaholských opisech. Výklad se zaměří také na hledání a identifikaci hlaholských rukopisných zlomků v českých rukopisných sbírkách a otázku určování jejich české provenience. Při této příležitosti budou představeny také stopy hlaholského písma v rukopisech českého původu (glosy a abecedáře). Výklad se bude opírat především o rukopisné prameny uložené v Národní knihovně ČR a v Knihovně Národního muzea v Praze.

Přednáší: Václav Čermák

Na přednášku naváže exponát měsíce.

Leden

Z klementinských pokladů III - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků - Videozáznam

Obecní knihovna Starého Města pražského v 15. století

10. 1. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Pokud jde o rozsah a počet knihoven, nemělo pražské souměstí během středověku v Českém království konkurenci. Kromě knihoven církevních institucí a univerzitních kolejí je známo, že na Starém Městě ve 30. letech 15. století existovala obecní knihovna, které část svých rukopisů v roce 1433 odkázal významný měšťan Šimon od Bílého lva. Analýzou provenienčních znaků dochovaných rukopisů Národní knihovny se podařilo jednak rozšířit seznam rukopisů, které v 15. století do staroměstské obecní knihovny patřily, jednak byli v některých případech identifikováni i jejich dřívější vlastníci. Šlo o knihovny klášterů v Praze nebo blízkém okolí (benediktinů v Břevnově a dominikánů na Starém Městě) a také o knihovny univerzitních kolejí, vypleněné v roce 1422. Osudy některých kodexů tak dokládají, že se staroměstští měšťané v rámci možností snažili uchovat dostupné části knižních celků, rozchvácených v počáteční fázi husitských válek.

Přednáší: Michal Dragoun

Na přednášku naváže exponát měsíce.

Prohlídka: Klementinská měření
10. 1. 2022 od 13.00 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Sluneční hodiny, meteorologie a jiné zajímavosti exteriérů Klementina.

Exkurze pro pohybově znevýhodněné

20. 12. 2022 od 15 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.


Archiv akcí
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

01.02.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube