Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Přednášky, besedy, akce

Přednášky, besedy, akce 2022

Měsíční přehled akcí Národní knihovny ČR - září 2022 (pdf ke stažení)

Říjen

Z klementinských pokladů III - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků

Jezuita Ignaz Tirsch, misionář, architekt a umělec v mexické Dolní Kalifornii

11. 10. 2022 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

V Klementinu se dochovalo vzácné album kreseb, zachycujících výsledky práce misionáře české provincie jezuity Ignáce Tirsche v odlehlé oblasti Mexika. Jeho Codex Pictoricus Mexicanus (NK Praha XVI B 18) nabízí pohledy na místa působnosti misionářů plnících své poslání, i na nově vybudovaná indiánská městečka a kostely. Tirsch zaznamenával vzhled krajiny, flory a fauny i obyvatel mexické Dolní Kalifornie asi v 60. letech 18. století, kdy mu byla tato oblast svěřena jako misijní. Předtím byla tato oblast málo prozkoumaná a považovala se za ostrov. Codex vešel do povědomí díky pozornosti historika Zdeňka Kalisty, jenž využil uvolnění Pražského jara 1968. Do kalendáře na rok 1970 vybral a komentoval reprodukce. V celku má Tirschův soubor velkou historickou a přírodovědeckou hodnotu; svědčí také o středoevropském pohledu na barokní Mexiko. Jak si této památky váží Mexičané, ukazuje faksimile vydané v r. 2015. Přednáší: Pavel Štěpánek

Na přednášku navazuje od 19. 10. výstava Ignác Tirsch a ti druzí … Čeští jezuité v Mexiku v Galerii Klementinum

Září

To nejlepší z Klementina

19. 9. 2022 od 17 hod. - Zrcadlová kaple, vstup zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.

Cena Rudolfa Medka - Fotogalerie
20. 9. 2022 od 17 hod. - Révové nádvoří Klementina, vstup zdarma

Cenu obdrží historik a politolog Jan Adamec a elektroinženýr, publicista a popularizátor odkazu ruské protibolševické emigrace Alexej Kelin. Akci doprovodí písně československých legionářů v podání Táni Soto Janošové a Šárky Králové. Slavnostní udílení pořádají Slovanská knihovna a spolek Ruské tradice, partnery akce jsou Československá obec legionářská a nakladatelství Pavel Mervart.

Cena Ivony Březinové
21. 9. 2022 od 10 hod. - Zrcadlová kaple Klementina, vstup zdarma

Nadace Gabrielis ve spolupráci s Národní knihovnou udílí Ceny spisovatelky Ivony Březinové vítězům literární soutěže pro žáky základních škol.

Srpen

To nejlepší z Klementina
16. 8. 2022 od 10 hod. a 25. 8. od 18 hod. - Zrcadlová kaple, vstup zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.

Červenec

To nejlepší z Klementina
12. 7. 2022 od 10 hod. - Zrcadlová kaple, vstup zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.

Červen

Benefiční koncert ke Dni dětí
4. 6. 2022 od 17 hod. - Zrcadlová kaple Klementina, vstup zdarma
S árií Lascia ch´io pianga vystoupí Irena Pohl Houkalová za doprovodu dětských kytarových orchestrů Crazy Strings a KFC(h) Strings.
Národní knihovna na Světě knihy 2022
9. - 12. 6. 2022, 10 - 18 hod.- Výstaviště Holešovice
Navštivte naše odborné panely, zbrusu nový stánek či naučnou stezku, která vám přiblíží tajuplný svět knihoven.

Květen

Z klementinských pokladů II - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků
Staré tisky v czerninské rodové knihovně
3. 5. 2022 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Czerninská knižní sbírka je od roku 1780 součástí pražské lobkowiczké knihovny. Ta vznikla koncem 18. století jako knihovna hořínsko-mělnické knížecí větve roudnických Lobkowiczů a jedná se o jednu z nejcennějších – u nás dochovaných – knihoven sběratelského typu. Skládá se z několika významných starých šlechtických knihoven, které samy o sobě obsahovaly různorodé starší celky, dále z několika pozoruhodných soukromých sbírek z konce 18. a 19. století, také z množství knih pocházejících z četných klášterů domácích i cizích a obsahuje i knihy roudnické lobkowiczké knihovny.

Jednotlivé knihy czerninské knihovny je možno identifikovat na základě dochovaných vazeb a signatur. Nejsnáze pak svazky nesoucí oba tyto znaky, tj. celokoženou vazbu se zlaceným heraldickým czerninským supralibros a bílý papírový štítek s černě napsanou signaturou (např. E.8.No.17) nalepený na hřbetu zdobeném zlaceným slepotiskem.

Czerninská knihovna se nijak nevymyká modelu struktury šlechtických knihoven období humanismu a renesance a obsahuje vedle děl teologických také antickou klasiku, humanistickou rétoriku a jazykovědu, stejně jako politologii a filosofii, práce historické, právnické i zeměpisné. Reflektuje též další obecné trendy zájmů aristokracie – historii, genealogii, umění, cestování, vojenství apod. Protože šlechtické knihovny plnily i funkci vzdělávací, nalezneme zde učebnice a pedagogickou literaturu, z praktických důvodů se v knihovně nacházely také publikace související se správou panství a stavebními úpravami sídel, též práce z oblasti práva a medicíny. Přednáší: Tereza Paličková

Dmitrij Sergejevič Birjukov: Преломление образа Византии в русской [славянофильской и антиславянофильской] мысли XIX в. (přednáška)

3. května 2022, od 17.30 hod - budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1,  místnost č. 313.

Akce je součástí cyklu „Přednášky hostujících profesorů“ pořádaného Ústavem východoevropských studií FF UK. Tlumočení není zajištěno.

To nejlepší z Klementina (prohlídka)
10. 5. 2022 od 17 hod. - Zrcadlová kaple, vstup zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.
Ambientně rocková projekce – Dan Sywala (poslechový pořad)
11. 5. 2022 od 18 hod. - Studovna hudebního oddělení, vstupné 10 Kč, zdarma pro registrované čtenáře NK
Multižánrová projekce návštěvníky provede napříč hudebním spektrem od progresivního rocku, přes moderní jazz, až po world music. Každý měsíc bude prezentováno 12 skladeb, z nichž dvě vybere publikum.

Duben

Z klementinských pokladů II - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků
Krünitzova Oeconomische Encyklopädie a fenomén vydávání encyklopedií v 18. století
5. 4. 2022 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma
Zájem o vzdělání, vědecké poznání a rozvoj věd v době osvícenství podnítil vydávání encyklopedií, které se staly souhrnem lidského vědění. Jednu z nejobsáhlejších oborových encyklopedií vydávaných v 18. a 19. století představuje všeobecná encyklopedie Johanna Georga Krünitze a jeho pokračovatelů Oeconomisch-technologische Encyclopädie, oder Allgemeines System der Staats-Stadt-Haus-und Landwirthschaft (Berlin 1773-1858). Její první vydání zahrnovalo 242 bohatě ilustrovaných svazků a díky nebývalému rozsahu, univerzálnímu tematickému záběru i vysoké odborné úrovni se jednalo o unikátní počin. O obrovské popularitě Krünitzovy encyklopedie svědčí také patisk, který v letech 1787-1823 vydával Josef Georg Trassler a jeho synové. V rámci přednášky bude pozornost věnována nejen berlínskému a brněnskému vydání Krünitzovy encyklopedie, kdy především brněnský patisk bude představen v kontextu produkce tiskárny J. G. Trasslera, ale i roli, kterou encyklopedie hrály v době osvícenství. Přednáší: Lucie Heilandová.
Na přednášku navazuje dubnový exponát měsíce.
Velikonoční jarmark v Klementinu - plakát
13. 4. 2022 10.00 - 16.00 hod., nádvoří Klementina a Zrcadlová kaple
Zveme vás do Klementina na tradiční velikonoční jarmark. Na nádvoří budete moci obdivovat i zakoupit velikonoční dekorace Klubu tvořivých knihovníků a výrobky chráněných dílen. V Zrcadlové kapli na vás čeká bazar knih a prodej publikací, nabídneme i komentované prohlídky.
Fotogalerie >>

Březen

Z klementinských pokladů II - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků
Klementinský kodex z knihovny krále Matyáše Korvína
1. 3. 2022 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma
Uherský a český král Matyáš Korvín se zařadil mezi vůbec nejvýznamnější bibliofily 15. století. Před tištěným multiplikátem upřednostňoval iluminované kodexy moderního renesančního layoutu. Objednával je především ve florentských dílnách i v dílnách, které založil v Budíně. Humanisticky vzdělaný panovník vzhlížel k renesanční Itálii a jeho obsahově bohatá knihovna se měla vyrovnat sbírkám nejmocnějších italských vládců. Skoro dvě třetiny titulů, včetně mnoha děl řeckých klasiků, nebyly v době jejich pořízení ještě vydány tiskem. Bibliotheca Corviniana se stala nástrojem získání politické moci panovníka, který nepocházel z etablované dynastie a který byl roku 1458 zvolen uherskými stavy.  V době královy smrti čítala přinejmenším dva tisíce svazků, z nichž se dodnes dochovala asi jen desetina, rozeseta do mnoha světových knihoven.
Přednáška seznámí s obsahovou skladbou i nádhernou vnější podobou slavné knihovny slavného panovníka a představí také jeden z Korvínových kodexů a jeho spletitou cestu přes slovenský hrad Uhrovec, zámek Kounice a kapucínský klášter na Hradčanech až do Klementina, kde je uložen od konce 18. století. Přednáší: Kamil Boldan
Na přednášku navazuje březnový exponát měsíce.
Ars poetica, literární podvečer věnovaný Blaze Dimitrovové
23. 3. 2022 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma
Literární setkání je věnované 100. výročí narození bulharské spisovatelky, básnířky, literární kritičky a političky Blagy Dimitrovové (1922–2003), které jsme si připomněli 2. ledna. O autorce promluví Marcel Černý a Jakub Mikulecký, ukázky z její tvorby přednese Marta Hrachovinová. Uvádí Ivana Srbková. Pořádá Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Bulharský kulturní institut v Praze.

Únor

Z klementinských pokladů II - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků
Pruské intermezzo v kartografii Čech
1. 2. 2022 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma
V souvislosti s válkou o dědictví bavorské 1778-1779 bylo vydáno několik map, na nichž kartografové pruské a saské armády zpracovali dílčí oblasti středních, severních a východních Čech. Šlo nejen o práce vojensko-historického charakteru, ale také o mapy oblastí možných operací budoucího konfliktu. Mapy vznikaly v období rakouského I. vojenského mapování, a zobrazují tedy krajinu v podstatě z pohledu nepřítele, omezeného situací na bojišti; to se projevuje různými úrovněmi zpracování, případně i orientací mapy. Vzhledem k podrobnému zobrazení konkrétních válečných operací tyto mapy dílem potvrzují, dílem doplňují nejen pruské popisy událostí, ale i rukopisné prameny či regionální pověsti. Problematika pruských map Čech zahrnuje jak otázky užití pramenů rakouského původu, tak i přítomnost převzatých prvků v dílech české kartografie následujícího období. Přednáší Jan Sobotka.
Na přednášku navazuje únorový exponát měsíce.

Leden

Z klementinských pokladů II - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků
Kněžna Ludmila jako barokní světice
4. 1. 2022 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma
Přednáška Jiřího Mikulce.
Z klementinských pokladů II - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků
Ludmilin kult v klášteře benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě
18. 1. 2022 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma
Přednáška Renáty Modrákové, Lenky Panuškové a Jany Vozkové.


Archiv akcí
2021
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

22.09.2022