Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Přednášky, besedy, akce

Přednášky, besedy, akce 2023

Měsíční přehled akcí Národní knihovny ČR - prosinec 2023 (pdf)

Prosinec

Ochrana a zachování ukrajinského kulturního dědictví = boj za budoucnost Ukrajiny
6. 12. 2023 od 17 hod., m. č. 301 v budově Filozofické fakulta Univerzity Karlovy, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, vstup zdarma
Ve své přednášce V. Bočkovska na příkladu aktivity Muzea knihy a knihtisku Ukrajiny přiblíží to, jakým způsobem se Ukrajina snaží chránit své kulturní památky v kontextu současné války. Soustředí se na to, jak je problém ochrany kulturního dědictví vnímán veřejností a jaké konkrétní kroky pro jeho zachování lze v této nelehké době dělat. Součástí přednášky bude představení multidisciplinárního projektu „Virtuální portál Muzea knihy a knihtisku Ukrajiny“ realizovaného od července do října 2023 s podporou Ukrajinského kulturního fondu.

Přednáška je primárně určena studentům slavistiky, není zajištěno tlumočení.

Akci pořádají Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna a Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Zabalte si Vánoce. Vytvořte si vlastní originální balicí papír - Plakát
6., 13. a 20. 12. 2023, vždy 15-18 hod., m. č. 73 (vchod A), vstup zdarma
Přijďte se v předvánočním shonu odreagovat do naší vánoční dílny a vytvořte si vlastní balicí papír. K dispozici budou razítka, šablony s různými tvary a motivy, a pochopitelně i archy papíru a dárkové obálky. Na místě nebude chybět ani malý vánoční obchůdek s reklamními předměty a vybranými publikacemi Národní knihovny ČR. Vánoční dílna v Klementinu je otevřena všem bez rozdílu věku.

Z klementinských pokladů V - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků
Živé příběhy dávno zemřelých knížat? Kosmova kronika v gotickém, renesančním a barokním dějepisectví
12. 12. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Náš nejstarší kronikář dopsal své dílo v roce 1125. S odstupem staletí se k němu vždy vraceli autoři, jejichž cílem bylo nově vyložit české dějiny. Pro rané období je Kosmas nejdůležitějším zdrojem informací dodnes. Jeho kronika je moderním dějepisectvím dopodrobna analyzována, podrobena srovnávací textové kritice a konfrontována s výpovědí archeologie a dalších vědních disciplín. Jak ale ke Kosmově textu přistupovali starší dějepisci? Byl pro ně pouhým „mrtvým“ zdrojem informací, který jednoduše a více či méně pečlivě přebírali a zapojovali do svých děl? Co bylo cílem jejich snahy a komu byly jejich práce určeny? V přednášce budeme nastíněné otázky řešit prostřednictvím takových dramatických událostí raně středověkých dějin, na nichž lze postupy jednotlivých autorů a období dobře sledovat. Přednáší: Tomáš Klimek

Na přednášku naváže exponát měsíce.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Genealogie pro každého - cyklus přednášek
Roman Klimeš: První standarta
13. 12. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (rezervace zde >> )
První standarta presidenta republiky T. G. Masaryka, ač parlamentem neschválená, byla přesto používaná v rozmezí let 1918 až 1920. Autorkou standarty byla profesorka Ida Krauth. Přednáška bude zaměřena na Idu Krauth, jejího bratra Gustava a jejich osudy a tragickou smrt na konci 2. světové války.

Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.

Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Setkání s hudbou
14. 12. 2023 od 16 hod. - Studovna Hudebního oddělení, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Komponovaný program s živou hudbou představí významné akvizice Hudebního oddělení NK ČR roku 2023 a další výsledky jeho činnosti. V podání sopranistky Lucie Havránkové, violoncellistky Milady Gajdové a klavíristky Ludmily Šmídové zazní skladby Josefa Antonína Štěpána (1726–1797) a Antonína Dvořáka (1841–1904).

Exkurze pro pohybově znevýhodněné

19. 12. 2023 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

Listopad

Instituce v exilu. 100. výročí příchodu exilové vlády Běloruské lidové republiky do Prahy.
2. 11. 2023 od 9 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), registrace účastníků na místě od 8.30., přihlašovací údaje pro online účast (platforma zoom) žádejte zde: bip@belarus-institute.cz

Mezinárodní sympozium, jehož program je zaměřen na aktivity Rady BLR v kontextu běloruského exilu, meziválečného Československa a širšího fenoménu exilových vlád v minulém století. Během dramatického 20. století, kdy se státní hranice a uspořádání měnily často a násilně, byla samotná myšlenka existence běloruské státnosti neustále ohrožena. V této neklidné době hrály exilové vlády a instituce klíčovou roli při uchovávání myšlenky na nezávislý běloruský stát a udržování jeho kontinuity. V roce 2023 si připomínáme 100 let od přesunu prezidia Rady BLR (Běloruské lidové republiky) z Kaunasu do Prahy. Současné události, které znovu ohrožují nezávislost Běloruska, poskytují tématu sympozia mimořádnou aktuálnost a důležitost.

Pořádá Běloruský institut v Praze a Slovanská knihovna.

Den poezie v Klementinu - Fotogalerie
Básně v próze
6. 11. 2023 od 19 hod. - Révové nádvoří, vstup zdarma

Netradiční básnické setkání, které se pokusí propojit vizuální a akustickou stránku poetických textů. Vnímat poezii znamená aktivně se na ní podílet, přetvářet ji v něco nového, jiného, často i za hranicemi slyšeného. Lze uchopit básně štětcem? Tvůrci a účastníci se společnými silami zasadí o transformaci slyšených básní do jejich výtvarného řešení. Za hudebního doprovodu Matouše Hrona představí své básně Vít Janota, Klára Krásenská, Soňa Pokorná a Matyáš Míka.

Genealogie pro každého - cyklus přednášek - Videozáznam

Jiří Řezníček: Bojovali na Bílé hoře

8. 11. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (rezervace zde >>)

Přednáška seznámí se souvislostmi týkajícími se Třicetileté války, která ovlivnila dějiny nejen našeho národa na 300 let
Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.

Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Den poezie v Klementinu - Fotogalerie
Nalehko s Nanaem Sakaki
10. 11. 2023 od 19.15 hod. - Křižovnická chodba v přízemí, vstup zdarma

Básně japonského poutníka v multimediálním představení plném kouzel (přednes, hudba, tanec,čajový obřad, vizuální projekce). Pořádá Literární a kulturní klub 8 a Nanao Sakaki projekt.

Z klementinských pokladů V - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tiskůVideozáznam

Ladislav Vycpálek: komponující knihovník

14. 11. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

V rámci přednášky představí Zuzana Petrášková a Pavel Kordík osobnost Ladislava Vycpálka jako skladatele, kritika, organizátora hudebního života, a též jako knihovníka. Posluchači se seznámí s doposud nereflektovaným napůl tištěným napůl rukopisným pramenem, jenž se úzce váže k Vycpálkově Kantátě o posledních věcech člověka. Toto dílo bude ve dnech 15. 11. – 13. 12. vystaveno jako exponát měsíce v předsálí Všeobecné studovny. Přednáška je součástí oslav 100. výročí založení Hudebního oddělení NK ČR.

Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Den otevřených dveří Národní knihovny ČR - Centrální depozitář Hostivař
17. listopadu 2023 10:00-15:00 hod., Centrální depozitář v Hostivaři, Sodomkova 2/1146, Praha 15, rezervace nutná (rezervace zde >>)
Národní knihovna ČR otevírá prostory, kam se běžně veřejnost nedostane. Nabízíme vám možnost nahlédnout do Centrálního depozitáře v Hostivaři, kde se nejen pečuje o jeden z největších knihovních fondů na našem území, ale jedná se také o největší digitalizační centrum. Na programu bude návštěva šesti pracovišť, které představují cestu knihy od vstupu do Centrálního depozitáře Hostivař až po její digitalizaci. Více zde >>

To nejlepší z Klementina

21. 11. 2023 od 15.15 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.

Exkurze pro pohybově znevýhodněné

22. 11. 2023 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

Genealogie pro každého - cyklus přednášek - Videozáznam
Petr Nohel: Vévodské rody v českých zemích

22. 11. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (rezervace zde >>)

Petr Nohel představí rodiny a jednotlivce, kteří v naší zemi dosáhli vévodských titulů.
Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.

Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Říjen

Den architektury v Klementinu (historický okruh a Machoňova přestavba)
1. 10. 2023 od 9.30 a od 11.30, Klementinum, Mariánské nám. 5, Praha 1 (vchod B z Mariánského náměstí), rezervace nutná
Den architektury v Klementinu (pro pohybově znevýhodněné)
3. 10. 2023 od 11.00, Klementinum, Mariánské nám. 5, Praha 1 (vchod A u železného stromu), rezervace nutná
To nejlepší z Klementina
3. 10. 2023 od 15.15 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.
Večery s badateli - cyklus přednášek
Jak se po 90 letech podařilo najít pachatele vraždy Otýlie Vranské (rešerše k tématu zde >>) - Videozáznam

3. 10. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná
Radek Galaš, ředitel Muzea Policie ČR, badatel a policejní historik promluví o tom jak se po 90 letech podařilo objasnit největší záhadu 1. republiky, vraždu Otýlie Vranské. Host debaty pracoval jako vedoucí týmu expertů, kteří znovu otevřeli případ nejznámější nevyřešené vraždy první poloviny 20. století.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející).

Z klementinských pokladů V - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tiskůVideozáznam

Heraldika v české knižní kultuře. Stav a perspektivy výzkumu.

10. 10. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

V přednášce nejprve představíme výskyt heraldických vyobrazení v knižní kultuře a jejich dosavadní zpracování v širším kontextu. Poté se zaměříme na možnosti výzkumu, zejména různé způsoby klasifikace heraldických vyobrazení na základě odlišných hledisek jako jsou provedení znaku a jeho umístění v knize či na knize, majitel znaku nebo funkce, kterou měl znak v rámci knihy (například označení tiskaře, mecenáše, místa tisku nebo vlastníka). Jiné zaměření výzkumu nás může vést ke sledování vývoje jednotlivých znaků, ať už z hlediska heraldického „polepšení“ znaku v průběhu doby, nebo z hlediska výtvarného. Dále se budeme věnovat různým nestandardním případům, jako jsou například „fiktivní erby“, samostatně vyobrazená erbovní znamení nebo dodatečné úpravy tištěných znaků. Pozornost bude věnována zejména znakům v bohemikálních starých tiscích a jednotlivé typy budou prezentovány bohatým ilustrativním materiálem. Přednáší: Jan Hanousek
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející).

Na přednášku naváže exponát měsíce.

Genealogie pro každého - cyklus přednášek 
Ctirad Václav Pospíšil: Zednáři

11. 10. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, (záznam na youtube NK ČR)

Přednáška je připomínkou stého výročí od vzniku (zednářské) Velké národní lože Československé (27. září 1923). Součástí přednášky je i prezentace knihy Dr. C. V. Pospíšila - Zednáři, Masaryk, katolíci: Trnitá cesta od nenávisti k dialogu.
Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.

Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Deskohraní - festival
14. - 22. 10. 2023, 9.00-22.00, Klementinum - 2. patro
Přijďte si do Klementina zahrát deskové hry známé i neznámé, moderní i prastaré, pro radost i v soutěžích. V Ludotéce si vyberete z více než 600 her. Kompletní program na www.deskohrani.cz.
Tisková zpráva
Večery s badateli - cyklus přednášek
Objev milevského relikviáře Ježíše Krista (rešerše k tématu zde >>)

17. 10. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná
Jiří Šindelář je vedoucí mezinárodního výzkumného projektu, který se zabývá rekonstrukcemi tváří významných historických osobností naší minulosti. Tématem debaty bude příběh objevu pozůstatků relikviáře Ježíše Krista v klášteře v Milevsku, kde byl Jiří Šindelář rovněž vedoucím projektu.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející).

Genealogie pro každého - cyklus přednášek
Petr Nohel: Princ Philip, manžel královny a opora rodiny

25. 10. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)

Nahlédnutí do zákulisí anglické královské rodiny.
Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.

Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Září

To nejlepší z Klementina

12. 9. 2023 od 15.15 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.

KGB proti Andreji Sacharovovi: odposlouchávání – sledování – pomluvy – izolace
13. 9. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Beseda u příležitosti vydání knihy „Objekt nabljuděnija. KGB protiv Sacharova“ (Moskva, 2023). K tématu promluví historik a ředitel knihovny ruského sdružení Memorial Boris Bělenkin a novinář a bývalý disident Jan Urban. Tlumočení je zajištěno.
Pořádá Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, sdružení Memorial a Gulag.cz

Exkurze pro pohybově znevýhodněné

20. 9. 2023 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

Genealogie pro každého - cyklus přednášek
G
enetika a příjmení

20. 9. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, (záznam z techn. důvodů nepořizen)

Zkoumání genealogie z pohledu genetiky je moderní disciplína, jež přináší zcela nové a netušené možnosti. Mgr. Vlastimil Stenzl představí výzkumný projekt Genetika a příjmení.
Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.

Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Předání Ceny Rudolfa Medka
21. 9. 2023 od 17 hod. Révové nádvoří (vchod A), zdarma

Cenu uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice jako výraz uznání badatelům, kteří se zabývají problematikou dějin střední a východní Evropy ve 20. století. Partnery jsou Československá obec legionářská a nakladatelství Pavel Mervart.

Večery s badateli - cyklus přednášek

Nejsilnější exploze v dějinách Evropy (rešerše k tématu zde >>) - Videozáznam
27. 9. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (rezervace zde >>)
Ladislav Lahoda je expertem na podzemní lokality v Evropě, autorem publikací a přednášek na téma historické podzemí a prezidentem Společnosti pro výzkum historického podzemí. Debatovat bude s Jaroslavem Marešem o výbuchu muničního skladu Mitholz, možné nejsilnější nejaderné explozi Evropy a neštěstí, kvůli kterému bude znovu třeba vystěhovat část země.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející).

Srpen

Exkurze pro pohybově znevýhodněné

22. 8. 2023 od 10 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

To nejlepší z Klementina

24. 8. 2023 od 15.15 hod. a 29. 8. od 15.30 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.

Červenec

To nejlepší z Klementina
11. 7. 2023 od 15.30 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.

Exkurze pro pohybově znevýhodněné
27. 7. 2023 od 10 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

Červen

Collecting Chinese Art in Central Europe: From the Time of Rudolph II to the 21st Century - Videozáznam
1. 6. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma (tlumočení z angličtiny není zajištěno)
Přednáška Michaely Pejčochové, kurátorky sbírek čínského umění v Národní galerii v Praze, seznámí se sběratelstvím a vystavováním čínského umění ve středoevropském regionu a se zásadními faktory, jež v minulosti pomohly utvářet sbírky čínského umění v dnešní České republice. Sbírky čínského umění se ve střední Evropě začaly utvářet již v období renesance a tehdejších kabinetů kuriozit, z nichž nejpozoruhodnějším byl ten na dvoře Rudolfa II. Od 16. století se ve šlechtických sídlech a vilách shromažďoval čínský porcelán, ozdobně lakované a další dekorativní předměty, což pokračovalo sbírkami umělců a uměleckých nadšenců v 19. a na počátku 20. století. Ve 20. století a zejména v meziválečném období se do střední Evropy dostávala jak stará, tak i moderní díla čínského malířství. Cestovatelé a obchodníci je přiváželi ve velkém množství, aby vyhověli požadavkům místních sběratelů. Zároveň se v Československu začalo poprvé hovořit o zřízení státní instituce pro sbírky asijského umění. Později, v 50. a počátkem 60. let 20. století, došlo k rozkvětu oficiálních kontaktů mezi ČLR a Československem, což usnadnilo výměnu umění a sběratelství čínských uměleckých děl. Nakonec byly od roku 1989 obnoveny také výměny uměleckých děl s muzei v Čínské republice a v Československu se konalo několik výstav, jež představily sbírky z Taiwanu.  

Russkaja emigracija v Prage (1918–1945): putevoditel / Ruská emigrace v Praze (1918–1945): průvodce (křest knihy)
6. 6. 2023 od 17.00 hod., Literární kavárna Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1, vstup zdarma
Prezentace knihy Anastazie Kopřivové a Lukáše Babky.

To nejlepší z Klementina

13. 6. 2023 od 15.30 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.

Genealogie pro každého - cyklus přednášek

22. 6. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)

Máte židovské předky a nevíte, kde a jak při studiu dějin rodiny pokračovat? Pátrání po židovských předcích v archivních pramenech představí L. Matušíková, bývalá dlouholetá pracovnice Národního archivu.

Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Tanec Praha / CieLAROQUE taneční představení - Fotogalerie
23. a 24.6. 2023 od 18.00 hod. - Révové nádvoří, vstupné dobrovolné
Všechno je to o… (It´s All About…) lidské blízkosti. V interaktivním představení rakouské choreografky Helene Weinzierl, kde nechybí nadsázka, nejsou protagonisty jen tři mužští performeři, ale i vy sami. Nejprve ve vlastním světě, posléze ve vztahu s druhými, společně vytvářejíce novou realitu. Na první pohled zábavná setkání však v sobě skrývají i absurditu současné společnosti. O čem je život? O všem a o ničem. Více zde >>

Exkurze pro pohybově znevýhodněné
27. 6. 2023 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

To nejlepší z Klementina

27. 6. 2023 od 15.15 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz

Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.

Květen

Genealogie pro každého - cyklus přednášek

4. 5. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)

Historik a politolog Martin Nekola se dlouhodobě zabývá výzkumem Čechů v USA, často bádá v tamních archivech a přednáší na univerzitách. Ve svém vystoupení představí několik institucí a sbírek, které by začínající badatelé neměli vynechat. Těm, kdo pátrají po možných příbuzných v zámoří, poradí, jak dále postupovat.
Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Z klementinských pokladů IV - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků - Videozáznam

Reflexe homiletického díla Řehoře Velikého v raně středověkých Čechách

9. 5. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Mnohostranné dílo svatého Řehoře Velikého (pontifikát 590–604) velmi silně ovlivnilo kulturní a duchovní život Evropy. Výklady budou směrovat k nejstarší recepci jeho homiletického díla v raně středověkém českém prostředí (cca do konce 11. století). Zvláštní pozornost bude věnována středověkému „bestselleru“, rozsáhlému homileticko-exegetickému textu Čtyřicet homilií na evangelia, jehož nejstarší reflexi na uvedeném území představují starobylé latinské opisy bohemikálního charakteru a staroslověnský překlad díla označovaný jako Besědy na evangelije (Sázavský klášter, nejspíše polovina 11. století).

Přednáší: František Čajka

Na přednášku naváže exponát měsíce.

Svatý Řehoř z Nareku

11. 5. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Dílo arménského světce, básníka a skladatele z 11. století představí britský dirigent, muzikolog a filolog arménského původu Haig Utidjian, Ph.D.

Genealogie pro každého - cyklus přednášek

18. 5. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)

Amatérský badatel Milan Grossman se vydal napříč Evropou po stopách svého dědečka. Pátrání jej přivedlo do severských zemí, kde při hledání informací navštívil i Švédský královský archiv. Fascinující příběh a jeho postupné odhalování se staly inspirací pro filmový dokument - road movie o skandinávském pátrání. Projekce dokumentu bude součástí přednášky.

Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

To nejlepší z Klementina

23. 5. 2023 od 15.30 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.

Exkurze pro pohybově znevýhodněné
24. 5. 2023 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

Duben

Velikonoční jarmark a knižní bazar v Klementinu
5. 4. 2023 10-16 hod., hlavní nádvoří Klementina, vstup zdarma

Zveme vás do Klementina na tradiční velikonoční jarmark. Na nádvoří budete moci obdivovat i zakoupit velikonoční dekorace Klubu tvořivých knihovníků a výrobky chráněných dílen. Čeká na vás bazar knih a nabídneme i komentované prohlídky Zrcadlové kaple a slunečních hodin v areálu Klementina, a to v každou celou hodinu od 11-15 hod.

Z klementinských pokladů IV - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků - Videozáznam
Česká knižní ilustrace první poloviny 16. století a její zpracování
11. 4. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma
Knižní ilustrace osvětluje či oživuje tištěný text a spoluvytváří kompletní výtvarnou složku celého díla. Prostřednictvím obrazů je čtenáři přiblížen děj, vysvětleny postupy nebo zachyceny popisované objekty. Na obrazový doprovod díla měla vliv řada faktorů, mimo jiné čtenářský vkus, finance, ale i osoby podílející se na zhotovení tisku (tiskaři, ilustrátoři, dřevořezači...). Ilustrace objevující se v tiscích vydaných v českých zemích v průběhu první poloviny 16. století jsou předmětem výzkumu projektu Česká knižní ilustrace v raném novověku (TAČR TL05000157) realizovaném v letech 2021–2023 týmem odborníků z Knihovny Akademie věd ČR, Národní knihovny ČR a technologické společnosti inQool. Více...

Přednáší: Lucie Heilandová

Na přednášku naváže exponát měsíce.

Exkurze pro pohybově znevýhodněné
18. 4. 2023 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

Památky Arménie a jejich dokumentace. Projekty „Apostolus“ a „Hayastan“
18. 4. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

V letech 2016 až 2022 probíhala dokumentace vybraných architektonických a archeologických památek v Arménii ve spolupráci s Ústavem archeologie a etnografie v Jerevanu. Přednáška přiblíží průzkum, geofyzikální měření a 3D dokumentaci těchto památek.

Genealogie pro každého - cyklus přednášek
20. 4. 2023 od 18 hod. - online webinář (záznam na youtube NK ČR)
Objevujte zapomenuté osudy předků prostřednictvím digitální knihovny Kramerius. Dozvíte se, co vše obsahuje, naučíte se základní principy vyhledávání a s praktickými ukázkami zjistíte, jaká tajemství může skrývat dobový tisk. Webinářem provede Jana Hrzinová (NK ČR).

To nejlepší z Klementina
25. 4. 2023 od 10.00 hod. a od 17.15 Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.

Jeskyně Areni-1 v Arménii a počátky zpracování vína. Průzkum a archeologický výzkum v jeskyni a jejím zázemí

25. 4. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

V letech 2021 a 2022 probíhala geofyzikální měření a 3D dokumentace v jeskyni Areni-1, proslulé nejstaršími doklady lisování vína. V zázemí jeskyně byla archeologicky zkoumána sídliště obyvatel používajících jeskyni k práci s vínem a jako úkryt. Přednáška přiblíží průzkum, geofyzikální měření a 3D dokumentaci těchto památek.

Březen

Benefiční koncert Ivo Kahánka
8. 3. 2023 od 19.30 hod. Zrcadlová kaple, zdarma

Klavírní recitál v rámci 6. ročníku festivalu Věčná naděje pro těžce nemocné pacienty trpící Alzheimerovou chorobou je výsledkem partnerské spolupráce festivalu Věčná naděje, Nadačního fondu Stadler-Trier, Národní knihovny České republiky, Charity Česká republika a Alzheimer Home Pitkovice.

Z klementinských pokladů IV - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků - Videozáznam

Rozmanitá malá dílka perem Kříže z Telče

14. 3. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

V období pozdního středověku – na rozdíl od středověku raného – došlo díky rozšíření papíru a rostoucí vzdělanosti k rozvoji psaní i pro vlastní potřebu, což se přímo odráží ve formě písma, kterým se texty zapisovaly. Jedním a velmi aktivním opisovačem nejrůznějších děl byl i Kříž z Telče. Prostřednictvím jeho pera tedy bude nejprve nastíněn vývoj středověkého písma a jeho pozdní podoba a poté bude pozornost věnována několika Křížovým rukopisům po obsahové stránce. Důležitou součástí jeho rukopisů byly mnemotechnické pomůcky, které měly za účel pomoci například studentům k zapamatování vyučované látky – nacházíme je tedy obvykle v univerzitních rukopisech. Z Křížových rukopisů budou dále blíže představeny jeho opis výčtu zvyků na svátek svatého Jana Křtitele, který nám odhaluje učený zájem o lidové zvyky, a text obsahující návod k nalezení pokladu pomocí magie.

Přednášejí: Světlana Müllerová, Jakub Kozák, Ondřej Fúsik a Kristýna Loušová

Na přednášku naváže exponát měsíce.

Genealogie pro každého - cyklus přednášek - Videozáznam

16. 3. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma
Zveme vás na první z cyklu přednášek, která vás seznámí s postupy při pátrání po předcích. Rodopis jako koníček na celý život představí genealožka Helena Voldánová. Přednáška se koná ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.

 

Exkurze pro pohybově znevýhodněné

28. 3. 2023 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

Světový den klavíru

29. 3. 2023 od 19.00 hod. Zrcadlová kaple, vstupné 435 Kč

K celosvětové oslavě hry na klavír se letos Praha připojí k několika dalším metropolím, kde se budou klavírní koncerty také konat. V Zrcadlové kapli vystoupí německý skladatel Carlos Cipa, hudebníci Irena a Vojtěch Havlovi a Petr Mazoch.

Genealogie pro každého - cyklus přednášek - Videozáznam
30. 3. 2023 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma
Chystáte se ponořit do genealogického bádání a objevovat svět svých předků? Základní archivní zdroje i genealogické databáze a informační zdroje, které nabízí či zprostředkovává Národní knihovna ČR představí Lenka Válková (NK ČR).

Přednáška bude streamována živě na fb NK ČR a záznam poté zveřejněn na youtube NK ČR.

Únor

Z klementinských pokladů IV - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků - Videozáznam

Hlaholské písemnictví v Čechách za vlády Karla IV. a Václava IV.

14. 2. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Pražský benediktinský klášter Na Slovanech byl od svého založení Karlem IV. určen k pěstování slovanské bohoslužby pravděpodobně ve snaze navázat na starobylé zvyklosti z doby Velké Moravy a raných přemyslovských Čech. Protože v Karlově době byla tato tradice v českých zemích přerušena více než dvě stě let, byly do kláštera povoláni z chorvatského pobřeží benediktini, kteří od poloviny 13. století měli papežské svolení užívat pro římskou liturgii církevní slovanštinu psanou hlaholským písmem. Tento zvyk se v klášteře Na Slovanech udržel do počátku husitských válek, kdy byla církevní slovanština nahrazena češtinou a hlaholské písmo latinkou. Přestože se z hlaholských památek kláštera Na Slovanech dochovaly pouze dva celé kodexy a několik pergamenových zlomků, je možné si učinit alespoň rámcovou představu o rozsahu písemné produkce místního skriptoria a o jeho vztazích s dobovým písemnictvím českým i chorvatským. Přednáška se bude věnovat podobě a obsahu hlaholských liturgických textů v církevní slovanštině (breviáře, misály, otázka tvorby církevněslovanských textů v Praze apod.) a důvodům vzniku hlaholských rukopisů ve staré češtině. Připomenuty budou rovněž staročeské texty, které byly v klášteře Na Slovanech překládány do staré chorvatštiny a dochovaly se v chorvatských hlaholských opisech. Výklad se zaměří také na hledání a identifikaci hlaholských rukopisných zlomků v českých rukopisných sbírkách a otázku určování jejich české provenience. Při této příležitosti budou představeny také stopy hlaholského písma v rukopisech českého původu (glosy a abecedáře). Výklad se bude opírat především o rukopisné prameny uložené v Národní knihovně ČR a v Knihovně Národního muzea v Praze.

Přednáší: Václav Čermák

Na přednášku naváže exponát měsíce.

Prohlídka: Klementinská měření

14. 2. 2023 od 13.00 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Sluneční hodiny, meteorologie a jiné zajímavosti exteriérů Klementina.

Exkurze pro pohybově znevýhodněné
28. 2. 2023 od 15 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

Leden

Z klementinských pokladů III - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků - Videozáznam

Obecní knihovna Starého Města pražského v 15. století

10. 1. 2023 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Pokud jde o rozsah a počet knihoven, nemělo pražské souměstí během středověku v Českém království konkurenci. Kromě knihoven církevních institucí a univerzitních kolejí je známo, že na Starém Městě ve 30. letech 15. století existovala obecní knihovna, které část svých rukopisů v roce 1433 odkázal významný měšťan Šimon od Bílého lva. Analýzou provenienčních znaků dochovaných rukopisů Národní knihovny se podařilo jednak rozšířit seznam rukopisů, které v 15. století do staroměstské obecní knihovny patřily, jednak byli v některých případech identifikováni i jejich dřívější vlastníci. Šlo o knihovny klášterů v Praze nebo blízkém okolí (benediktinů v Břevnově a dominikánů na Starém Městě) a také o knihovny univerzitních kolejí, vypleněné v roce 1422. Osudy některých kodexů tak dokládají, že se staroměstští měšťané v rámci možností snažili uchovat dostupné části knižních celků, rozchvácených v počáteční fázi husitských válek.

Přednáší: Michal Dragoun

Na přednášku naváže exponát měsíce.

Prohlídka: Klementinská měření
10. 1. 2023 od 13.00 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Sluneční hodiny, meteorologie a jiné zajímavosti exteriérů Klementina.

Exkurze pro pohybově znevýhodněné
20. 1. 2023 od 15 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.


Archiv akcí
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

01.12.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube