Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Semináře, sympózia a kolokvia

Semináře, sympózia a kolokvia

Níže je uveden výběr drobnějších odborných akcí z uplynulého roku pořádaných nebo spolupořádaných Slovanskou knihovou. Seznam obsahuje semináře, sympózia, kolokvia, kulaté stoly, prezentace publikací a projektů a další typy akcí. Není-li uvedeno jinak, pak je pořadatelem akce Slovanská knihovna.

Slovanská knihovna je dále pořadatelem nepravidelného cyklu Seminář východoevropských dějin.

Vybrané akce pořádané Slovanskou knihovnou v roce 2017

Má ukrajinština svou historii?
Přednáška předsedy Mezinárodní asociace ukrajinistů prof. Michaela Mosera a prezentace jeho nové publikace New Contribution to the History of the Ukrainian Language (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2016)
termín: 25. ledna 2017

Beseda s ukrajinskou literární vědkyní a překladatelkou Irynou Zabiiakou věnovaná literárním překladům na Ukrajině
termín: 25. dubna 2017

František Skorina a Praha – k 500. výročí vydání Skorinovy pražské Bible
Mezinárodní sympózium konané u příležitosti vydání prvního překladu Bible do církevní slovanštiny. František Skorina, lékař a překladatel pocházející z Polocku v dnešním Bělorusku, vytiskl v Praze v letech 1517–1519 pod názvem „Bible ruská“ celkem 23 starozákonních knih. Od tohoto počinu odvozuje několik východoslovanských národů, zejména národ běloruský, počátek svého písemnictví.
spolupořadatelé: Národní knihovna Běloruska, Velvyslanectví Republiky Bělarus v České republice
termín: 15. června 2017
Program
Fotogalerie

Pramen Bělonohé, poetický podvečer s Petkem R. Slavejkovem
Literární večer konaný u příležitosti sto devadesátého výročí od narození významného bulharského básníka, publicisty, folkloristy a překladatele Petka R. Slavejkova (1827–1895)
spolupořadatelé: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., Bulharský kulturní institut v Praze
termín: 15. listopadu 2017

Proč? Svědectví o životě s dr. Oldřichem Peclem a o pražském procesu roku 1950
Beseda u příležitosti vydání stejnojmenné knihy pamětí Any Milić Peclové
spolupořadatel: For Prague
termín: 21. listopadu 2017

Běloruský prokletý básník konečně česky
Prezentace výboru z díla Maxima Bahdanoviče Přetržený náhrdelník vydaného Slovanskou knihovnou
hlavní pořadatel: čajovna Mist a Max Ščur
termín: 8. prosince 2017

Lukáš Babka

16.01.2018