Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISMN

3. Účel a rozsah použití čísla ISMN

Význam čísla ISMN spočívá v usnadnění agend spojených s hudebninou a týkající se zejména hudebních vydavatelství, knihoven, obchodu s hudebninami a hudebníků. Tento význam vyplývá z jednotné, jednoznačné a mezinárodně srozumitelné a využitelné identifikace hudebnin prostřednictvím čísla ISMN.

Číslo ISMN umožňuje, aby byly podle něho hudebniny objednávány v prodejnách i v knihovnách, aby se jejich prostřednictvím uskutečňovala meziknihovní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služba, prováděla revize skladů hudebnin v hudebních vydavatelstvích, knihovnách, prodejnách i ve velkoobchodě, tradičním i automatizovaným způsobem. Je součástí bibliografických záznamů v národních i v mezinárodních databázích a jejich nejspolehlivějším vyhledávacím prvkem.

Číslo ISMN se používá k identifikaci hudebnin, ať už jsou k dispozici koupí, výpůjčkou, zdarma nebo pouze pro účely copyrightu (autorského práva).

Přidělení čísla ISMN hudebnině jí nepřidává jakýkoliv další význam nebo hodnotu jako právní důkaz s ohledem na autorská práva k této publikaci.

Číslo ISMN se netýká audio- nebo videozáznamů (s výjimkou vzácných případů uvedených dále): jednotlivé zvukové záznamy jsou identifikovány Mezinárodním standardním kódem zvukového záznamu (International Standard Recording Code – ISRC) a audiovizuální díla Mezinárodním standardním číslem audiovizuálního díla (International Standard Audiovisual Number – ISAN). Číslo ISMN se nepoužívá pro knihy o hudbě, které dostávají Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number – ISBN) (viz bod 9 pro používání různých druhů standardních čísel).

Každá samostatně dostupná část hudebniny musí dostat své vlastní číslo ISMN.

Publikace, kterým se přidělují čísla ISMN, jsou:

 • partitury
 • kapesní partitury
 • vokální partitury
 • soubory partů
 • samostatně dostupné jednotlivé party
 • jednolistová vydání populárních písní (pop folio)
 • antologie
 • další média, která jsou integrální součástí hudebniny (např. magnetofonový záznam, který je jedním z “partů” nějaké skladby)
 • texty písní nebo verše vydané s tištěnou hudebninou
 • komentáře vydané s tištěnou hudebninou (také dostupnou samostatně)
 • zpěvníky (volitelné) – viz bod 9.1
 • hudebniny v Braillově písmu

Pokud jde o knihy o hudbě viz dále.

Následujícím publikacím se NEPŘIDĚLUJÍ ČÍSLA ISMN:

 • knihy o hudbě s výjimkou publikací, které obsahují příklady hudebních notací
 • samostatné audio- nebo videozáznamy (včetně záznamů dostupných na počítačových médiích)
 • periodika a edice jako celek, na rozdíl od jednotlivých svazků v edici (viz bod 9.2).
15.02.2016
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube