Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Hudební oddělení

Hudební oddělení

Hudební oddělení Národní knihovny patří mezi největší pracoviště svého druhu v České republice. O jeho založení bylo rozhodnuto bezprostředně po vzniku Československé republiky 1918. Svou činnost od počátku (1923), nejdříve pod vedením svého zakladatele, filologa a skladatele Ladislava Vycpálka, zaměřuje k shromažďování, doplňování, zpracování a systematickému zpřístupňování fondu hudebnin, publikací o hudbě a dalších speciálních materiálů, se zvláštním zřetelem k materiálům bohemikálního charakteru.

V roce 1965 bylo v Hudebním oddělení zahájeno budování Souborného hudebního katalogu (SHK) s cílem evidovat a popsat veškeré historické hudební prameny v České republice. V současnosti se tato činnost dále rozvíjí a realizuje v rámci mezinárodního soupisu hudebních pramenů RISM. V oblasti zpracování hudebních pramenů pracovníci Hudebního oddělení řeší také nová výzkumná témata:

Hudební oddělení plní funkci českého centra v důležitých oblastech mezinárodního výzkumu na poli hudebního knihovnictví a hudební dokumentace:

  • je sekretariátem České národní skupiny IAML
  • je sídlem české národní redakce RISM


FOND
| STUDOVNA | PRACOVNÍCI | PUBLIKACE

 

Ludmila Šmídová

30.11.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube