Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISMN

6. Použití čísla ISMN

Samostatné číslo ISMN musí být přiděleno každému odlišnému vydání hudebniny. Nové číslo ISMN se vyžaduje:

  • jde-li o změnu názvu nebo literárního obsahu díla, s výjimkou malých oprav
  • mění-li se literární text, který je integrální součástí publikovaného hudebního díla
  • je-li doplněn, odstraněn nebo pozměněn překlad literárního textu, musí být přiděleno nové číslo ISMN i tehdy, je-li hudebnina beze změny
  • mění-li se podstatně rozměr publikace z důvodu nové úpravy vydání (velká, studijní nebo kapesní partitura).

Nezměněnému nákladu nebo dotisku téže publikace ve stejném formátu a od téhož vydavatele, NESMÍ být přiděleno nové číslo ISMN (pokud nedošlo ke změně vazby, jak je definováno v bodu 6.2). Podobně reprodukci, poskytnuté na požádání z téhož originálu, NESMÍ být přiděleno nové číslo ISMN, i když je na reprodukci uvedeno nové datum reprodukce.

Změny ceny nemají za následek přidělení nových čísel ISMN.

6.1. Faksimilovaná vydání

Samostatné číslo ISMN musí být přiděleno faksimilovanému vydání produkovanému odlišným vydavatelem.

6.2 Různé vazby

Samostatné číslo ISMN musí být přiděleno každé odlišné vazbě, v níž je určitý titul vydán, i když je obsah jinak stejný. Například vázané, tak brožované vydání dostane každé samostatné číslo ISMN.

Příklady:

velká partitura: brožovaná
velká partitura a komentář: v krabici
klavírní výtah: brožovaný
klavírní výtah: v plátěné vazbě
= 4 čísla ISMN

Jde-li o tentýž titul v různých vazbách, každý tedy dostane své vlastní číslo ISMN.

partitura: brožovaná
partitura: bez obálky


= 2 čísla ISMN

Změna návrhu či barvy obálky při nezměněném obsahu publikace či jiný nepodstatný rozdíl mezi jedním a jejím dalším nákladem při zachování stejné vazby, neznamená přidělení nového čísla ISMN.

6.3 Různé formy hudebniny

Samostatné číslo ISMN musí být přiděleno každé samostatně prodejné nebo dostupné části publikace.
Důrazně se doporučuje, aby byl úplný výčet čísel ISMN přidělených všem takovým částem publikace uveden ve všech publikacích, jichž se to týká (viz dále bod 7.1).

6.3.1 Partitury a hlasy

V publikaci sestávající z partitur a hlasů, musí mít samostatné číslo ISMN velká partitura, soubor hlasů jako celek a každý jednotlivý hlas (pokud je samostatně dostupný).

Příklad:

velká partitura
klavírní výtah
soubor sborových hlasů
jednotlivý sborový hlas

 

 

 

= 3 čísla ISMN + další podle počtu hlasů

6.3.2 Partitury dostupné jako část souboru

Je-li partitura dostupná pouze jako publikace v určitém souboru a nikoli jako samostatně prodejná publikace, musí jí být přiděleno číslo ISMN tohoto souboru.

Příklad:

klavírní partitura a 2 další hlasy (dostupné pouze jako celek)

= 1 číslo ISMN

Klavírní part komorní skladby a další dva hlasy dostanou stejné číslo ISMN.
Je-li partitura k dispozici jednak jako samostatná publikace a jednak jako součást souboru, musí jí být přiděleno samostatné číslo ISMN.

Příklad:

partitura
partitura a soubor hlasů


= 2 čísla ISMN

Partitura dostane jedno číslo ISMN a celý soubor jiné.

6.3.3 Hlasy dostupné samostatně

Číslo ISMN musí být přiděleno každému samostatně vytištěnému hlasu, který je dostupný jako samostatná publikace:

Příklad:

part 1. houslí
part 2. houslí
part violy
part violoncella
= 4 čísla ISMN

6.3.4 Hlasy dostupné samostatně i v souborech

Jsou-li samostatně vytištěné hlasy dostupné jako soubor i jako samostatné publikace, musí být tomuto souboru přiděleno samostatné číslo ISMN a každému samostatně vytištěnému hlasu číslo ISMN jako samostatné publikaci.

Příklad:

part houslí
part violy
part violoncella
soubor hlasů
= 4 čísla ISMN

6.3.5 Hlasy dostupné pouze v souborech

Nejsou-li dostupné jednotlivé nástrojové nebo hlasové party samostatně, ale pouze jako soubor, musí být číslo ISMN přiděleno tomuto souboru a každý samostatně vytištěný hlas bude mít pouze číslo ISMN přidělené tomuto souboru.

Příklad:

partitura
soubor hlasů


= 2 čísla ISMN

Partitura dostane své číslo ISMN a každý jednotlivý hlas dostane také číslo ISMN tohoto souboru.

6.3.6 Některé hlasy dostupné samostatně, některé pouze v souborech

Jsou-li některé ze samostatně vytištěných hlasů v souboru dostupné jednotlivě a některé pouze jako soubor, bude každému z těchto hlasů, který je dostupný samostatně, přiděleno samostatné číslo ISMN jako samostatné publikaci a všechny ostatní hlasy dostanou číslo ISMN přidělené tomu souboru, v němž jsou dostupné.

Příklad:

partitura
úplný soubor hlasů
soubor hlasů bez smyčcových nástrojů
part 1. houslí
part 2. houslí
part violoncella/kontrabasu

 

 

 

 

 

= 6 čísel ISMN

6.3.7 Elektronické formáty

Hudebnina v elektronické formě, bude zpracována stejně jako publikace ve formě tištěné. Pokud je publikována v různých formátech, bude mít každý formát své číslo ISMN.

6.4 Různé verze

Jestliže vydavatel vydává titul ve více než jedné úpravě nebo verzi, pak musí být každé úpravě nebo verzi přiděleno jiné číslo ISMN.

Příklady:

verze pro sólový klavír
verze pro klavírní duet
úprava pro sólové varhany

vyšší hlas
střední hlas

 

 

= 3 čísla ISMN

= 2 čísla ISMN

6.5 Vícesvazkové publikace

Číslo ISMN musí být přiděleno jak souboru svazků vícesvazkové publikace, tak každému jednotlivému svazku v tomto souboru.

Příklad:

3-svazkový soubor:
svazek 1
svazek 2
svazek 3


 

 

= 4 čísla ISMN

Jedno číslo ISMN pro celý třísvazkový soubor, jedno pro každý svazek.

Soubor partitury a kritického komentáře k ní:

partitura
kritický komentář (dostupný samostatně)


= 3 čísla ISMN

Jedno číslo ISMN pro celý soubor, po jednom čísle ISMN pro partituru a kritický komentář.

Poznámka: Jestliže je jedním ze svazků pouze tištěný text, může též dostat číslo ISBN.

6.6 Publikace s doprovodným materiálem

Obsahuje-li hudebnina doprovodný materiál, jako samostatně vydaný písňový text nebo verše, komentář apod., a tyto publikace jsou prodávány pouze dohromady, dostane doprovodný materiál stejné číslo ISMN jako hudebnina, které je přílohou.

Příklady:

partitura
kritický komentář (není dostupný samostatně)

 

vokální hlas a hlas klávesového nástroje
písňový text na samostatné listu (není dostupný samostatně)


= 1 číslo ISMN


= 1 číslo ISMN

Jestliže je doprovodný materiál prodáván samostatně i zároveň s hudebninou, měla by se tato publikace považovat za vícesvazkovou, podle bodu 6.5.

6.7. Antologie a výňatky

Antologiím a výňatkům musí být přiděleno jejich samostatné číslo ISMN, ať už byly publikace v této antologii nebo ve větším díle předtím vydány či nikoliv, nebo jsou dlouho rozebrány.
Číslo ISMN přidělené jednotlivé publikaci při předchozím vydání se může uvést např. v patě první stránky notového textu každé části nebo výňatku. Taková čísla ISMN musí být jasně odlišena od čísla ISMN nové publikace.

6.8 Retrospektivní číslování

Vydavatelé zpětně nepřidělují čísla ISMN již vydaným hudebninám. Čísla ISMN ale mohou přidělit prvnímu dostupnému dotisku.

6.9 Publikace vydané ve spolupráci

Publikaci vydané jako koedice nebo mající společné nakladatelské údaje s dalšími vydavateli, se přidělí čísla ISMN každým participujícím vydavatelem. Čísla ISMN všech těchto vydavatelů uvedených v publikaci musí zde být vytištěna a musí být od sebe odlišena tak, že za číslo ISMN se do kulaté závorky uveden název příslušného vydavatele a jeho sídlo.

Příklad:

ISMN 979-0-2600-0043-8 (Panton. Praha)
ISMN 979-0-66060-025-2 (Fragment. Ostrava)

6.10 Vydavatelé s více sídly

Vydavatel působící v řadě míst, která jsou společně uvedena v nakladatelských údajích, přidělí dané publikaci pouze jedno číslo ISMN.
Jeden vydavatel, který má na různých místech své kanceláře nebo pobočky, může mít pro každou z nich samostatný identifikátor. Publikaci ale i tak bude přiděleno jen jedno číslo ISMN.

6.11 Číslo ISMN se nesmí v žádném případě znovu použít

Jednou přidělené číslo ISMN nesmí být v žádném případě znovu použito. To má mimořádný význam proto, aby nedošlo k duplicitě vedoucí k záměně takto označených publikací. Kvůli technickým chybám mohou být čísla ISMN nesprávně přidělena. Jestliže se tak stane, musí být chybně použité číslo ISMN vypuštěno ze seznamu použitelných čísel a nesmí být přiděleno jinému titulu. Vydavatelé budou mít dostatek čísel ISMN na to, aby ztráta těchto čísel nehrála roli.
Vydavatelé sdělí Národní agentuře ISMN v ČR, která čísla byla takto vypuštěna a kterým publikacím byla chybně přidělena.

13.02.2016
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube