Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Publikační činnost

Publikační činnost Slovanské knihovny

Nejnovější publikace | Charakteristika publikační činnosti | Přírůstky odborné literatury | Soupisy vydaných publikací | Prodej publikací

Nejnovější publikace

Pod znakom katalogov i materialov k… V. N. Tukalevskij i russkaja kniga za rubežom. 1918–1936 gg. / Marija Magidova

1. vyd. – Praha – Sankt Petěrburg, 2016 – 800 s. – ISBN 978-80-7050-668-4 (978-5-89091-484-2)

Kniha literární vědkyně a dlouholeté pracovnice pražské Slovanské knihovny Marie Magidové Pod znakom katalogov i materialov k… není jen pouhým životopisem ruského bibliografa, národohospodáře, žurnalisty, znalce knižní kultury a historika Vladimira Nikolajeviče Tukalevského (1881–1936) – jeho osudy autorka sleduje ve všech klíčových místech jeho života, od Poltavy a Kyjeva přes Petrohrad a Terijoki (dnešní Zelenogorsk) až po Prahu, v níž strávil poslední část svého života. Zároveň jde o svého druhu kroniku ruské knižní kultury konce 19. a první třetiny 20. století, k čemuž autorka využívá složení unikátní osobní knihovny V. N. Tukalevského. V neposlední řadě v knize mapuje vznik a první dvě desetiletí existence pražské Slovanské knihovny, jejíž založení v roce 1924 Tukalevskij inicioval (zpočátku nesla knihovna označení Ruská), jako její základ poskytl vlastní rozsáhlou sbírku knih, periodik a listinných dokumentů a až do konce života spravoval její ruské oddělení.

Kniha Marie Magidové je výsledkem dlouholetého výzkumu osudů ruských knih a jejich majitelů – intelektuálů vyhnaných z Ruska dobovými okolnostmi první třetiny 20. století. Vyšla díky dlouholeté programové vědecké spolupráci mezi Slovanskou knihovnou a petrohradským Informačně-kulturním centrem Russkaja emigracija, vydání se ujalo petrohradské vydavatelství Symposium. Titul je vydán v ruštině a je doplněn rozsáhlou obrazovou přílohou.

Cena: 360,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

Slovanská knihovna – můj osud (mozaika vzpomínek) / Jiří Vacek

1. vyd. – Praha, 2016 – 174 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 77) – ISBN 978-80-7050-671-4

Kniha vzpomínek PhDr. Jiřího Vacka, knihovníka, slavisty a literárního historika, mezinárodně respektovaného odborníka specializujícího se na problematiku ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v letech 1918‒1945. Od roku 1964 pracuje Jiří Vacek v pražské Slovanské knihovně (dnes odboru Národní knihovny České republiky), jedné z nejvýznamnějších světových slavistických knihoven; v letech 1978‒1992 byl jejím ředitelem.

Ve vzpomínkách se zaměřuje především na více než půlstoletí své práce ve Slovanské knihovně, připomíná důležité události z dějin knihovny, přibližuje čtenářům širokou plejádu osob (pracovníků knihovny i odborných badatelů-slavistů z celého světa), kteří s ní přišli od jejího založení v roce 1924 do kontaktu. Kniha Slovanská knihovna ‒ můj osud nepatří mezi tradiční memoáry, daleko víc jde o zmapování dějin Slovanské knihovny i osudů lidí s ní spojených. Autor sám v barvité spleti nejrůznějších příběhů (životních i knižních) zůstává spíše v pozadí.

Cena: 220,- Kč

Distribuci knihy zajišťuje kromě Slovanské knihovny rovněž internetové knihkupectví Kosmas.cz.

 

Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961) = The Lost World of Subcarpathian Rus’ in the Photographs of Rudolf Hůlka (1887–1961) / Hana Opleštilová – Lukáš Babka

2. vyd. – Praha, 2016 – 300 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 78) – ISBN 978-80-7050-667-7

Druhé vydání česko-anglické publikace představující výběr fotografií z rozsáhlé sbírky obrazových materiálů, kterou v průběhu první třetiny 20. století vytvořil český ministerský úředník, překladatel ukrajinské literatury a amatérský fotograf Rudolf Hůlka (1887–1961). Celá sbírka, která se dochovala v depozitáři pražské Slovanské knihovny, čítá více než 4400 obrazových dokumentů zhotovených na Podkarpatské Rusi, na Slovensku, na Moravě, v Čechách a v menší míře též v dalších částech Evropy a severní Afriky.

Knihu tvoří tři části: úvodní studie přibližující životní osudy Rudolfa Hůlky, obrazové album obsahující reprodukce téměř 200 fotografií převážnou většinou z území Podkarpatské Rusi vytvořených v první polovině dvacátých let 20. století, ale i z dalších geografických oblastí, jež Hůlka navštívil, a kompletní katalog Hůlkových obrazových materiálů vztahujících se k Podkarpatské Rusi, který čítá 1451 jednotek. Úvodní slovo napsal americký knihovník, slavista a historik umění Edward Kasinec.

Reprezentativní výběr fotografií v obrazové části zaznamenává všechna témata a geografické regiony, které Rudolf Hůlka svým fotoaparátem na Podkarpatské Rusi zachytil, a zároveň umožňuje i poznat všechny materiály, které Hůlka při své fotografické činnosti používal: kolorované, barevné i černobílé skleněné diapozitivy a černobílé skleněné i celuloidové negativy.

Cena: 420,- Kč

Distribuci knihy zajišťuje kromě Slovanské knihovny rovněž internetové knihkupectví Kosmas.cz.

Rudolf Hůlka: Fotografie Rómov z Podkarpatskej Rusi zo začiatku 20. storočia / Autoři textů: Hana Opleštilová, Lukáš Babka, Alexander Mušinka

1. vyd. – Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Prešov, Krajské centrum pre rómske otázky, 2015 – 23 s. – ISBN 978-80-7050-648-6

Publikace představuje soubor dvanácti dosud neznámých fotografií Romů z pozůstalosti českého úředníka, překladatele a amatérského fotografa Rudolfa Hůlky, která je uložena ve fondech Slovanské knihovny v Praze. Svým obsahem částečně čerpá z knihy Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961), kterou vydala Národní knihovna ČR v roce 2014. Hůlkovy snímky Romů jsou výjimečné nejen vysokou výtvarnou a dokumentární hodnotou, ale i tematickým zaměřením. Na rozdíl od jiných autorů, kteří primárně dokumentovali život usedlých Romů nebo romské kolonie, se Hůlka zaměřuje na kočovné Romy. Uveřejněné fotografie umožňují například sledovat odlišnosti v oblékání mezi usedlými a kočovnými Romy, způsob bydlení, šperky mladých děvčat nebo se něco dozvědět o složení a velikosti romských skupin.

neprodejné (na vyžádání)

Na trnitých cestách života a tvorby. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana / Sestavily Miluša Bubeníková a Radka Hříbková

1. vyd. – Praha, 2015 – 264 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 75), – ISBN 978-80-7050-645-5

Sborník ze sympozia věnovaného životnímu jubileu PhDr. Františka Kautmana, významného českého literárního vědce a spisovatele, které v lednu 2012 uspořádala Společnost Dostojevského v Praze ve spolupráci se Slovanskou knihovnou. Na sympoziu přednesli příspěvky lidé, kteří s jubilantem v různých etapách jeho pestrého a složitého života sdíleli odborné zájmy, zejména literární vědci i bývalí kolegové z Akademie věd. Vystoupili zde také Kautmanovi souputníci z disentu i zahraniční host zabývající se tvorbou F. M. Dostojevského. Sborník obsahuje kromě textů, jež zazněly na sympoziu, také příspěvek věnovaný Kautmanovým pracím o odkazu spisovatele Egona Hostovského, pojednání o Klubu osvobozeného samizdatu a rovněž dvě rozsáhlejší Kautmanovy práce věnované stěžejním autorům jeho života – F. M. Dostojevskému a F. Kafkovi. Na konci svazku čtenáři naleznou jmenný rejstřík a poprvé vydaný soupis Kautmanových prací a bibliografii prací o Františku Kautmanovi.

Cena: 195,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

Distribuci knihy zajišťuje kromě Slovanské knihovny rovněž internetové knihkupectví Kosmas.cz.

21.09.2016