Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Přehled výstav - květen 2024

Přehled výstav - květen 2024

Kulturní aktivity žen ve středověku: Královny - Šlechtičny - Měšťanky

17. 5. – 29. 6. 2024

Plakát - Tisková zpráva

V porovnání s muži měly ženy ve středověké společnosti omezenější možnosti, jak zasahovat do politického, ekonomického a kulturního života společnosti. Přesto byla jejich role ve všech těchto oblastech nezanedbatelná. Cílem výstavy je představit paletu forem, jimiž urozené i neurozené ženy uplatňovaly svůj vliv a působily jako kulturní činitelé v širokém slova smyslu: podílely se na vytváření materiální i duchovní kultury a současně tyto prostředky používaly k naplnění své politické role a posílení vlastního či rodového mocenského postavení. Aktivity žen představíme ve třech tematických okruzích: ženy političky, ženy zakladatelky a ženy čtenářky.

Doprovodné přednášky k výstavě:
Zasedací sál, patro, od 17 hod.
11. 6. - Zakladatelky klášterů, abatyše, řeholnice – středověké ženy aktivní i pasivní >>
18. 6. - Vznešené ženy středověku: reprezentace, moc a mecenášství >>

Výstavní chodba, přízemí (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod. 
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma


Proč vám všechny knihy nepůjčíme aneb
Trvalé uchování novodobých fondů v Národní knihovně
22. 3. – 31. 5. 2024

Tisková zprávaPlakát - Fotogalerie z vernisáže

Národní knihovna má rozsáhlý knihovní fond, který dnes čítá přes 7,7 milionů svazků. Většinu z toho tvoří novodobé fondy, tedy dokumenty vydané po roce 1800. Každým rokem sbírky narůstají o desítky tisíc nejrůznějších exemplářů, o které je třeba náležitě pečovat, aby byly co nejlépe uchovány i pro příští generace. Ukážeme si, že správa fondů není jen to, co běžně vidíme, tedy expedice knih do studoven či k výpůjčnímu pultu v Hale služeb. Nahlédneme do zákulisí, abychom zjistili, co všechno se s knihami děje poté, co „vstoupí“ do Národní knihovny. Přes základní prvky správy se dostaneme k činnostem, které nám pomáhají knihy uchovávat do budoucna. Představíme si používané ochranné materiály, povíme si něco o tzv. odkyselování a dalších způsobech, jak lze knihy chránit. Seznámíme se také s jednou z možností trvalého uchování, a tou je digitalizace dokumentů a jejich zpřístupnění v digitální knihovně. Díky tomu si je pak můžeme prohlížet online třeba z pohodlí domova.

Komentované prohlídky výstavy ve dnech 13. 5 v 10 hod., 30.5. v 10 hod. a v 15 hod. - rezervace zde >>

Galerie Klementinum – Výstavní sál (vstup od Mariánského náměstí, vchod B2)
Út - ne 10.00 – 18.00 hod. 
Vstup zdarma


Memo Map: Dějiny holokaustu v Praze
6. 5. - 19. 5. 2024

Na 16 panelech výstava ukazuje, jak byl v závislosti na vydávání protektorátních protižidovských nařízení zmenšován, pro ty, kdo byli označeni za Židy, prostor Prahy. Příkazy a nařízení vedly k vytvoření neviditelných bariér, které zamezovaly kontaktu mezi židovskými a nežidovskými obyvateli Prahy ještě předtím, než byli Židé povoláváni do transportů a deportováni do koncentračních táborů.

Výstava představuje konkrétní incidenty – události zaznamenané v policejních protokolech za porušení protižidovských nařízení, byla koncipovaná tak, aby byla srozumitelná široké veřejnosti bez nutnosti dalšího výkladu a současně sloužila jako úvod k aplikaci MemoGIS a představila průřez toho, co je možné v aplikaci najít.

Studentské nádvoří v Klementinu
Po - ne 5.00 – 22.00
Vstup zdarma


20.05.2024
Otevírací doba a vstupné

Výstavní chodby v přízemí a 1. patře (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod. (v otevírací době NK)
jednodenní vstupenka 20 Kč
s platným čtenářským průkazem NK vstup zdarma


Galerie Klementinum (vchod B)
Út - ne 10.00–18.00 (v termínu výstav)
Vstupné: zdarma

Připravujeme pro vás...

červen 2024

Kontakty

Národní knihovna ČR
Oddělení nakladatelství a výstavnictví
Mariánské nám. 190/5
110 00 Praha 1
tel. 221663332, 221663427
vystavnictvi@nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube