Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Přehled výstav - červenec/srpen 2021

Přehled výstav - červenec/srpen 2021

Knižní vazba 2021
XVII. Společná výstava rukodělné knižní vazby členů Společenstva českých knihařů
25. 6. - 20. 8. 2021

Plakát - Fotogalerie z výstavy

Výstava, prezentující autorská díla knihařského řemesla, se pravidelně koná již od roku 1997. Je pořádána jako doprovodná akce semináře Společenstva českých knihařů (SČK). Vystaveny budou aktuální rukodělné knižní vazby dle vlastního výběru zúčastněných autorů a jednoho společného titulu z volných archů. Tím je v letošním roce titul „JANŮV BREVIÁŘ aneb Výpisy z myšlenek učitele národů Jana Amose Komenského“, které z díla „Obecná porada o nápravě věcí lidských“ vybral a uspořádal Radek Hanuš. K výstavě bude vydán tištěný katalog.

Komentované prohlídky začínají ve vybraných dnech vždy ve 14 hodin, sraz u recepce v hlavní budově (vchod A). Před vstupem na výstavu je nezbytné si zakoupit vstupenku v Hale služeb v doprovodu průvodce (celá skupina najednou). Z tohoto důvodu žádáme o příchod v dostatečném časovém předstihu.
Maximální počet registrovaných účastníků je 10 osob.
Registrace zde: 30. 6.13. 7. - 20. 7.
Provádět výstavou bude Mgr. Jitka Neoralová.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Po - pá 9.00 - 19.00
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma


Vzpomínky a sny na obratníku Raka

1. 6. - 20. 8. 2021

Plakát

Panelová výstava „Vzpomínky a sny na obratníku Raka mapuje cestu moderní tchajwanskou literaturou od japonského koloniálního období až po současnost. V kontextu moderní světové literatury se autoři i texty zaměřují na psychologii postav i kolektivní paměť ostrova. Střídají perspektivy jeho obyvatel a z fragmentů budují celistvou atmosféru vzpomínek sdílených napříč generacemi. Výstava představuje tvorbu u nás dosud neznámých tchajwanských autorů a zároveň navazuje na předchozí překlady tchajwanské literatury, vydané v České republice po roce 2000. Poukazuje také na stopy, které v dílech tchajwanských spisovatelů zanechala Česká republika, její genius loci i tvorba zdejších autorů. Nabízí tak dialog mezi dvěma krajinami a propojení literárních světů napříč kontinenty. Výstavu připravilo Národní muzeum tchajwanské literatury v Tchaj-nanu (National Museum of Taiwan Literature) spolu s nakladatelstvím Mi:Lù Publishing ve spolupráci s Mezinárodním sinologickým centrem Chiang Ching-kuovy nadace při Univerzitě Karlově. K výstavě současně vychází i stejnojmenná publikace „Vzpomínky a sny na obratníku Raka“ (tchajwanští autoři textů: Tchung Wej‑ke, Lü Che‑žuo, Syaman Rapongan, Walis Nokan, Jang Čao, Li Jü, Čchiou Miao‑ťin, Luo I‑ťün, Wu Ming‑i, Chuang Čchung‑kchaj), 448 stran.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Po - pá 9.00 - 19.00 hod.
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma


Soubor univerzitních tezí NK ČR
Paměť světa UNESCO

Sbírka univerzitních tezí NK ČR/Paměť světa UNESCO (online prezentace)
Poklady klementinské sbírky univerzitních tezí (online prezentace) 
(doporučený prohlížeč pro online prezentace: Google Chrome)
Fotogalerie

Před 10 lety, dne 25. května, 2011 byla pražská kolekce 526 univerzitních tezí z Národní knihovny ČR zapsána do registru UNESCO Paměť světa. Národní knihovna připravila při této příležitosti exteriérovou prezentaci zapsání kolekce univerzitních tezí do registru UNESCO Paměť světa. Prezentaci najdete v areálu Klementina na fasádě před vstupem do Národní knihovny nebo můžete zhlédnout online prezentaci.

Pražská kolekce 526 univerzitních grafických tezí je největší sbírkou na světě. Všechny teze této sbírky se vážou  k jediné instituci – Filozofické fakultě pražské univerzity. Sbírka je dodnes uchovávána na místě svého původu, tj. v historické budově někdejší pražské jezuitské koleje Klementinum, sídle Národní knihovny ČR. Kolekce postihuje léta 1637–1754 a pokrývá tak vrcholné období užívání grafických tezí v univerzitním prostředí. Svým časovým rozpětím mapuje sbírka postupnou proměnu podoby grafických listů takřka bez mezer, a proto bývá považována za svého druhu kronikou barokní ikonografie. Tento soubor nesmírné kulturně-historické a umělecko-historické hodnoty je důležitým pramenem k poznání náplně filozofického studia na univerzitách, jež byly úzce spjaty s působením jezuitského řádu, a umožňuje také rozšířit naši představu o podobě dobových univerzitních ceremoniálů.

Sbírka 526 grafických univerzitních tezí patří mezi nejcennější sbírkové celky nacházející se v Národní knihovně České republiky. V době zařazení na seznam UNESCO Paměť světa byla již třetí zapsanou dokumentární památkou z České republiky a současně třetí zapsanou památkou pocházející ze sbírek Národní knihovny ČR.


02.08.2021
Otevírací doba a vstupné

Výstavní chodba v přízemí(vchod A)
Po - pá 9.00 - 19.00 hod. (v otevírací době NK)
jednodenní vstupenka 10 Kč
s platným čtenářským průkazem NK vstup zdarma

Exponát měsíce

2020
leden únor březen

2019
říjen listopad prosinec

Připravujeme ...

září 2021

Kontakty

Národní knihovna ČR
Oddělení výstav
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel. 221663332, 221663427
exhibition@omega.nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube