Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Přehled výstav - květen 2021

Přehled výstav - květen 2021

Od 22. října 2020 jsou zrušeny kulturní akce v NK ČR, Zrcadlové kapli Klementina, Galerii Klementinum a pravidelné turistické prohlídky historických prostor Klementina. Děkujeme za pochopení.


Národní knihovna připravila exteriérovou prezentaci u příležitosti 10. výročí zapsání kolekce univerzitních tezí do registru UNESCO Paměť světa.
Najdete ji v areálu Klementina na fasádě před vstupem do Národní knihovny.

Soubor univerzitních tezí NK ČR
Paměť světa UNESCO

Před 10 lety, dne 25. května, 2011 byla pražská kolekce 526 univerzitních tezí z Národní knihovny ČR zapsána do registru UNESCO Paměť světa.

Pražská kolekce 526 univerzitních grafických tezí je největší sbírkou na světě. Všechny teze této sbírky se vážou  k jediné instituci – Filozofické fakultě pražské univerzity. Sbírka je dodnes uchovávána na místě svého původu, tj. v historické budově někdejší pražské jezuitské koleje Klementinum, sídle Národní knihovny ČR. Kolekce postihuje léta 1637–1754 a pokrývá tak vrcholné období užívání grafických tezí v univerzitním prostředí. Svým časovým rozpětím mapuje sbírka postupnou proměnu podoby grafických listů takřka bez mezer, a proto bývá považována za svého druhu kronikou barokní ikonografie. Tento soubor nesmírné kulturně-historické a umělecko-historické hodnoty je důležitým pramenem k poznání náplně filozofického studia na univerzitách, jež byly úzce spjaty s působením jezuitského řádu, a umožňuje také rozšířit naši představu o podobě dobových univerzitních ceremoniálů.

Sbírka 526 grafických univerzitních tezí patří mezi nejcennější sbírkové celky nacházející se v Národní knihovně České republiky. V době zařazení na seznam UNESCO Paměť světa byla již třetí zapsanou dokumentární památkou z České republiky a současně třetí zapsanou památkou pocházející ze sbírek Národní knihovny ČR.


30.04.2021
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube