Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Přehled výstav - březen/duben 2021

Přehled výstav - březen/duben 2021

Od 22. října 2020 jsou zrušeny kulturní akce v NK ČR, Zrcadlové kapli Klementina, Galerii Klementinum a pravidelné turistické prohlídky historických prostor Klementina. Děkujeme za pochopení.


Čteme. Čteme? Čtěme!
1. 3. – 30. 4. 2021

Plakát - Prezentace pro web - Tisková verze

Vzhledem k současné situaci prezentujeme výstavu alespoň v částečně zredukované verzi na exteriérových panelech na nádvoří Klementina.

Výstava seznamuje s dějinami čtení, jeho rozmanitými podobami a výzkumem.  V České republice je tradice čtenářských výzkumů bohatá, první zkoumání tohoto druhu byla prováděna již ve 20. letech 20. století. Naše výstava je však zaměřena na výzkumy uskutečněné až po roce 2000. Jejich výsledky ukazují mnoho zajímavého, například zaměření české čtenářské populace nebo důvody, proč čteme či nečteme, a také vývoj těchto jevů v čase. Autoři výstavy vyzdvihují význam rodiny ve výchově k budoucímu čtenářství a dobrým čtenářským návykům. Zaměřují se také na roli knihoven, škol a knižního trhu. Čtení je láska na celý život – někdy jen pro některé z nás, ale rozhodně všechny celým životem provází.

Kolektiv autorů pod vedením prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, M. A., čerpal data použitá pro účely výstavy z těchto výzkumů: Výzkum čtenářů a čtení v ČR (uskutečnil se v letech 2007, 2010, 2013 a 2018) a Výzkum čtení dětí a mládeže v ČR (proběhl v letech 2013/2014, 2017).

První zmíněná oblast výzkumů byla zaměřena na populaci ČR starší 15 let.
V roce 2007 se průzkum týkal čtení a vztahu českých čtenářů ke čtení, v roce 2010 byl detailněji zaměřen na čtení beletrie a vztah mezi čtením a internetem (digitální sférou), roku 2013 byl zkoumán knižní trh. Výzkum Internetoví Češi jako čtenáři z roku 2016 se zabýval vztahem českých čtenářů k e-knihám a konečně v roce 2018 byl průzkum zaměřen na čtenářskou socializaci, tj. čtení v rodině, vliv školy a knihovny.

Druhá oblast průzkumů byla zaměřena na děti a mládež.
Předmětem zkoumání byla četba knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení volného času, vlivy rodinného a školního prostředí na vztah dětí ke knihám a čtení.

V roce 2013 se průzkum České děti jako čtenáři zaměřil na vztah dětí ke knihám a knihovnám; cílovou skupinou byly děti ve věku 9–14 let.

Roku 2017 byl průzkum České děti a mládež jako čtenáři zaměřen na četbu knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení volného času, vlivy rodinného a školního prostředí na vztah dětí ke knihám a čtení. Cílové skupiny byly: kategorie 6–8 let (nejmenší školní děti) a jejich rodiče, 9–14 let (starší školní děti), 15–19 let (mládež).

Výstava je dostupná online na webu Národní knihovny ČR – zde. V případě otevření knihovny pro veřejnost bude přístupná na výstavní chodbě v přízemí v aktuální provozní době NK.

V případě zájmu o zapůjčení výstavy či její instalaci na webu své knihovny se prosím obraťte na PhDr. Renátu Salátovou (renata.salatova@nkp.cz).


 

08.04.2021
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube