Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Přehled výstav - březen 2024

Přehled výstav - březen 2024

Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století
6. 3. - 30. 4. 2024

Plakát - Fotogalerie z výstavyFotogalerie z vernisáže

Černá Hora patří mezi první země, v nichž po vynálezu knihtisku došlo k jeho rozvoji. V Cetinje, hlavním městě tehdy samostatného knížectví Zeta, byl díky vládnoucímu rodu Crnojevićů roku 1494 vydán Osmihlasník – Oktoich pro první hlas, který je vůbec první knihou vytištěnou v cyrilici v jihovýchodní Evropě. Crnojevićova tiskařská dílna byla současně jednou z prvních, které tiskly knihy v cyrilici. Na tiskařskou činnost knížete Ðurđe Crnojeviće (vládl 1490–1496) navázaly tisky Božidara Vukoviće (1460–1539), vydávané v Benátkách v důsledku ovládnutí černohorského území Osmany. Výsledky činnosti obou zakladatelských osobností lze právem řadit mezi nejcennější práce své doby, které významně ovlivňovaly utváření nejen regionální, ale i širší evropské knižní kultury.
Výstavu připravila Matice černohorská a pořádá ji společně se Slovanskou knihovnou. Formou panelů v češtině a angličtině přehledně představuje toto významné počáteční období slovanského knihtisku, jeho hlavní osobnosti a jejich působení. Díky mnoha reprodukcím přibližuje nejdůležitější díla vydaná v obou zmíněných tiskařských dílnách. Dva tituly – Žaltář s kantiky (1495) vydaný Ðurđe Crnojevićem a Sváteční minea (1538) z dílny Božidara Vukoviće – jsou prezentovány v podobě fototypického vydání.

Výstavní chodba, přízemí (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod. 
POZOR!
V době velikonočních svátků, 29. 3. – 1. 4., je Národní knihovna uzavřena.
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma


Proč vám všechny knihy nepůjčíme aneb
Trvalé uchování novodobých fondů v Národní knihovně
22. 3. – 31. 5. 2024

POZOR: V pátek 19. 4. z provozních důvodů zavřeno.

Plakát - Fotogalerie z vernisáže

Národní knihovna má rozsáhlý knihovní fond, který dnes čítá přes 7,7 milionů svazků. Většinu z toho tvoří novodobé fondy, tedy dokumenty vydané po roce 1800. Každým rokem sbírky narůstají o desítky tisíc nejrůznějších exemplářů, o které je třeba náležitě pečovat, aby byly co nejlépe uchovány i pro příští generace. Ukážeme si, že správa fondů není jen to, co běžně vidíme, tedy expedice knih do studoven či k výpůjčnímu pultu v Hale služeb. Nahlédneme do zákulisí, abychom zjistili, co všechno se s knihami děje poté, co „vstoupí“ do Národní knihovny. Přes základní prvky správy se dostaneme k činnostem, které nám pomáhají knihy uchovávat do budoucna. Představíme si používané ochranné materiály, povíme si něco o tzv. odkyselování a dalších způsobech, jak lze knihy chránit. Seznámíme se také s jednou z možností trvalého uchování, a tou je digitalizace dokumentů a jejich zpřístupnění v digitální knihovně. Díky tomu si je pak můžeme prohlížet online třeba z pohodlí domova.

Komentované prohlídky výstavy - rezervace zde >>

Galerie Klementinum – Výstavní sál (vstup od Mariánského náměstí, vchod B2)
Út - ne 10.00 – 18.00 hod. 
Vstup zdarma


Slovinská literární moderna v českém prostředí
27. 3. - 30. 4. 2024

Plakát

Výstava přibližuje fenomén slovinské literární moderny se zaměřením na její klíčové osobnosti, formy ovlivňování jejich tvorby českým prostředím, a především na recepci jejich díla v českém prostředí. Zvláštní pozornost je věnována Ivanu Cankarovi a Zofce Kvedrové a dále jednotlivým překladatelům ze slovinštiny, činným v prvních desetiletích 20. století, zaměřuje se ale i na působení slovinského divadla na českých jevištích nebo přijímání české literatury a kultury v období moderny ve Slovinsku. Výstava tak poskytuje svědectví o bohatých slovinsko-českých kulturních vztazích trvajících dodnes.
Výstava, kterou pořádají Filozofická fakulta UK, Univerzita v Nové Gorici a Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, je součástí mezinárodní konference „Transformace intimity v literaturách střední a východní Evropy (1890–1920)“.

Výstavní chodba, přízemí (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod. 
POZOR!
V době velikonočních svátků, 29. 3. – 1. 4., je Národní knihovna uzavřena.
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma


Biblické příběhy na renesančních iluminacích
8. 1. - 28. 3. 2024

Plakát

Výstava představuje vybrané hudební rukopisy, kancionály a graduály z fondů v Národní knihovny České republiky. Tyto rukopisy sloužily v 16. století pro zpěv na kůrech městských kostelů a objednávali je movití a vzdělaní měšťané, řemeslnické cechy i představitelé vyšší a nižší šlechty. Cílem výstavy je na uvedených příkladech ukázat jednotlivé iluminace chorálních rukopisů z hlediska nepřeberného množství ikonografických motivů, které samy
o sobě představují vzorník biblické ikonografie.

Hala služeb, přízemí (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod. 
Vstup zdarma v provozní době NK


Co to znamená?
1. 2. - 22. 3. 2024

Plakát

Polština a čeština jsou blízké jazyky z jedné západoslovanské větve, často si dobře rozumíme a naučit se základy není těžké. Někdy ale stejně znějící slova znamenají něco zcela jiného: říkáme jim falešní přátelé. Putovní výstava přibližuje některá zrádná slova, na něž si v polsko-české konverzaci musíme dát pozor. Vznikla v roce 2023 u příležitosti 100. výročí založení české univerzitní polonistiky ve spolupráci Polského institutu v Praze a Velvyslanectví Polské republiky v ČR se studentkami polonistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Natálií Rejkovou a Adriannou Arłukowicz.

Výstavní chodba, přízemí (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod. 
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma


17.04.2024
Otevírací doba a vstupné

Výstavní chodby v přízemí a 1. patře (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod. (v otevírací době NK)
jednodenní vstupenka 20 Kč
s platným čtenářským průkazem NK vstup zdarma


Galerie Klementinum (vchod B)
Út - ne 10.00–18.00 (v termínu výstav)
Vstupné: zdarma

Kontakty

Národní knihovna ČR
Oddělení nakladatelství a výstavnictví
Mariánské nám. 190/5
110 00 Praha 1
tel. 221663332, 221663427
vystavnictvi@nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube