Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Katalogizační politika

Informativní materiály

 

Pole bloku 9XX
MARC 21 - UNIMARC : bibliografický formát. Národní pole a podpole, interní pole a podpole NKP (3.5.2021)
MARC 21 - UNIMARC/Autority : pole a podpole pro národní použití (22.1.2009)


Další materiály a informace

 

Česká národní bibliografie: základní informace (prezentace z workshopu Wikidat 22. 2. 2023)

Podrobnější popis 99X ve wordu zde (neaktualizovaná verze)

Ustanovení mezinárodních zásad katalogizace - Heslář (1. česká verze, 31.8.2017)

Bibliografický popis elektronických publikací v síti knihoven ČR (2015)

Katalogizace podle RDA (certifikovaná metodika 26, č.j. MK 17797/2015) - červen 2015

Požadavky na rozšíření záznamů o další selekční údaje pro hlavní autory, překladatele a ilustrátory (září 2014)


Informace o ukončení zpracování analytické bibliografie v NK ČR (2011)

MARC 21. Příloha Z: Kódy rolí (2011)

Ustanovení mezinárodních principů katalogizace (2009)

ISBD(CR) Mezinárodní standardní doporučení pro popis pokračujících zdrojů (překlad 2008)

Bible - www odkazy (březen 2007)

Instrukce k popisu elektronických zdrojů  přístupných online - formát UNIMARC (doplňky, změny) (Ludmila Celbová - květen 2003)

Funkční požadavky na bibliografické záznamy (leden 2003)

Zápis z jednání Rady pro katalogizační politiku k formátům UNIMARC a MARC21 (leden 2002)

Formát MARC21: čím se liší od formátu UNIMARC (E. Lichtenbergová, říjen 2001)

Geografické názvy v údajích jmenného a věcného popisu (Mgr. Marie Balíková, říjen 2000)

České překlady mezinárodních standardů, které vydala NK ČR (23.4.1999)

Seminář MARC/AACR2 (29.5.1996)

MDT v ČR (srpen 1998)

Elektronické zdroje. Aktuální změny a doplňky ve standardech pro zpracování (Ludmila Celbová, září 1998)

Závazný výklad obsahu podpole pro zápis doplňků k personálním jménům (podpole $c)(E. Lichtenbergová, H. Kubalová 9. 12. 1998)

Vyhodnocení experimentu - využití služby PRISM v knihovnách Sdružení pro Českou národní bibliografii a Návrh dalšího využití služeb OCLC (22. 2. 1999)

International Conference on National Bibliographic Services [Mezinárodní konference o národních bibliografických službách], Kodaň, 25.-27. listopadu 1998. Zpráva ze služební cesty (B. Stoklasová, E. Lichtenbergová 22.2.1999)

Závěry a doporučení Mezinárodní konference o národních bibliografických službách (22.2.1999)

XLV Congresso nazionale AIB : AIB 99. [Kongres Italské knihovnické asociace s mezinárodní účastí]. Zpráva ze služební cesty (dr. B. Stoklasová, 16.-19. května 1999)

International and National Cataloguing Rules: Current Situation and Future Trends. [Mezinárodní konference o mezinárodních a národních katalogizačních pravidlech: současná situace a trendy. Zpráva ze služební cesty (dr. B. Stoklasová, mgr. L. Celbová 20.-25. dubna 1999)

CoBRA Workshop. Londýn, British Library, St Pancras, 11. prosince 1998. Zpráva ze služební cesty. Dr. Bohdana Stoklasová

IFLA '98. (Amsterdam, 16.8.-21.8.1998). Zpráva ze služební cesty. PhDr. Bohdana Stoklasová a Mgr. Marie Balíková

 

E. Lichtenbergová

23.02.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube