Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Informativní materiály

1. Zhodnocení vývoje formátu UNIMARC

Zápis z jednání Rady pro katalogizační politiku k formátům UNIMARC a MARC21


V období od 2. listopadu do 20. prosince 2001 probíhala jednání Rady pro katalogizační politiku. Členové rady projednali zhodnocení vývoje formátu UNIMARC (1) a rozšíření formátů MARC21 a UNIMARC (2), formulovali doporučení (3) a stanovili plán úkolů v oblasti katalogizační politiky v letech 2002-2003 (4).

1. Zhodnocení vývoje formátu UNIMARC

Diskuse se odvíjela ode dvou dosud publikovaných textů k tématu budoucnosti formátu UNIMARC v české katalogizační politice:

Přežije formát UNIMARC rok 2003? / Bohdana Stoklasová. Ikaros [online].2001, č. 9.

Formát MARC21 : čím se liší od formátu UNIMARC / Edita Lichtenbergová.


Členové rady se shodli na konstatování, že:


a) Dokumentace formátu UNIMARC vycházela i v období nejvyšší finanční podpory (nejvyšší, ale nikoli dostatečné) oproti formátu MARC21 se zpožděním a nezachycovala včas a uspokojivě problematiku katalogizace nových typů dokumentů, např. elektronických zdrojů (příspěvek L. Celbové naleznete zde).

b) Dříve nedostatečná finanční podpora formátu UNIMARC se ještě snižuje, neposkytuje záruku, že dojde ke zlepšení rozvoje tohoto formátu.

V roce 2000 (podle zápisu z jednání PUC v srpnu 2001, ve kterém se cituje sdělení Rosse Shimona, prezidenta a generálního tajemníka IFLA) byly navíc vyčerpány rezervy fondu Core Activities Fund, určeného pro financování hlavních programů IFLA, tyto činnosti jsou nyní plně závislé na podpoře dárců, která dosahuje zhruba dvou třetin původního rozpočtu. Navíc došlo k vypovězení podpory dalších programů, které budou muset být v budoucnosti financovány rovněž z těchto darů, neboť nástupnické instituce disponují nižším rozpočtem: IFLANET (dříve podporovala kanadská národní knihovna), UAP (dříve British Library), UBC včetně Permanent UNIMARC Committee (dále PUC, k 1.1. 2003 vypověděla podporu Deutsche Bibliothek).

c) Pokrytí námi používaných pravidel pro jmenné i věcné zpracování dokumentů je plně saturováno MARC21.

Další záštitu nad PUC převezme Biblioteca Nacional, Portugalsko. Předpokládá se, že uživatelé formátu UNIMARC budou na podporu formátu vedle odborné pomoci přispívat i finančně. V případě UNIMARC bychom se finančně i odborně podíleli na tvorbě formátu, jehož specifikace jsou pro nás v mnoha případech nepoužitelné.

d) Formát UNIMARC není univerzálním formátem, v praxi nezastřešuje MARCové formáty jiné, než formáty členských zemí PUC.

Ačkoli první písmena akronymu UNIMARC jsou odvozena od slova "universal", např. změny formátu MARC21 nejsou do UNIMARCu automaticky přenášeny, zapracovávájí se tehdy, požádá-li o zapracování některý z členů PUC a ostatní souhlasí. Vzhledem k tomu, že ostatní knihovny zpravidla nepoužívají AACR2, je prosazení návrhu v původní podobě vždy nejisté.

e) Záznamy ve formátu UNIMARC nejsou kompatibilní, národní agentury pracující ve formátu UNIMARC používají odlišná katalogizační pravidla, vznikají různé modifikace formátu.

f) PUC neusiluje o harmonizaci s formátem MARC21 či přiblížení se k němu.

g) Největší počet zahraničních záznamů využitelných u nás pro přebírání záznamů (tzv. copy-cataloguing) je ve formátu MARC21.

Neexistuje významný mezinárodní zdroj záznamů, kde by byl hlavním formátem UNIMARC.


2. Rozšíření formátů MARC21 a UNIMARC

(Přehled hlavních formátů některých národních knihoven a mezinárodních souborných katalogů a programů. Přehled byl sestaven podle informací dostupných na www stánkách těchto institucí a podle odpovědí obdržených na e-mailové dotazy.) MARC21:
Austrálie, Kanada, Spojené státy americké, Polsko, Švýcarsko, Turecko, Rusko (jedna ze dvou NK), Lotyšsko, Švédsko, Finsko (poslední dvě země nově), souborný katalog OCLC, RLIN, program NACO,
Jednání o přechodu na MARC 21 probíhají: Slovensko, Německo, Velká Británie (zde již 1. kolo proběhlo a výsledkem bylo rozhodnutí o přechodu na MARC21, harmonogram však bude vydán až v létě 2002)
Blízké MARC21(dle http://www.loc.gov/marc/translations.html) jsou: NORMARC (Norsko), HUNMARC (Maďarsko), IBERMARC (Španělsko)
V nejbližší budoucnosti harmonizaci s MARC21 přislíbil i danMARC2 (Dánsko) .


UNIMARC:
V kombinaci s AACR2:
Česko, Slovensko
S jinými pravidly: Chorvatsko, Rusko (jedna ze dvou NK), Slovinsko, Litva, Portugalsko, Itálie, Čína, Řecko, Rumunsko


Vlastní formát:
Velká Británie, Malta (zatím UKMARC), Dánsko (danMARC), Belgie, Francie (INTERMARC), Německo (MAB, Pica aj.), Japonsko (JAPAN/MARC) aj.


3. Doporučení

Výše uvedené skutečnosti vedly k formulaci následujícího doporučení: 3.1. Doporučuje se, aby se v první fázi stala skupina komunikačních formátů MARC21 jedním z povolených výměnných formátů.
        Pro tuto fázi byly stanoveny dva termíny:
        -   příprava konverzních tabulek (UNIMARC-MARC21 a naopak, viz plán úkolů níže), které            budou volně dostupné (do března 2002, zodpovídají odpovědní pracovníci NK ČR)
        -   zprovoznění konvertoru v SK CASLIN a souborné databázi článkové bibliografie
            (do ledna 2003, zodpovídají odpovědní pracovníci NK ČR) 3.2. Doporučuje se, aby se ve druhé fázi, stala skupina komunikačních formátů MARC21 hlavním výměnným formátem v ČR, přičemž UNIMARC zůstane formátem sekundárním.
Termín druhé fáze se odvíjí od zajištění základní podpory v oblasti standardizace
(překlady bibliografického a autoritního formátu, úprava českých interpretací) a kooperace.
       Pro tuto fázi byl stanoven termín:
        -   zajistit základní podporu v oblasti dosud používaných formátů,
            tj. bibliografického a autoritního (do září 2003, zodpovídají odpovědní pracovníci
            NK ČR aj., blíže viz Plán úkolů ...)
3.3. Doporučuje se, aby formát UNIMARC nebyl v české katalogizační politice nadále aktivně rozvíjen (viz Pozn.). Nové aktualizace a dodatky budou sledovány, avšak využívány jen v případě, že korespondují s údaji MARC21.
      (ihned, zodpovídají odpovědní pracovníci NK ČR) 3.4. Pro potřeby grantů a projektů, financovaných ze státního rozpočtu, se doporučuje od roku 2002 doplnit do podmínek pro přidělení grantu mezi standardy spolu s formátem UNIMARC i MARC21
      (ihned, zodpovídají odpovědní pracovníci NK ČR)

4. Plán úkolů v oblasti katalogizační politiky v letech 2002-2003


 Č  Úkol        Koordinace            

Doporučení/termín

    
 1.   Zajištění standardů     
 1.1  UNIMARC/Authority (ca 150 s.)  zodp. prac. NK  

Publikovat výběr

 1.2  UNIMARC. 3rd, plánovaný 4th update, (ca 150 + ? s.)  zodp. prac. NK  

Publikovat výběr

 1.3  Překlad a vydání MARC21: bibliographic (ca 850 s.)  zodp. prac. NK  

březen 2003

 1.4  Překlad a vydání MARC21/Authority (ca 400 s.)  zodp. prac. NK  

březen 2003

 1.5  Překlad a vydání MARC21: holdings  zodp. prac. NK  

2004

 1.6  Překlad a vydání MARC21 : classification  zodp. prac. NK  

2004

 1.7  Překlad a vydání MARC21: communities  zodp. prac. NK  

Překlad není zatím v plánu

 1.8  Minimální záznam UNIMARC pro soubornou databázi článkové bibliografie(schválená - tj. "zelená" verze)    

"Zelená" verze již nebude vydána, postačuje a platí "oranžová" verze

 1.9  Minimální záznam MARC21 pro soubornou databázi článkové bibliografie  ved. prac. skupiny,
 zodp. prac. NK
 

září 2003

 1.10  Minimální záznam MARC21 pro SK CASLIN - monografie, periodika, speciální dokumenty  SK CASLIN  

září 2003

 1.11  AACR2/MARC21 : tištěné monografie  zodp. prac. NK  

září 2003

 2.  Konverzní tabulky    
 2.1  Konverzní tabulky UNIMARC bibl.-MARC21  zodp. prac. NK  

březen 2002

 2.2  Konverzní tabulky MARC21 bibl. - UNIMARC  zodp. prac. NK  

březen 2002

 2.3  Konverzní tabulky UNIMARC Autority-MARC21 Autority  zodp. prac. NK  

březen 2002

 2.4  Konverzní tabulky MARC21 Autority -UNIMARC Autority  zodp. prac. NK  

březen 2002

 3.  Kurzy    
 3.1  Školení školitelů
 MARC21, zahr. lektor
 zodp. prac. NK  

přelom 2002/2003

 4.  Úprava software    
 4.1  Konvertor SK CASLIN  SK CASLIN  

leden 2003

 4.2  Konvertor Souborná databáze článkové bibliografie  Kooperační projekt
 článkové bibliografie
 

leden 2003

 4.3  UNIMARC DTD/xml  zodp. prac. NK,
 AiP
 

Storno

 4.4  MARC21 DTD/xml  zodp. prac. NK,
 AiP
 

2002

 4.5  Úprava software ČNB  zodp. prac. NK,
 AiP
 

září 2003

 4.6  Retrokonverze  Národní program
 Retrokon
 

prosinec 2002

Pozn.: Za koordinaci úkolů budou odpovídat pracovníci NK ČR, zpravidla vedoucí pracovních skupin a kooperačních projektů, při řešení úkolů však uvítáme pomoc dalších zájemců ze strany odborné veřejnosti.Rada pro katalogizační politiku
2001

Poznámky:

Pozn. k 1 b) K aktualizaci bibliografického formátu UNIMARC pro elektronické zdroje (L. Celbová, listopad 2001) V souvislosti s vydáním aktualizovaného doporučení ISBD(ER) pro bibliografický popis elektronických zdrojů (dříve ISBD(CF) pro popis počítačových souborů) v roce 1997, kde došlo k podstatným změnám v terminologii i v principu popisu, bylo třeba provést zásadní změny ve formátech typu MARC pro zápis příslušných údajů. Změny v principu popisu se týkaly hlavně dvou způsobů popisu elektronických zdrojů s kombinovanými vlastnostmi (např. CD-ROM obsahující mapy), které jsou stanoveny v ISBD(ER), odst. 0.1.1. Podle těchto principů je možno si v souladu s pravidly každé knihovny zvolit mezi popisem:
    1)  primárně podle ISBD(ER) a doplňkově podle další ISBD (v našem případě ISBC(CM)), nebo
    2)  popisem primárně podle ISBD odpovídající "obsahu" dokumentu, tedy v našem případě ISBC(CM), a doplňkově podle ISBD(ER).
Pro komunikaci knihoven (tj. výměnu záznamů) nelze ovšem takový postup aplikovat, protože by nebylo možné provádět ani ověřování duplicit záznamů, ani zjišťování záznamu příslušného dokumentu pro účely převzetí, ani provádění konverzí z jednoho formátu (UNIMARC) do jiného (MARC21) pro účely předání do jiné báze.


Řešení u MARC21:
  • Byla stanovena jednoznačná pravidla pro zápis podle principu 1 (tedy v oblasti názvových údajů se vždy uvádí jako obecné označení druhu dokumentu "elektronický zdroj"), primární popis podle ISBD(ER).

  • Zápis všech údajů v MARC21 byl stanoven tak, aby odpovídal principům popisu podle AACR2R (resp. byly provedeny naopak potřebné změny v AACR2R korespondující se změnami v ISBD(ER); nová kapitola 9 AACR2R týkající se elektronických zdrojů vstupuje v platnost od 1. 12. 2001). Změny se týkají zejména kódovaných údajů - jednak údajů označujících kód typu záznamu (Leader/06), jednak kódů v příslušných kódovaných polích (008/26 a 006/09 - typ elektronického zdroje). Všechny údaje byly uvedeny do souladu tak, aby vyjadřovaly formu, typ i obsah dokumentu. Byly vydány podrobné instrukce "Cataloging Electronic Resources: OCLC-MARC Coding Guidelines", viz http://www.oclc.org/oclc/cataloging/type.htm "Guidelines for Coding Electronic Resources in Leader/06", viz http://lcweb.loc.gov/marc/ldr06guide.html


Řešení u UNIMARC: S poměrně značným zpožděním, v roce 1999 se začal PUC zabývat aplikací ISBD(ER) pro zápis údajů ve formátu UNIMARC. Směrnice UNIMARC Guideline No. 6 - Electronic resources ovšem stále připouští popis podle dvou různých principů, kódování řeší značně nedostatečně a navíc "srovnatelné" typy údajů jsou označovány odlišnými hodnotami kódů od MARC21, např.:
UNIMARC (135/0)                                         MARC 21 (008/26)
a = numeric  a - Numeric data
b = computer program(s)  b - Computer program
c = representational  c - Representational
d = text  d - Document
   e - Bibliographic data
   f - Font
   g - Game
   h - Sound
   i - Interactive multimedia
   j - Online system or service
 v = combination  m - Combination
 u = unknown  u - Unknown
 z = other  z - Other
   | - No attempt to code
Obdobnou zkušenost máme již z dřívějších změn ve formátu UNIMARC souvisejících s popisem elektronických zdrojů, kdy tvůrci změn UNIMARCu "opíší" řešení z USMARC/MARC21, ale aby byl přece jen UNIMARC svébytný, změní naprosto zbytečně alespoň nějaký údaj. Příkladem je pole 856:  856 Elektronické umístění a přístup (O)
Indikátory                                                            /MARC21/
 Indikátor l: Způsob přístupu
#                 K dispozici nejsou žádné informace
0   E-mail
1   FTP
2   Vzdálený login (telnet)
3   Komutovaná linka (dial-up)
4   HTTP
5   Způsob je specifikovaný v podpoli $2
 Indikátor 2: Vztah
#                 K dispozici nejsou žádné informace
0   Zdroj
1   Verze zdroje
2   Příbuzný zdroj
3   Není generována žádná konstanta pro zobrazení
Indikátory                                                            /UNIMARC/
 Indikátor l: Způsob přístupu
#   K dispozici nejsou žádné informace
0   E-mail
1   FTP
2    Vzdálený login (telnet)
3   Komutovaná linka (dial-up)
4    HTTP
7   Způsob je specifikován v podpoli $y
 Indikátor 2: prázdný (nedefinován) Závěr: Výhody přechodu na MARC21 vidím v obrovské podpoře MARC21 (velký tým lidí, kteří pracují na úpravách), v souladu s AACR2R i v pokrokových řešeních pro zpřístupňování na internetu, např. vývoj MARC DTD s implementací SGML a softwarových nástrojů pro strojovou oboustrannou konverzi mezi datovou strukturou MARC a SGML (resp. výhledově XML) - distribuováno jako freeware, propojení mezi bibiografickými záznamy formátu MARC a bibliografickými metadaty (TEI, Dublin Core) aj.


--------------------------------------------------------------------------------------


Pozn. k 3.3: Ze strany pracovních skupin pro zpracování různých typů dokumentů nejsou v současné době požadavky na nové doplňky specifikace formátu UNIMARC, takže by toto rozhodnutí nemělo působit knihovnám problémy. Pokud by nové požadavky došly, budou řešeny v souladu s MARC21, nebudeme již žádat PUC o zapracování změn do formátu UNIMARC.


---


E. Lichtenbergová

07.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube