Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Informativní materiály

Pole bloku 9XX/UNIMARC a MARC 21

 

 

Přehled polí bloku 9XX/UNIMARC Přehled polí bloku 9XX/MARC 21

Vysvětlivky:

(NO) u názvu pole nebo podpole znamená neopakovatelné; (O) u názvu pole nebo podpole znamená opakovatelné

! Takto označená pole jsou navržena ke zrušení. Momentálně nejsou ke zrušení navržena žádná pole.

Návrhy nových polí shromažďuje správce Pole bloku 9xx (viz kontakt na stránce dole). Vedle zdůvodnění nesmějí chybět základní informace (opakovatelnost, indikátory, podpole).

Aktualizace: 11. listopadu 05 (nová podpole 984cd); aktualizace 23. března 2006 (změny 910 indikátory; doplněno 922 v M21; 962 redakce polí používaných v ANL- doplňky 943-951; 695; opravy ve formulacích); 3. srpna 2006 (nová pole 926 a 595), 22. srpna 2006 (910 nová podpole d,q, 947 1. indikátor nová hodnota 2); 25. září 2007 (nové pole 978); 15. září 2008 (vymazána nepoužívaná pole 690, 691, 692, 790, 791, 792; označena pole navržená ke zrušení), 22. ledna 2009 (zrušení polí 349, 595, 917, 922, 962 ; 3. prosince 2009 (nové pole 911); 8. ledna 2010 (pole 910, nové podpole l); 24. února 2010 (U 856, nestandardní podpole y); 24. února 2011 (nová pole 903 a 906); 25. června 2012 (nové pole 912); 1. února 2015 (nová definice polí 936-938); 8. března 2017 (doplnění poznámky u podpole $7)1. března 2018 (doplnění hodnot 910$t pro ANL); 3. května 2021 (rozšíření polí pro interní využití)

 

Obsahuje:

1) Pole xx9 a x9x

2) Pole bloku 9xx

3) Nestandardní podpole a indikátory

Odpovídá standardnímu poli 615 s hodnotou 9 na pozici 2. indikátoru 695  Analytické předmětové kategorie (O)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a -  Text vstupního prvku (NO)

x - Text zpřesnění vstupního prvku  (O)

899 - Lokace (O) Odpovídá pole 852
Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a - Instituce (NO)

b - Sbírka (NO)

c - Signatura (NO)

h - Klasifikace (NO)

i - Svazek (NO)

j - Signatura (pokud není rozepsána v jednotlivých předcházejících polích) (NO)

k - Prefix pro vyhledání dokumentu (NO)

l - Forma názvu pro vyhledávání (NO)

m - Suffix pro vyhledávání (NO)

p - Jednoznačná identifikace jednotky (např. čárový kód) (NO)

t - Číslo pořadí exempláře (NO)

x - Interní poznámka (NO)

z - Uživatelská poznámka (NO)

900 Vlastník a úroveň zpracování záznamu (NO) 900 Vlastník a úroveň zpracování záznamu (NO)
SKC povinné pole

Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a – Sigla vlastníka záznamu (zasílající instituce) (NO)

b – váha záznamu (NO)

SKC povinné pole

Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a – Sigla vlastníka záznamu (zasílající instituce) (NO)

b – váha záznamu (NO)901 Pomocné údaje agentury ISBN (O) 901 Pomocné údaje agentury ISBN (O)
Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a - Chybné ISBN (ADNPI a) (O)

b - ISBN v čárovém kódu (ADCKO a) (NO)

c - Chybné ISBN v čárovém kódu (ADCKO z) (O)

d - Neoprávněně přiděl. ISBN v čár. kódu (ADCKO y) (O)

e - ISBN souboru v čárovém kódu (ADCKO s) (NO)

f - Údaje o vydání ISBN (CDVYD a) (NO)

g - Poznámka NA ISBN (DDPOZ a) (NO)

h - Svazek (NO)

i - ISBN svazku (NO)

o - Údaj o ověření (NO)

Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a - Chybné ISBN (ADNPI a) (O)

b - ISBN v čárovém kódu (ADCKO a) (NO)

c - Chybné ISBN v čárovém kódu (ADCKO z) (O)

d - Neoprávněně přidělené ISBN v čárovém kódu (ADCKO y) (O)

e - ISBN souboru v čárovém kódu (ADCKO s) (NO)

f - Údaje o vydání ISBN (CDVYD a) (NO)

g - Poznámka NA ISBN (DDPOZ a) (NO)

h - Svazek (NO)

i - ISBN svazku (NO)

o - Údaj o ověření (NO)

902 Nadstandardní ISBN (u seriálů)(O)

Odpovídá poli 020.

902 Nadstandardní ISBN (u seriálů)(O)

Odpovídá poli 020.

903  Označení - staré tisky (NO) 903  Označení - staré tisky (NO)
Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a – Označení  "RP" (NO)

Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a – Označení  "RP" (NO)Odpovídá pole 140. 904 Všeobecné údaje – staré tisky (NO)

Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a – kódované údaje (NO)

Hodnoty odpovídající UNIMARC 140.

Odpovídá pole 141. 905 Všeobecné údaje – staré tisky (NO)

Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a – kódované údaje (NO)

Hodnoty odpovídající UNIMARC 141.

906  Sledování on-line oprav (SK ČR) (O) 906  Sledování on-line oprav (SK ČR) (O)
Indikátor 2: - 0 - Možnost oprav pověřenými knihovnami

Podpole:

a – Kód úpravy - datum ve fornalizované podobě (např. FU20110217) (NO)

b - podpis (sigla knihovny nebo podpis správce SK ČR) (NO)

Indikátor 2: - 0 - Možnost oprav pověřenými knihovnami

Podpole:

a – Kód úpravy - datum ve fornalizované podobě (např. FU20110217) (NO)

b - podpis (sigla knihovny nebo podpis správce SK ČR) (NO)

907  Národní kód jazyka (NO) 907  Národní kód jazyka (NO)
Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a – Kód jazyka popisné jednotky(NO)

b – Kód jazyka originálu (NO)

Používá se pro hodnotu „czx“ staroslověnština

Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a – Kód jazyka popisné jednotky (NO)

b – Kód jazyka originálu (NO)

Používá se pro hodnotu „czx“ staroslověnština

908 Typ speciálního dokumentu (NO) 908 Typ speciálního dokumentu (NO)
Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a - Typ notového zápisu (O)

b - Typ zvukového záznamu (O)

c - Typ filmu/videozáznamu (O)

Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a - Typ notového zápisu (O)

b - Typ zvukového záznamu (O)

c - Typ filmu/videozáznamu (O)

909 Systémové číslo záznamu (SK CASLIN) (NO) 909 Systémové číslo záznamu (SK CASLIN) (NO)
Rezervováno pro SK Rezervováno pro SK
910 Lokační údaje (sigla, signatura vlastníka dokumentu) 910 Lokační údaje (sigla, signat. vlastníka dokumentu)
Povinné pole pro předávání dat do souborného katalogu / souborné databáze

Opakovatelné pole (v rámci jedné sigly neopakovatelné).

1. indikátor - Cluster

1- NK ČR

2 – MZK

3 - VKOL

2. indikátor

#  standardní hodnota

1  vyřazeno z fondu

2  periodikum bez odběru

3  záznam bez vlastníka

Podpole:

a - Sigla (NO)

b - Signatura (O)

c - Signatura nevázaných periodik (O)

d – Příznam pro DDS (NO) - používá správce SK ČR

k - Statistika retrokonverze (NO) Hodnoty: r=retrokonverze, k=převzatý záznam

l - Roky odběru u seriálů , které jsou v knihovně přístupné on-line  (NO)

o - Rok aktualizace odběru (NO)

p - Poznámka (prezenčně, neúplné atd.) (NO)

q - Kód revize údajů (NO) - používá správce SK ČR

r - Roky odběru (rozpětí let) (NO)

s - Svazky (volume, Band...) (NO)

t - Typ dokumentu (p=pravá periodika; n=nepravá) (NO)

(ANL: rm=monografie; rs=seriály; rd=deníky;rk=kartografické dokumenty; rg=grafika

u - Doba uchování (NO)

x - Identifikační číslo zdrojového záznamu - používá správce  SK ČR (O)

w - Propojovací URL adresa na záznam - používá správce  SK ČR (O)

Povinné pole pro předávání dat do souborného katalogu / souborné databáze

Opakovatelné pole (v rámci jedné sigly neopakovatelné).

1. indikátor - Cluster

1- NK ČR

2 – MZK

3 - VKOL

2. indikátor

#  standardní hodnota

1  vyřazeno z fondu

2  periodikum bez odběru

3  záznam bez vlastníka

Podpole:

a - Sigla (NO)

b - Signatura (O)

c - Signatura nevázaných periodik (O)

d – Příznam pro DDS (NO) - používá správce SK ČR

k - Statistika retrokonverze (NO) Hodnoty: r=retrokonverze, k=převzatý záznam

l - Roky odběru u seriálů , které jsou v knihovně přístupné on-line  (NO)

o - Rok aktualizace odběru (NO)

p - Poznámka (prezenčně, neúplné atd.) (NO)

q - Kód revize údajů (NO) - používá správce SK ČR

r - Roky odběru (rozpětí let) (NO)

s - Svazky (volume, Band...) (NO)

t - Typ dokumentu (p=pravá periodika; n=nepravá) (NO)

(ANL: rm=monografie; rs=seriály; rd=deníky;rk=kartografické dokumenty; rg=grafika

u - Doba uchování (NO)

x - Identifikační číslo zdrojového záznamu - používá správce  SK ČR (O)

w - Propojovací URL adresa na záznam - používá správce  SK ČR (O)

911 Informace o digitalizaci (O) 911 Informace o digitalizaci (O)
Opakovatelné pole (v rámci jedné sigly neopakovatelné).

a - Sigla knihovny, která dokument digitalizovala. Povinné v rámci pole (NO)

d - Status digitalizace (digitalizuje se a zdigitalizováno) Povinné v rámci pole (NO)

r - Roky ( u časopisů roky, které byly zdigitalizovány)  (NO)

s - Svazky (i u knih i u seriálů)  (NO)

u - Url adresa, na které je dostupná zdigitaliz. kopie  (O)

p - Poznámka  (NO)

Opakovatelné pole (v rámci jedné sigly neopakovatelné).

a - Sigla knihovny, která dokument digitalizovala . Povinné v rámci pole (NO)

d - Status digitalizace (digitalizuje se a zdigitalizováno) Povinné v rámci pole (NO)

r - Roky ( u časopisů roky, které byly zdigitalizovány)  (NO)

s - Svazky (i u knih i u seriálů)  (NO)

u - Url adresa, na které je dostupná zdigitaliz. kopie  (O)

p - Poznámka  (NO)


912 Excerpce (O) 912 Excerpce (O)
Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Sigla (povinné,NO)

d - Úroveň excerpce (NO)

r - Roky (NO)

s - Svazky (rezervováno)(NO)

p - Poznámka (NO)

u - Odkaz (NO)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Sigla (povinné,NO)

d - Úroveň excerpce (NO)

r - Roky (NO)

s - Svazky (rezervováno)(NO)

p - Poznámka (NO)

u - Odkaz (NO)

920 Zrušené identifikační číslo záznamu (O) 920 Zrušené identifikační číslo záznamu (O)
Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a – Identifikační číslo (NO)

z – Sigla knihovny (NO) (nepovinný údaj)

Indikátory nejsou definovány.

Podpole:

a – Identifikační číslo (NO)

z – Sigla knihovny (NO) (nepovinný údaj)

924 Incipit a nápěv (kramářské tisky)  (O) 924 Incipit a nápěv (kramářské tisky)  (O)
Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Text prvního verše v moderním pravopisu (NO)

b - První verš incipitu (NO)

c - Druhý verš incipitu (NO)

d - Zpívá se jako (NO)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Text prvního verše v moderním pravopisu (NO)

b - První verš incipitu (NO)

c - Druhý verš incipitu (NO)

d - Zpívá se jako (NO)

925 Obsazení (hudební díla) (O) 925 Obsazení (hudební díla) (O)
Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Obsazení (slovy) (O)

b - Obsazení v kód. tvaru (O)

c - Sóla v kód. tvaru (O)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Obsazení (slovy) (O)

b - Obsazení v kód. tvaru (O)

c - Sóla v kód. tvaru (O)


926 Číselné označení skladby (O) 926 Číselné označení skladby (O)
Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a – Číslo tématického katalogu (O)

b - Opusové číslo (O)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a – Číslo tématického katalogu (O)

b - Opusové číslo (O)

928 Nakladatel pro zázn. CIP (dříve pro soubor autorit) (O) 928 Nakladatel pro záznamy CIP (dříve pro soubor autorit) (O)
první indikátor

1 Označuje knihy ohlášené NA ISBN a CIP

9 Pomocný indikátor odlišující v databázi formalizovanou úpravu jména nakladatele

Podpole

a - Vstupní prvek (NO) (NKC jen a)

b - Zpřesnění (O)

c - Doplňky ke jménu a/nebo kvalifikátor (O)

g - Invertovaný prvek (NO)

h - Část jména jiná než vstupní nebo invertovaný prvek (O)

4 - Kód role (O)

první indikátor

1 Označuje knihy ohlášené NA ISBN a CIP

9 Pomocný indikátor odlišující v databázi formalizovanou úpravu jména nakladatele

Podpole

a - Vstupní prvek (NO) NKC jen a

929 Typ podle DCMI (O) 929 Typ podle DCMI (O)
Indikátory nejsou definovány

a – Typ  (NO)

Indikátory nejsou definovány

a – Typ  (NO)

930 Práva k popisovanému zdroji (NO) 930 Práva k popisovanému zdroji (NO)
Indikátory nejsou definovány

a - Práva k popisovanému zdroji (NO)

Indikátory nejsou definovány

a - Práva k popisovanému zdroji (NO)

931 Úroveň zdroje (NO) 931 Úroveň zdroje (NO)
Indikátory nejsou definovány

a – Úroveň zdroje (NO)

Indikátory nejsou definovány

a – Úroveň zdroje (NO)

932 Akronym (oborové informační brány) (NO) 932 Akronym (oborové informační brány) (NO)
Indikátory nejsou definovány

a – Akronym (NO)

Indikátory nejsou definovány

a – Akronym (NO)

933 Administrativní údaje pro oborové informační brány (NO) 933 Administrativní údaje pro oborové informační brány (NO)
Indikátory nejsou definovány

a – sídlo vydavatele (česky) (NO)

b – sídlo vydavatele (anglicky) (NO)

c – Mapování MDT – DDC: umístění tabulek (URL) (NO)

d – Umístění Z39.50  IP adresa serveru (NO)

e – Umístění loga (URL) (NO)

f – Rozsah obor. brány-přibližný počet záznamů (NO)

Indikátory nejsou definovány

a – sídlo vydavatele (česky) (NO)

b – sídlo vydavatele (anglicky) (NO)

c – Mapování MDT – DDC: umístění tabulek (URL) (NO)

d – Umístění Z39.50:  IP adresa serveru (NO)

e – Umístění loga (URL) (NO)

f – Rozsah obor. brány-přibližný počet záznamů (NO)

935 Osobní jméno použité jako předmět - anglická verze (O) Standardní pole MARC 21 (600)
936 Typ obsahu (O) Standardní pole MARC 21 (336)
937 Typ nosiče (O) Standardní pole MARC 21 (337)
938 Typ média (O) Standardní pole MARC 21 (338)
939 Název použitý jako předmět - anglická verze Standardní pole MARC 21
940 Věcné téma použité jako předmět - anglická verze (O) Standardní pole MARC 21 s indikátorem 9
941 Geografické jméno použité jako předmět - anglická verze (O) Standardní pole MARC 21 s indikátorem 9
942 Forma, žánr či fyzické vlastnosti použité jako předmět - anglická verze (O) Standardní pole MARC 21 s indikátorem 9
943 Interní poznámka (analytický popis) (O) 943 Interní poznámka (analytický popis) (O)
Indikátory nejsou definovány

a - Poznámka (NO)

Indikátory nejsou definovány

a - Poznámka (NO)

944 Zdrojový a recenzovaný dokument – další autoři – osoby (analytický popis, pro potřeby konverze z MARC 21 - prozatimní pole) (O) 944 Zdrojový dokument a recenzovaný dokument – další autoři – osoby (analytický popis) (O)
indikátor 1: indikátor formy jména

0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

1 - jméno se uvádí pod příjmením

3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

indikátor 2: druh dokumentu

0 - zdrojový dokument

1 - recenzovaný dokument

$a - Osobní jméno (NO)

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

1 - jméno se uvádí pod příjmením

3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

indikátor 2: druh dokumentu

0 - zdrojový dokument

1 - recenzovaný dokument

Podpole jako pole 700945 Zdrojový a recenzovaný dokument dokument – další autoři – korporace (analytický popis, pro potřeby konverze z MARC 21 - prozatimní pole) (O) 945 Zdrojový a recenzovaný dokument dokument – další autoři – korporace (analytický popis) (O)
indikátor 1: indikátor formy jména

0 - invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

indikátor 2: druh dokumentu

0 - zdrojový dokument

1 - recenzovaný dokument

$a - Korporace (NO)

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

indikátor 2: druh dokumentu

0 - zdrojový dokument

1 - recenzovaný dokument

Podpole jako pole 710946 Zdrojový a recenzovaný dokument – další autoři – akce (analytický popis, pro potřeby konverze z MARC 21 - prozatimní pole) (O) 946 Zdrojový a recenzovaný dokument – další autoři –  akce (analytický popis ) (O)
indikátor 1: indikátor formy jména

0 - invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

indikátor 2: druh dokumentu

0 - zdrojový dokument

1 - recenzovaný dokument

a - Akce (NO)

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - invertovaná forma jména

1 - jméno jurisdikce

2 - jméno v přímém pořadí

indikátor 2: druh dokumentu

0 - zdrojový dokument

1 - recenzovaný dokument

Podpole jako pole 711947 Zdrojový dokument a recenzovaný dokument – variantní názvy (analytický popis, pro potřeby konverze z MARC 21) (O) 947 Zdrojový a recenzovaný dokument – variantní názvy (analytický popis) (O)
indikátor 1: Typ názvu

# Typ názvu není specifikován

0 Část názvu

1 Souběžný název

2 Rozlišovací název

3 Další variantní název

indikátor 2: druh dokumentu

0 Zdrojový dokument

1 Recenzovaný dokument

a - Název (O)

4 – Druh dokumentu (pouze u rec. dok.) (NO)

9 – Chronologický údaj nebo datum vydání (pouze u zdroj. dok.) (NO

indikátor 1: Typ názvu

# Typ názvu není specifikován

0 Část názvu

1 Souběžný název

2 Rozlišovací název

3 Další variantní název

indikátor 2: druh dokumentu

0 Zdrojový dokument

1 Recenzovaný dokument

a - Název (O)

4 – Druh dokumentu (pouze u rec. dok.) (NO)

9 – Chronologický údaj nebo datum vydání (pouze u zdroj. dok.)

(NO)948 Zdrojový dokument a recenzovaný dokument – edice – osobní jméno (analytický popis, pro potřeby konverze z MARC 21) (O) 948 Zdrojový a recenzovaný dokument  – edice – osobní jméno (analytický popis) (O)
indikátor 1: indikátor formy jména

# nedefinován

0 Jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

1 Jméno se uvádí pod příjmením

3 Jméno rodiny/rodu

indikátor 2: druh dokumentu

0 Zdrojový dokument

1 Recenzovaný dokument

a - Osobní jméno (NO)

t - Název (NO)

x - Mezinárodní standardní číslo (O)

v – Označení svazku (O)

4 – Druh dokumentu (pouze u rec. dok.) (NO)

9 – Chronologický údaj nebo datum vydání (pouze u zdroj. dok.) (NO)

indikátor 1: indikátor formy jména

# nedefinován

0 Jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

1 Jméno se uvádí pod příjmením

3 Jméno rodiny/rodu

indikátor 2: druh dokumentu

0 Zdrojový dokument

1 Recenzovaný dokument

a - Osobní jméno (NO)

t  - Název (NO)

x – Mezinárodní standardní číslo (O)

v – Označení svazku (O)

4 – Druh dokumentu (pouze u rec. dok.) (NO)

9 – Chronologický údaj nebo datum vydání (pouze u zdroj. dok.) (NO)949 Zdrojový dokument a recenzovaný dokument – edice –  korporace (analytický popis, pro potřeby konverze z MARC 21) (O) 949 Zdrojový dokument a recenzovaný dokument – edice –  korporace  (analytický popis) (O)
indikátor 1: indikátor formy jména

# nedefinován

0 Invertovaná forma jména

1 Jméno jurisdikace

2 Jméno v přímém pořadí

indikátor 2: druh dokumentu

0 Zdrojový dokument

1 Recenzovaný dokument

a - Korporace (NO)

t - Název (NO)

x – Mezinárodní standardní číslo  (O)

v – Označení svazku (O)

4 – Druh dokumentu (pouze u rec. dok.) (NO)

9 – Chronologický údaj nebo datum vydání (pouze u zdroj. dok.) (NO)

indikátor 1: indikátor formy jména

# nedefinován

0 Invertovaná forma jména

1 Jméno jurisdikce

2 Jméno v přímém pořadí

indikátor 2: druh dokumentu

0 Zdrojový dokument

1 Recenzovaný dokument

a - Korporace (NO)

t - Název (NO)

x – Mezinárodní standardní číslo  (O)

v – Označení svazku (O)

4 – Druh dokumentu (pouze u rec. dok.) (NO)

9 – Chronologický údaj nebo datum vydání (pouze u zdroj. dok.) (NO)

950 Zdrojový dokument a recenzovaný dokument – edice –  akce  (analytický popis, pro potřeby konverze z MARC 21) (O) 950 Zdrojový dokument a recenzovaný dokument – edice –  akce  (analytický popis )(O)
indikátor 1: indikátor formy jména

0 Invertovaná forma jména

1 Jméno jurisdikace

3 Jméno v přímém pořadí

indikátor 2: druh dokumentu

0 Zdrojový dokument

1 Recenzovaný dokument

a - Akce (NO)

t - Název (NO)

x – Mezinárodní standardní číslo  (O)

v – Označení svazku (O)

4 – Druh dokumentu (pouze u rec. dok.) (NO)

9 – Chronologický údaj nebo datum vydání (pouze u zdroj. dok.) (NO)

indikátor 1: indikátor formy jména

0 Invertovaná forma jména

1 Jméno jurisdikace

2 Jméno v přímém pořadí

indikátor 2: druh dokumentu

0 Zdrojový dokument

1 Recenzovaný dokument

a - Akce (NO)

t -  Název (NO)

x – Mezinárodní standardní číslo  (O)

v – Označení svazku (O)

4 – Druh dokumentu (pouze u rec. dok.) (NO)

9 – Chronologický údaj nebo datum vydání (pouze u zdroj. dok.) (NO)951 Zdrojový dokument a recenzovaný dokument – edice – název/unifikovaný  název (analytický popis, pro potřeby konverze z MARC 21)  (O) 951 Zdrojový dokument a recenzovaný dokument – edice – název/unifikovaný  název (analytický popis) (O)
indikátor 1: indikátor formy jména

# nedefinován

indikátor 2: druh dokumentu

0 Zdrojový dokument

1 Recenzovaný dokument

a - Unifikovaný název (NO)

t - Název (NO)

x – Mezinárodní standardní číslo (O)

v – Označení svazku  (O)

4 – Druh dokumentu (pouze u rec. dok.) (NO)

9 – Chronologický údaj nebo datum vydání (pouze u zdroj. dok.) (NO)

indikátor 1: indikátor formy jména

# nedefinován

indikátor 2: druh dokumentu

0 Zdrojový dokument

1 Recenzovaný dokument

a - Unifikovaný název (NO)

t - Název (NO)

x – Mezinárodní standardní číslo (O)

v – Označení svazku (O)

4 – Druh dokumentu (pouze u rec. dok.) (NO)

9 – Chronologický údaj nebo datum vydání (pouze u zdroj. dok.) (NO)

952 Region, na jehož území je seriál vydáván (pro soubor autorit) (seriály) (NO) 952 Region, na jehož území je seriál vydáván (pro soubor autorit) (seriály) (NO)
Indikátory nejsou definovány

a - Region (O)

Indikátory nejsou definovány

a - Region (O)

956 Elektronické zdroje - přístup a adresa (testování (O) 956 Elektronické zdroje - přístup a adresa (testování) (O)
Indikátor a podpole

Jako 856

9 – HTM (pro ANL)(O)

Indikátor a podpole

Jako 856

9 – HTM (ANL)(O)


Viz 912  (pouze pro konverzi) 960 Organizátor akce (pouze pro konverzi )
Výskyt:

Volitelné, neopakovatelné pole

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

b - Organizátor, role v nekódovaném tvaru (NO)

n - Název organizátora (NO)

m - Sídlo organizátora, místo (obec) (NO)

z - Sídlo organizátora, země (NO)

Viz 911 (pouze pro konverzi ) 961 Akce  (pouze pro konerzi )
Volitelné, opakovatelné pole

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

n - Název akce (NO)

f - Formální název akce (NO)

m - Místo (obec) konání (NO)

z - Země konání (NO)

p - Datum zahájení akce (NO)

u - Datum ukončení akce (NO)

a - Osoby, role v kódovaném tvaru (NO) jen KKL

b - Osoby, role v nekódovaném tvaru (NO)

k - Osoby, křestní jméno (NO)

j - Osoby, příjmení (NO)

4 - Osoby, role v kódovaném tvaru (UNIMARC) (NO)

y - Korporace, role v nekódovaném tvaru (NO)

x - Název korporace (NO)


964 Předmětová hesla podle staré metodiky (konverze a retrokonverze) (O) 964 Předmětová hesla podle staré metodiky (konverze a retrokonverze) (O)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a -  Předmětové heslo – řetězec (NO)

b – Konverze – personálie (NO)

c – Konverze – instituce – hud., zvuk.(NO)

d – Konverze – instituce – graf., obj. (NO)

e – Konverze – předm. hesla – zvuk. (NO)

f – Konverze – regionální třídění (graf. obj.) (NO)

g – Akce (NO)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a -  Předmětové heslo – řetězec (NO)

b – Konverze – personálie (NO)

c – Konverze – instituce – hud., zvuk.(NO)

d – Konverze – instituce – graf., obj. (NO)

e – Konverze – předm. hesla – zvuk. (NO)

f – Konverze – regionální třídění (graf. obj.) (NO)

g – Akce (NO)

965 Chronologický termín (O) 648 Vedlejší věcné záhlaví – chronologický termín (O)
Indikátory nejsou definovány


Podpole:


a - Vstupní prvek
Chronologický údaj vyjádřený ve formě selekčního údaje (NO)
x – všeobecné zpřesnění (doplněk)
Výraz připojený k předmětovému heslu (vstupnímu prvku) za účelem bližšího zpřesnění časového období vztahujícího se k popisné jednotce (O)


Změna podpole z na podpole x schválena Pracovní skupinou pro věcné zpracování dne 17.6. 2008


---Původní specifikace pole:


Indikátory nejsou definovány
Podpole:


a - Vstupní prvek
Chronologický údaj vyjádřený ve formě selekčního údaje (NO)
z - Zpřesnění (doplněk)
Výraz připojený k předmětovému heslu (vstupnímu prvku) za účelem bližšího zpřesnění časového období vztahujícího se k popisné jednotce (O)

indikátor 1: Nedefinován

indikátor 2: Heslář/tezaurus


0 Library of Congress Subject Headings
1 LC Subject Headings for Children s literature
2 Medical Subject Headings
3 National Agricultural Library Subject Authority File
4 Zdroj nespecifikován
5 Canadian Subject Headings
6 Répertoire des vedettes-matiere
7 Zdroj specifikován v podpoli 7


Podpole:
a - Chronologický termín (NO)
x – Všeobecné zpřesnění (O)
y – Chronologické zpřesnění (O)
z – Geografické zpřesnění (O)
v – Formální zpřesnění (O)
2 – Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)966 Číslo vědního oboru (disertace) (O) 966 Číslo vědního oboru (disertace) (O)
Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Číslo vědního oboru (O)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Číslo vědního oboru (O)

967 Regionální třídění (pouze pro konverzi) (O) 967 Regionální třídění (pouze pro konverzi) (O)
Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Geografický název (NO)

b - Okres (O)

c - Nadřazená územní jednotka (O)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Geografický název (NO)

b - Okres (O)

c - Nadřazená územní jednotka (O)

968 Oborové třídění periodik Ministerstva kultury ČR (NO) 968 Oborové třídění periodik Ministerstva kultury ČR (NO)
Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Notace (O)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Notace (O)

969 Tematické třídění UNESCO (NO) 969 Tematické třídění UNESCO (NO)
Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Notace (O)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Notace (O)


970 Sídlo vydavatele (O) 970 Sídlo vydavatele (O)
Indikátory nejsou definovány

n - Název (NO)

p - Příjmení (NO)

k - Křestní jméno (NO)

c - Doplňky ke jménu (NO)

a - Adresa (NO)

e - Telefon (NO)

f - Fax (NO)

x - E-mail (NO)

y - Datum aktualizace (NO)

Indikátory nejsou definovány

n - Název (NO)

p - Příjmení (NO)

k - Křestní jméno (NO)

c - Doplňky ke jménu (NO)

a - Adresa (NO)

e - Telefon (NO)

f - Fax (NO)

x - E-mail (NO)

y - Datum aktualizace (NO)

971 Signatura UKF (pracovní pole pro retrokonverzi) (O) 971 Signatura UKF (pracovní pole pro retrokonverzi) (O)
Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Signatura UKF (NO)

b - Formalizovaná poznámka (Odpis, Vyřazeno, Převedeno do NKCF pod sign. ...) (NO)

c - Neformalizovaná poznámka (NO)

d - Služební údaje (přírůstkové číslo) (O)

e - Označení (pořadí) exempláře (Slovanská knihovna) (NO)

s - Označení svazku, k němuž se vztahuje přírůstkové číslo (NO)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Signatura UKF (NO)

b - Formalizovaná poznámka (Odpis, Vyřazeno, Převedeno do NKCF pod sign. ...) (NO)

c - Neformalizovaná poznámka (NO)

d - Služební údaje (přírůstkové číslo) (O)

e - Označení (pořadí) exempláře (Slovanská knihovna) (NO)

s - Označení svazku, k němuž se vztahuje přírůstkové číslo (NO)

972 Signatura NKCF (pracovní pole pro retrokonverzi) (O) 972 Signatura NKCF (pracovní pole pro retrokonverzi) (O)
Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Signatura (NO)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Signatura (NO)

975 Ostatní autoři/osoby (O) – nad rámec AACR2 975 Ostatní autoři/osoby (O) – nad rámec AACR2
jako pole 700 jako pole X00
976 Ostatní korporace (O) – nad rámec AACR2 976 Ostatní korporace (O) – nad rámec AACR2
Indikátory a podpole jako pole 710 Indikátory a podpole jako pole X10
978 Jméno tiskaře ve formalizované podobě (O) 978 Jméno tiskaře ve formalizované podobě (O)

Nepovinné pole


1. indikátor: Druh jména


0 - osoba, jméno pod rodným/křestním jménem
1 - osoba, jméno pod příjmením
2 - korporace
3 - rodina
4 - korporace - invertovaná podoba jména

2. indikátor: Není definován

Podpole:
a - Vstupní prvek (NO)
b - Další část jména/Podřízená složka korporace (O)
c - Dodatky ke jménu osoby (ne data) (O)
d - Římská čísla (NO)
f -  Data (NO)
g - Plná forma iniciál (O
4 - Role (O)

Nepovinné pole


1. indikátor: Druh jména


0 - osoba, jméno pod rodným/křestním jménem
1 - osoba, jméno pod příjmením
2 - korporace
3 - rodina
4 - korporace - invertovaná podoba jména

2. indikátor: Není definován

Podpole:
a - Vstupní prvek (NO)
b - Podřízená složka korporace (O)
c - Dodatky ke jménu osoby (ne data) (O)
d - Římská čísla (NO)
f -  Data (NO)
g - Plná forma iniciál (O
4 - Role (O)

979 Sídlo redakce (O) 979 Sídlo redakce (O)
Indikátory nejsou definovány

n - Název (NO)

k - Křestní jméno osoby (NO)

p - Příjmení osoby (NO)

n - Doplňky ke jménu osoby (NO)

i - Příjmení šéfredaktora (NO)

j - Křestní jméno šéfredaktora (NO)

a - Adresa (NO)

b - Adresa pro písemný styk (NO)

e - Telefon (NO)

f - Fax (NO)

x - E-mail (NO)

y - Datum aktualizace (NO)

Indikátory nejsou definovány

n - Název (NO)

k - Křestní jméno osoby (NO)

p - Příjmení osoby (NO)

n - Doplňky ke jménu osoby (NO)

i - Příjmení šéfredaktora (NO)

j - Křestní jméno šéfredaktora (NO)

a - Adresa (NO)

b - Adresa pro písemný styk (NO)

e - Telefon (NO)

f - Fax (NO)

x - E-mail (NO)

y - Datum aktualizace (NO)

980 Údaje o excerpovaných (nebo analyticky zpracovávaných) titulech (pro Národní bibliografii – rezervované pole (NO)) 980 Údaje o excerpovaných (nebo analyticky zpracovávaných) titulech (pro Národní bibliografii – rezervované pole (NO))
Indikátory nejsou definovány

a - Instituce analyzující seriál pro excerpční základnu (O)

b - Instituce analyzující seriál pro vlastní potřebu (O)

c - Číslo/rozmezí čísel (NO)

k - Kategorie (NO)

d - Poznámka (O)

r - Roky excerpce (NO)

Indikátory nejsou definovány

a - Instituce analyzující seriál pro excerpční základnu (O)

b - Instituce analyzující seriál pro vlastní potřebu (O)

c - Číslo/rozmezí čísel (NO)

k - Kategorie (NO)

d - Poznámka (O)

r - Roky excerpce (NO)

981 Majitel - osoba (st. tisky) (změna struktury) (O) 981 Majitel - osoba (st. tisky) (O)
Indikátor 1: není definován

Indikátor 2: Forma jména

0 - vstup pod rodným jménem, nebo v přímém pořadí

1 - vstup pod příjmením

Podpole:

a - Vstupní prvek (NO)

b - Část jména jiná než vstupní prvek (NO)

c - Doplňky ke jménu jiné než data (O)

d - Římské číslice (NO)

Indikátory a podpole jako pole 700
f - Data (NO)

g - Rozpis iniciál (NO)

4 - Kód role (O)

5 - Kód instituce:signatura exempláře (NO)

8 - (Místo) a datum získání knihy (z exlibris, supralibros apod.) (NO)

9 - Slovní vyjádření kódu role (NO)

5 - Kód instituce:signatura exempláře (NO)

8 - (Místo) a datum získání knihy (z exlibris, supralibros apod.) (NO)

/ - Slovní vyjádření kódu role (NO)

982 Majitel - korporace (st. tisky) (O) 982 Majitel - korporace (st. tisky) (O)
Indikátory nedefinovány

Podpole:

a - Vstupní prvek (NO)

b - Část jména jiná než vstupní prvek (NO)

c - Doplňky ke jménu jiné než data (O)

f - Data (NO)

4 - Kód majitele role (O)

5 - Kód instituce:signatura exempláře (NO)

8 - (Místo) a datum získání knihy (z exlibris, supralibros apod.) (NO)

9 - Slovní vyjádření kódu role (NO)

Indikátory a podpole jako pole 710

5 - Kód instituce:signatura exempláře (NO)

8 - (Místo) a datum získání knihy (z exlibris, supralibros apod.) (NO)

/ - Slovní vyjádření kódu role (NO)

983 Majitel - rodina (st. tisky) (O) 983 Majitel - rodina (st. tisky) (O)
Indikátory nedefinovány

Podpole

a - Vstupní prvek (NO)

f - Data (NO)

4 - Kód majitele role (O)

5 - Kód instituce:signatura exempláře (NO)

8 - (Místo) a datum získání knihy (z exlibris, supralibros apod.) (NO)

9 - Slovní vyjádření kódu role (NO)

Indikátory a podpole jako pole 700

5 - Kód instituce:signatura exempláře (NO)

8 - (Místo) a datum získání knihy (z exlibris, supralibros apod.) (NO)

9 - Slovní vyjádření kódu role (NO)Standardní pole UNIMARC - 620 Místo vydání 984 Město vydání (staré tisky) (O)
Pole nemá indikátory.

Podpole

a – Město (NO)

b – Země(NO)

c – Stát, provincie (NO)

d – Kraj, okres (NO)

 

Pole 985-999 Pole 985-999

Tato pole jsou určena pro nadstandardní údaje jednotlivých knihoven a knihovních systémů. Pole 985-999 mohou knihovny využívat dle svého uvážení, jejich evidence je volitelná, doporučuje se u polí potenciálně využitelných pro více knihoven či systémů.

 

Tato pole jsou určena pro nadstandardní údaje jednotlivých knihoven a knihovních systémů. Pole 985-999 mohou knihovny využívat dle svého uvážení, jejich evidence je volitelná, doporučuje se u polí potenciálně využitelných pro více knihoven či systémů.
993 Holdingové informace (Clavius)(O) 993 Holdingové informace (Clavius)(O)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

c - přírůstkové číslo (NO)

1 (jednička) - čárový kód (NO)

g - svazková signatura / označení čísla periodika (NO)

l (malé L) - lokace/umístění (NO)

n - způsob nabytí (K - koupě,D - dary,J - jiný způsob) (NO)

z - zpracovatel (dvou písmenná zkratka)(NO)

i - dodavatel (NO)

j - číslo dodacího listu nebo příjemky (NO)

h - cena svazku (ve tvaru 99999.99) (NO)

a - nákladová cena svazku (ve tvaru 99999.99) (NO)

d - datum vložení svazku (ve tvaru RRRRMMDD)(NO)

u - úbytkové číslo svazku (NO)

s - datum vyřazení svazku (ve tvaru RRRRMMDD) (NO)

k - skladová signatura / ročník periodika (NO)

t - tématická skupina (NO)

v - druh vazby (1 písmenná zkratka) / periodicita periodika (NO)

p - svazková poznámka (neomezena délka)(NO)

r - rok vydaní periodika (NO)

e - exemplář periodika (jednoznakový 1..9, A..Ž)(NO)

w - Pořadí periodika v roce (NO)

m - počet kusů periodika (NO)

x - kategorie (NO)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

c - přírůstkové číslo (NO)

1 (jednička) - čárový kód (NO)

g - svazková signatura / označení čísla periodika (NO)

l (malé L) - lokace/umístění (NO)

n - způsob nabytí (K - koupě,D - dary,J - jiný způsob) (NO)

z - zpracovatel (dvou písmenná zkratka)(NO)

i - dodavatel (NO)

j - číslo dodacího listu nebo příjemky (NO)

h - cena svazku (ve tvaru 99999.99) (NO)

a - nákladová cena svazku (ve tvaru 99999.99) (NO)

d - datum vložení svazku (ve tvaru RRRRMMDD)(NO)

u - úbytkové číslo svazku (NO)

s - datum vyřazení svazku (ve tvaru RRRRMMDD) (NO)

k - skladová signatura / ročník periodika (NO)

t - tématická skupina (NO)

v - druh vazby (1 písmenná zkratka) / periodicita periodika (NO)

p - svazková poznámka (neomezena délka)(NO)

r - rok vydaní periodika (NO)

e - exemplář periodika (jednoznakový 1..9, A..Ž)(NO)

w - Pořadí periodika v roce (NO)

m - počet kusů periodika (NO)

x - kategorie (NO)

998 Šifra zpracovatele (pracovní pole retrokonverze) (O) 998 Šifra zpracovatele (pracovní pole retrokonverze) (O)
Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Šifra zpracovatele (NO)

b - Šifra revidujícího (NO)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a - Šifra zpracovatele (NO)

b - Šifra revidujícího (NO)

Nestandardní podpole a indikátory

Písmenná podpole Odpovídající podpole v MARC 21
Podpole $s - Nestandardní doplňky k personálním jménům (nad rámec AACR2) (NO)

Použití: 700, 701, 702, 975, 976

Nebude se nadále používat

Použití: 100, 600, 700Podpole $k/Nestandardní doplňky k personálním jménům (retrokonverze GK) (O), Použití: 700, 701, 702 Nebude se nadále používat
Podpole $m/454 - Jazyk verze (NO) (454, 1. ind. 9) Podpole $9/765 - Jazyk verze (NO)
Podpole $p/600, 601, 602, 604, 605, 606, 607 Tematická část hesla pro soubor autorit (O) Už se nevyskytuje
Podpole $o/600, 601, 602, 604, 605, 606, 607- Formální deskriptor v rámci předmětového hesla (O) Už se nevyskytuje
Podpole $q/461 $1200 – Číslování a první strana (bude se používat pro konverzi) Podpole $q/773 – Číslování a první strana
Podpole $y/856 - Text odkazu Podpole $y/856 - Text odkazu
Číselně označená podpole:

Pole 856/Podpole $4 - Podpole využívané Aleph v souvislosti s copyrightem (NO) Podpole $4/856 - Podpole využívané Aleph v souvislosti s copyrightem (NO),
Podpole $4/470 $1200 – Druh dokumentu (bude se používat pro konverzi) Podpole $4/778 – Druh dokumentu
Standardní podpole $3.

Podpole $7 - Číslo autority (NO)

Pozn. Podpole bylo nadefinováno, protože podpole $0 slouží v Aleph pro systémové účely a podpole $9 bylo již definováno pro označení  odkazovaných tvarů.

Podpole $8 - Doplňující informace k návrhu autority (NO) Podpole $8 - Doplňující informace k návrhu autority (NO)
Podpole $9/615 Číslo předmětové kategorie Podpole $9/072 - Číslo předmětové kategorie

Podpole $9/520 – Kód jazyka anotace  (pouze v případě, že druhý indikátor je "9")

Pole 856/Podpole $9 - Podpole využívané Aleph/ANL označující propojení na plný text (NO) Podpole $9/856 - Podpole využívané Aleph/ANL označující propojení na plný text (NO)
Podpole $9/765 – Jazyk
Podpole $9/7xx – Slovní vyjádření role (báze STT v Unimarc)
Podpole $9/7xx – Kooperace na autoritách - návrh autority (NO) Podpole $9/1xx/7xx – Správa autorit - označení odkazovaných tvarů  (NO)
Podpole $9/801 - Úplnost záznamu Podpole $9/040 - Úplnost záznamu
Podpole $9/461 $1200  nebo 1210 – Chronologické označení  nebo datum vydání (bude se používat pro konverzi) Podpole $9/773  – Chronologické označení nebo datum vydání
Indikátory Indikátory
Indikátor 9/423, 454 – - nadstandardní názvové záhlaví V MARC lze použít standardní pole, pro pole 454 se použije $9
Indikátor 9/327, druhý indikátor – selekční poznámka V MARC formalizovaná poznámka 505
Indikátor 9/462, první indikátor - nadstandardní názvové záhlaví V MARC lze použít standardní pole
Indikátor 9/464, první indikátor - nadstandardní názvové záhlaví V MARC lze použít standardní pole
Indikátor 9/481, první indikátor - nadstandardní názvové záhlaví V MARC lze použít standardní pole
Indikátor 9/482, první indikátor - nadstandardní názvové záhlaví V MARC lze použít standardní pole
Indikátor 9/615, druhý indikátor- předmětové kategorie ANL

Podpole:

a -Text  vstupního prvku (NO)

x - Text zpřesnění  (O)

n – Kód předmětové kategorie

2 – Kód zdroje

Indikátor 9/072/ první indikátor - předmětové kategorie ANL (rezervováno)

a - Kód předmětové kategorie

x - Zpřesnění kódu předmětové kategorie (text)

z – Zpřesnění  zpřesnění předmětové kategorie  (text)

2 – Kód zdroje

 

Indikátor 9/520/ první indikátor – Anotace MKP (pro Souborný katalog)

 

Indikátor 9/520/ druhý indikátor – Jazyková varianta anotace (podpole $9 s kódem jazyka je povinné)

Indikátor 9/648,650,651,655/ druhý indikátor – označení anglické varianty termínu a předmětového hesla

 

695  Analytické předmětové kategorie (O)

(v současné době)

Indikátory nejsou definovány

Podpole:

a -  Text vstupního prvku (NO)

x - Text zpřesnění vstupního prvku  (O)

Indikátor 9/675 první indikátor- označení použité varianty MDT V MARC lze použít standardní pole
Indikátor 9/79-, první indikátor+ Vedlejší záhlaví pro tisk GK Nepoužívá se.
Indikátor 9/70-, první indikátor Nepoužívá se
Indikátor 9/928, první indikátor - Pomocný indikátor NKC ČR odlišující v databázi formalizovanou úpravu jména nakladatele Indikátor 9/928, první indikátor – Pomocný indikátor NK ČR a Cluster odlišující v databázi formalizovanou úpravu jména nakladatele

Edita Lichtenbergová

04.05.2021
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube