Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISBN

Příručka uživatele systému ISBN

Změny v roce 2024

Obsah


1. Vznik čísla ISBN a jeho vývoj

2. Význam čísla ISBN

3. Systém ISBN v České republice

4. Řízení systému ISBN na mezinárodní a národní úrovni, úkoly a funkce agentur ISBN a vydavatelů
4.1 Všeobecně
4.2 Řízení systému ISBN na mezinárodní úrovni
4.3 Řízení systému ISBN na národní úrovni
4.4 Řízení systému ISBN na úrovni vydavatele


5. Struktura čísla ISBN a jeho rozsah v České republice, přidělování identifikátorů vydavatele

6. Druhy dokumentů, kterým se přiděluje či nepřiděluje číslo ISBN

7. Přidělování čísel ISBN, jejich evidence a kontrola
7.1 Zásady přidělování čísel ISBN
7.1.1    Všeobecně
7.1.2    Dotisky
7.1.3    Uvádění čísla ISBN předchozích vydání
7.1.4    Překlady
7.1.5    Souběžné vydání v jazykových verzích
7.1.6    Faksimile
7.1.7    Různé formy vydání
7.1.8    Vícesvazkové soubory
7.1.9    Nepravé vícesvazkové soubory
7.1.10  Koedice
7.1.11  Knihy převedené od jednoho vydavatele k druhému
7.1.12  Distributoři a knihkupci
7.1.13  Vydavatelé s více než jedním místem působení
7.1.14  Číslo ISBN a ISSN v jedné knize
7.1.15  Číslo ISBN a ISMN
7.1.16  Jiná média, která jsou součástí knihy
7.1.17  Listová vydání
7.2 Postup při přidělování čísel ISBN
7.2.1 Přidělování čísel ISBN vydavatelem
7.2.2 Přidělování čísel ISBN Národní agenturou ISBN v ČR
7.3 Nejčastější chyby

8. Přidělování čísel ISBN online publikacím

9. Čísla ISBN pro publikace tištěné na zakázku (print on demand)

10. Evidence v Národní agentuře ISBN v ČR

11. Čísla ISBN v čárovém kódu EAN

12. Umístění čísla ISBN v knize

13. Praktické použití čísel ISBN

14. ISBN a EAN

15. Čísla ISBN a další identifikátory
15.1 DOI
15.2 GTIN
15.3 Internetové identifikátory: URN
15.4 ISAN a V-ISAN
15.5 ISMN
15.6 ISRC
15.7 ISSN
15.8 ISTC
15.9 ISWC
15.10 ISBN-A
15.11 ISLI
15.12 ISNI
15.13 SGTIN

16. ONIX pro knihy

17. Webová stránka Mezinárodní agentury ISBN

18. Mezinárodní adresář vydavatelů

19. Desatero účastníka systému ISBN

Přílohy:
Zásady pro vyplňování elektronických ohlašovacích formulářů
Příklady přidělování čísel ISBN
Odpovědi na nejčastější otázky týkající se systému ISBN
Programové řešení přidělení čísel ISBN

 

Národní knihovna České republiky
6. vydání
Aktualizační vydání březen 2019
Národní agentura ISBN v ČR
Praha 2019

10.04.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube