Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN

Mezinárodní registrační systémy

Národní knihovna přiděluje ISBN/ISMN bezplatně na základě žádosti podané přes NÁŠ formulář.

Online formuláře pro bezplatné přidělení
ISBN
- aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=service-isbn-nak
ISMN - aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=service-ismn-nak

ISBN i ISMN se v České republice přidělují ZDARMA online.


ISBN

Systém mezinárodního standardního číslování knih - ISBN (International Standard Book Numbering) vznikl koncem 60. let ve Velké Británii původně jako národní systém. Postupně se rozšířil do více než 190 zemí. V České republice je zaveden od roku 1989 (tehdy ještě Československá socialistická republika).

Systém používá třináctimístného čísla ISBN k jednoznačné identifikaci knih (neperiodických publikací). Číslo ISBN slouží především knižnímu obchodu (jeho prostřednictvím lze knihy objednávat a vést skladovou agendu), knihovnám (pro jednoznačnou identifikaci titulu v bibliografických databázích, ale i pro potřeby meziknihovních výpůjčních služeb) i nakladatelům (pro kontrolu vlastní produkce i pro vedení skladu).

Vrcholným celosvětovým orgánem systému je Mezinárodní agentura ISBN v Londýně. Zpřístupňuje na svých webových stránkách mezinárodní adresář nakladatelů (Global Register of Publishers) obsahující i údaje o nakladatelích v České republice. Českým vrcholným orgánem je Národní knihovna České republiky, Česká národní agentura ISBN a ISMN.

Národní knihovna České republiky
Česká národní agentura ISBN a ISMN
Mariánské náměstí 190/5
110 00 Praha 1

Kancelář:
Sodomkova 1146/2
102 00  Praha 15 – Hostivař
Tel.: 221 663 306, 221 663 173, (dveře číslo 406)
E-mail: isbn@nkp.cz
Úřední hodiny: Po-Pá 9.00-11.00, 14.00-16.00

Základními dokumenty, jimiž se řídí provoz systému ISBN v České republice, jsou ISO 2108 a Příručka uživatele systému ISBN.

Účast vydavatelů v systému ISBN je v České republice dobrovolná. Ke vstupu do systému je nutná kopie výpisu z živnostenského rejstříku vydaného na vydavatelské činnosti (u organizací kopie statutu, z něhož je patrno, že organizace provádí též publikační činnost), evidenční list (který vydavateli poskytne Česká národní agentura ISBN a ISMN) a osobní návštěva agentury nebo online vstup. Po registraci dostane vydavatel zdarma blok čísel ISBN. Od vstupu do systému ISBN jsou vydavatelé povinni uvádět čísla ISBN ve všech svých publikacích.

Ve výjimečných případech přidělí číslo ISBN titulu zdarma online Národní knihovna České republiky, Česká národní agentura ISBN a ISMN. Týká se to publikací vydávaných vlastním nákladem autora nebo vydávaných ojediněle institucí, která nehodlá provozovat soustavnější vydavatelskou činnost. Zájemce o jednorázové přidělení ISBN o číslo požádá prostřednictvím online formuláře a získané ISBN následně musí v publikaci uvést. Žádosti doručené e-mailem z organizačních důvodů nevyřizujeme.

Od července 2010 se přidělují čísla ISBN i online publikacím (e-knihám). U online publikací je třeba uvést místo druhu vazby elektronický formát (pdf, ePub, Mobipocket apod.) a URL adresu, na níž bude dokument v distribuci.

Produktem provozu systému je přidělení čísel ISBN jednotlivým titulům národní produkce, tvorba databáze NAK (adresář nakladatelů), databáze ISN (ohlášené knihy) a elektronický čtrnáctideník "O.K. - Ohlášené knihy a hudebniny".

Počet nakladatelů - účastníků systému ISBN

RokPočet nakladatelů RokPočet nakladatelůRokPočet nakladatelů RokPočet nakladatelů
1989 238 1999 2745 2009 4583 2019 7414
1990 650 2000 2898 2010 4875 2020 7608
1991 1158 2001 3081 2011 5074
1992 1210 2002 3267 2012 5382
1993 1554 2003 3448 2013 5796
1994 1813 2004 3619 2014 6095
1995 2017 2005 3775 2015 6389
1996 2180 2006 3908 2016 6716
1997 2366 2007 4073 2017 6986
1998 2552 2008 4344 2018 7225

ISBN-13

Od 1. 1. 2007 přechází celý systém ISBN na 13-místné číslo ISBN.

ISMN

Systém mezinárodního standardního číslování hudebnin - ISMN (International Standard Music Numbering) existuje od roku 1995. (První zemí, v níž byl zaveden, bylo Německo.) V České republice je v provozu od roku 1996. Systém vznikl v důsledku úspěchu systému ISBN a je určen pro specifický druh publikací - tištěné hudebniny. V současné době je v systému ISMN registrováno téměř 70 zemí.

Systém používá třináctimístného čísla ISMN k jednoznačné identifikaci hudebnin. Číslo ISMN slouží především knižnímu obchodu (jeho prostřednictvím lze objednávat hudebniny a vést skladovou agendu), knihovnám (pro jednoznačnou identifikaci titulu v bibliografických databázích, ale i pro potřeby meziknihovních výpůjčních služeb) i hudebním vydavatelům (pro kontrolu vlastní produkce i pro vedení skladu).

Vrcholným celosvětovým orgánem systému je Mezinárodní agentura ISMN v Berlíně. Českým vrcholným orgánem je Národní knihovna České republiky, Česká národní agentura ISBN a ISMN.

Národní knihovna České republiky
Česká národní agentura ISBN a ISMN
Mariánské náměstí 190/5
110 00 Praha 1

Kancelář:
Sodomkova 1146/2
102 00  Praha 15 – Hostivař
Tel.: 221 663 311 (dveře číslo 408)
E-mail: ismn@nkp.cz
Úřední hodiny: Po-Pá 9.00-11.00, 14.00-16.00

Základními dokumenty, jimiž se řídí provoz systému ISMN v České republice, jsou ISO 10957 a Příručka uživatele systému ISMN.

Účast hudebních vydavatelů v systému ISMN je v České republice dobrovolná. Vstup do systému ISMN (osobní či online) i přidělování čísel ISMN jsou obdobné jako v systému ISBN.

Produktem provozu systému je přidělení čísel ISMN jednotlivým titulům národní produkce, tvorba databáze NAK (adresář hudebních vydavatelů), databáze ISN (ohlášené knihy a hudebniny) a elektronický čtrnáctideník "O.K. - Ohlášené knihy a hudebniny".

Počet hudebních vydavatelů - účastníků systému ISMN

RokPočet hudebních vydavatelů RokPočet hudebních vydavatelů RokPočet hudebních vydavatelů
1996 11 2008 64 2020 145
1997 21 2009 68
1998 27 2010 73
1999 35 2011 83
2000 40 2012 91
2001 43 2013 95
2002 50 2014 100
2003 51 2015 103
2004 53 2016 113
2005 55 2017 117
2006 58 2018
132
2007 61 2019 137

ISMN-13

Od 1. 1. 2008 přechází celý systém ISMN na 13-místné číslo ISMN.

ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování seriálových publikací - ISSN (International Standard Serials Numbering) vznikl koncem 60. let ve Spojených státech, kde se původně čísla ISSN přidělovala centrálně. Postupně se rozšířil do téměř 90 zemí. V České republice je zaveden od začátku 70. let (tehdy ještě Československá socialistická republika).

Systém používá osmimístného čísla ISSN k jednoznačné identifikaci titulu tzv. pokračujících zdrojů (dříve seriálových publikací). Číslo ISSN se vztahuje k tzv. klíčovému názvu publikace (se změnou názvu se mění ISSN). Číslo ISSN slouží především knižnímu obchodu (usnadňuje objednání i prodej při převedení ISSN do čárového kódu EAN), knihovnám (zejména při subskripci, ale i pro potřeby meziknihovních výpůjčních služeb) i vydavatelům (pro kontrolu vlastní produkce). Přiděluje se publikacím tištěným i online publikacím.

Vrcholným celosvětovým orgánem systému je Mezinárodní centrum ISSN v Paříži. Naším vrcholným orgánem je České národní středisko ISSN, které sídlí v Národní technické knihovně v Praze.

Přidělování čísel ISSN je v České republice dobrovolné.

Základními dokumenty, jimiž se řídí provoz systému ISSN v České republice, jsou  ISO 3297 a ISSN manual.

Eva Knollová

11.06.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube