Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN Formulář ISBN – test k instruktáži

Formulář ISBN – test k instruktáži

Otázky
Test nechť vyplní GARANT, tj. ten, kdo si v nakladatelství vezme přidělování ISBN na starost.
1. Co je to ISBN (International Standard Book Number)?
(Nápověda viz instruktáž str. 4. Označte obě platné odpovědi.)
2. Která část ISBN odkazuje na vydavatele knihy?
Jinými slovy: Která část ISBN je pevně spojena s názvem nakladatelství?
(Nápověda viz instruktáž str. 5.)
3. Která část ISBN odkazuje na konkrétní provedení knihy?
Jinými slovy: Která část ISBN nakladateli prozradí, jaký titul, kolikáté vydání a jaký formát publikace zákazník žádá?
(Nápověda viz instruktáž str. 5.)
4. Jak opatřím své knize čárový kód?
(Označte obě platné odpovědi.)
5. Co NEPATŘÍ mezi povinnosti nakladatele registrovaného v systému ISBN?
(Nápověda viz instruktáž str. 7 a 8.)
6. Jaké publikace opatřím číslem ISBN ze svého nakladatelského bloku?
(Nápověda viz instruktáž str. 7 a 9.)
7. Vydáme pro malé čtenáře audioknihu pohádek na CD. Dostane ISBN?
(Nápověda viz Změny v roce 2024.)
8. Připravuji k vydání tištěný sborník z mezinárodní konference, v němž bude (jako příloha, tj. nedílná součást knihy) vložený na DVD vypálený tentýž text, ovšem doplněný o videozáznam z přednášek...
... A kdo bude mít zájem, bude si moci sborník koupit po internetu v PDF či v ePub verzi. Kolik ISBN použiji?
(Nápověda viz instruktáž str. 9 a 10.)
9. Konečně máme knihu připravenou znovu do tisku. Vždyť už byla dávno vyprodaná! Autor opravil, co bylo v textu třeba uvést na pravou míru a pár překlepů, a je to. Vydáme ji se stejným ISBN?
(Nápověda viz instruktáž str. 10 a 11.)
10. Druhé vydání naší knihy už je opět beznadějně vyprodané. Dodáme na trh 3., nezměněné vydání. Jaké ISBN bude mít?
(Nápověda viz instruktáž str. 10 a 11.)
11. Vyplnil jsem elektronický ohlašovací lístek a teď bych měl/měla ISBN také uvést někde v knize. Kde?
(Nápověda viz instruktáž str. 10. Více správných odpovědí. Označte všechny, které připadají v úvahu.)
12. Na vydání právě připravované knihy spolupracujeme s jiným nakladatelstvím. Do tiráže samozřejmě uvedeme: vydalo nakladatelství X ve spolupráci s nakladatelstvím Y. My i koeditor máme svou řadu ISBN. Kdo knize číslo přidělí?
(Nápověda viz Změny v roce 2024.)
13. Kamarád XY píše básně a první sbírku si vydá vlastním nákladem. Stál by o to, aby měla ISBN. Naše nakladatelství mu knihu připraví do tisku a vytiskne. Domluvili jsme se, že v tiráži bude stát: ...
... pro XY vydalo nakladatelství Z (tzn. naše v systému ISBN registrované nakladatelství). Kdo knize ISBN přidělí?
(Nápověda viz instruktáž str. 12.)
14. Naše nakladatelství mění název. Mění se tím něco ve vztahu k systému ISBN?
(Nápověda viz instruktáž str. 7.)
15. Jaký je správný postup, když si s ISBN nevím rady?
(Nápověda viz instruktáž str. 12.)
(Nápověda viz instruktáž str. 9. Jako odpověď vypište písmena ve správném pořadí, např. abcde.)
a) Nechám vytisknout ISBN do knihy.
b) Vyplním na webu Národní knihovny České republiky ohlašovací lístek (formulář).
c) Odešlu povinné výtisky a nabídnu svou knihu ke koupi knihovnám.
d) Připravuji k vydání knihu.
e) Přidělím ISBN.
17. Může se v systému ISBN registrované nakladatelství z povinnosti přidělovat ISBN vyvázat?
(Nápověda viz instruktáž str. 13.)
Identifikace
(jméno)
(název)
(Bude použit pro zaslání pokynů k dokončení vstupu do systému ISBN.)
Počet zbývajících znaků:
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube