Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN Co nesmí v knize chybět? Co nesmí v hudebnině chybět?

Co nesmí v knize chybět? Co nesmí v hudebnině chybět?

Povinné položky dle § 2, odst. 1 zákona č. 37/1995 Sb. (viz např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37):

Název: * název díla
Napsal, ilustroval, atp.: * jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedení výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy autorů
Přeloženo z: * u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož byl pořízen překlad
(c) * označení nositele autorských práv
Vydal: * obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vydala (dále jen "vydavatel")
Vytiskl: * obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vyrobila
Rok vydání: * rok, ve kterém byla tato publikace vydána
Vydání: * rok prvního vydání, je-li znám
ISBN * číslo Mezinárodního standardního číslování knih, pokud bylo uděleno

Dodejme, že hudebninám se přiděluje číslo mezinárodního standardního číslování hudebnin (ISMN) a to je povinné v hudebnině uvádět, pokud bylo uděleno. Tuto povinnost vydavatelům hudebnin ukládají pravidla mezinárodního systému ISMN. Viz též Příručka uživatele systému ISMN, oddíl 7: https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/ismn/ismn-7

04.01.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube