Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků

Oddělení rukopisů a starých tisků

  1. Bibliotheca NationalisFond
  2. Katalogy a databáze
  3. Činnost
  4. Studovna
  5. Kontakty
  6. Odkazy
  7. Elektronické objednávky do studovny

Aktuality

Aktuální provozní doba Studovny od 31.8.2020

Provoz naší Studovny se aktuálně blíží ke standardnímu režimu:

Po   9:00 - 17:00

Út   9:00 - 17:00

St   11:00 - 19:00

Čt   9:00 - 17:00

Ve Studovně byl i nadále ponechán omezený počet míst, který je dostatečný pro všechny zájemce. Příruční knihovna je k dispozici bez jakýchkoli omezení.

!!!Prohlášení!!!

Na Aktuálně.cz se bývalý generální ředitel NK ČR  PhDr. Martin Kocanda, Ph.D. mimo jiné vyjádřil k okolnostem nákupu notářského zápisu z roku 1406. Dle jeho vyjádření mu nákup originálu doporučili odborníci z Národní knihovny na staré tisky. Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR se cítí povinno na tento výrok reagovat. V této záležitosti nebyli pracovníci Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR  před aukcí vůbec osloveni, ani iniciativně nevydali doporučení ke koupi. Pokud bývalý generální ředitel NK ČR PhDr. Martin Kocanda, Ph.D. konzultoval koupi výše zmiňovaného notářského zápisu s nějakým zaměstnancem Národní knihovny ČR, kterého označil za odborníka na staré tisky, bylo to mimo rámec Oddělení rukopisů a starých tisků.

PhDr. Veronika Procházková (vedoucí Oddělení rukopisů a starých tisků)

Doporučená forma citace signatur originálů ze sbírek ORST

Níže předkládáme doporučenou formu citace signatur originálů ze sbírek našeho oddělení:

(1) Pro jazykově české texty (nezávisle na jazyku originálu rukopisu): NK Praha + signatura (například NK Praha XIII C 1a, lze také NK Praha XIII.C.1a)

(2) Pro jazykově anglické texty: NL Prague + signatura (například NL Prague XIII C 1a, lze také NL Prague XIII.C.1a)

(3) Pro jazykově německé texty: NB Prag + signatura (například NB Prag XIII C 1a, lze také NB Prag XIII.C.1a)

Nabídka odborné stáže

Nabízíme možnost absolvování odborné praxe pro studenty všech cyklů studia. Během praxe se student seznámí se základním chodem oddělení, rozložením fondu a aktuálními pracovními postupy. Úměrně k znalostem a dovednostem nabytým v dosavadním studiu a případné předcházející praxi, budou uchazeči svěřeny samostatné dílčí úkoly při zpracování a manipulaci s jednotlivými fondy. Praxe bude vždy po vzájemné domluvě upravena na míru dle osobních a studijních možností, odborných nebo zájmových preferencí a aktuálních potřeb oddělení. Naším cílem je umožnit studentům získat cenné zkušenosti z odborné praxe a propojit vzájemnou spoluprací obě instituce. Zároveň se snažíme o vytvoření aktivního odborného prostředí a propojení více odborných generací. Při bližším zájmu můžete kontaktovat vedoucí oddělení PhDr. Veroniku Procházkovou nebo PhDr. Renátu Modrákovou.

Nové zdigitalizované rukopisy ze signatury IV (a jeden ze signatury I)!!!

Digitalizovali jsme dalších 25 rukopisů!!! Byly to zejména rukopisy z kolejí Pražské univerzity (například IV F 10, IV H 16). Rukopisy pochází z rozmezí 13. století až konce 16. století. V rukopise IV G 11 z 2. poloviny 16.století jsou zpřístupněny zajímavé astrologické nákresy. Většina rukopisů je textových bez dekorace, ale některé jednotliviny mají zajímavé iniciálky (například IV F 8). Rukopisy byly využívány studenty a profesory univerzity, čemuž odpovídá i jejich skladba. Převažují teologické rukopisy (například Postilla litteralis et moralis super minores prophetas Mikuláše z Lyry IV.G.17), ale vyskytuje se tam i několik medicínských, jako například De viribus herbarum, partim cum commentario Macera Florida z knihovny Jana Ondřejova zvaného Šindel (IV.G.9). Mimo uvedenou signaturu se podařilo zdigitalizovat rukopis I.D.3 s dopisy významného humanisty a literáta Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Všechny jsou volně přístupné v digitální knihovně Manuscriptorium.

Veronika Procházková

fcb

31.08.2020