Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení periodik České časopisy ve Studovně periodik

České časopisy - abecední seznam

časopisy objednané na rok 2023

Tyto časopisy jsou dostupné ve Studovně periodik - aktuální číslo je vyloženo ve volném výběru, starší ročníky jsou expedovány na počkání. V bázi NKC mají tyto jednotky uvedeno "studovna/sklad"

Název Sign. stud.
A
A2
82-8
Archeologické rozhledy 902-1
Archivní časopis 93-7
B
Babylon 37-29
Byzantinoslavica 93-9
Č
Časopis Národního muzea. Řada historická 93-3
Časopis Společnosti přátel starožitností 93-85
Česká literatura 82-5
Československá psychologie 159-1
Československý časopis pro fyziku 53-1
Český časopis historický 93-1
Český jazyk a literatura 37-5
Český lid 39-1
D
Dějiny - teorie - kritika 93-103
Dějiny a současnost 93-4
Dějiny věd a techniky 93-12
Demografie 39-2
Divadelní revue 79-1
D Test 796-6
E
Ekonom 33-2
Estetika 7-2
Euro 33-7
F
Film a doba 79-9
Filosofický časopis 1-1
Folia zoologica 59-1
Fossil imprint (dříve jako Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy) 5-2
G
Geografie 91-1
H
Historický obzor 37-7
Historie a vojenství 93-10
Host 82-95
J
Journal of The National Museum. Natural History Series 5-1
K
Komenský 37-3
Kontexty 316-15
Křesťanská revue 2-2
Kuděj : časopis pro kulturní dějiny 93-30
L
Lidé a země 91-3
Listy 32-4
Listy filologické 8-2
Literární noviny 82-3
M
Mezinárodní vztahy 32-2
Muzeum 93-86
N
Naše řeč 8-4
Nový orient 91-4
O
Ochrana přírody 504-10
P
Památky archeologické 902-3
Pedagogika 37-2
Pokroky matematiky,fyziky a astronomie 51-1
Politická ekonomie 33-1
Politologická revue 32-54
Politologický časopis 32-74
Poradce 33-11
Práce a sociální politika 36-1
Právní rádce 34-31
Právník 34-3
Profit 33-8
Přehled kulturních pořadů v Praze 796-5
Psychologie dnes 159-67
R
Reflex 0-1
Respekt 32-5
Revolver revue 82-9
S
Sbírka zákonů ČR 34-1
Sborník archivních prací 93-8
Sborník Národního muzea. Řada A, Historie 93-2
Sborník Národního muzea. Řada B, Přírodní vědy (od 2016 jako Fossil imprint) 5-2
Sborník Národního muzea. Řada C, Literární historie 82-12
Slavia 8-5
Slezský sborník 3-2
Slovanský přehled 93-6
Sociologický časopis 316-1
Soudobé dějiny 93-51
Souvislosti 2-4
100+1 zahraniční zajímavost 32-7
Střední Evropa 32-3
Svět literatury 82-7
T
Téma 0-4
Tvar 82-4
Týden 0-2
U
Učitelské noviny 37-1
Umění 7-1
Ústřední věstník 34-2
V
Vesmír 5-3
Věstník Asociace muzeí a galerií ČR 0-32
Vlastivědný věstník Moravský 902-2
Z
Zdravotnictví a my 61-11
Zprávy památkové péče 93-72
Ž
Živa 57-2

Ludmila Štěpánková

05.01.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube