Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení periodik Mikrofilmy

Mikrofilmy

seznam periodik na mikrofilmech

Pro podrobnější informace o titulu a jeho dostupnosti v NK ČR použijte odkaz na záznam v bázi NKC.

Mikrofilmy lze objednat v bázi NKC do Studovny periodik nebo Studovny společenských a přírodních věd (případně do Studovny vědeckých pracovníků), které disponují čtečkami na mikrofilmy.

Mikrofilmování dokumentů z fondu NK ČR bylo ukončeno a nahrazeno digitalizací. Řada titulů je dostupná v digitalizované podobě v systému Kramerius.

Tituly, které jsou digitalizované nebo přístupné na mikrofilmu, nejsou půjčovány v tištěné podobě.

Abhandlungen der königliche böhmischen Gessellschaft der Wissenschaften
Ahoj
Americké listy
Arijská korespondence
Arijský boj
Bazar : módní příloha časopisu Světozor
Beseda učitelská : týdenník pro učitele a přátele školství národního
Besedy Času
Bohemia
Bohemia, ein Unterhaltungsblatt
Bohemia oder Unterhaltungsblätter für gebildete Stände
Boutique : jak chytře utrácet
Budivoj
Constitutionelle allgemeine Zeitung von Böhmen
Cyrill a Method : katolícke noviny pre cirkev, dom a škoľu
Čas
Časopis pro katolické duchowenstwo
Čech
České noviny
České slovo : ústřední orgán České strany národně sociální
Český jih : týdeník pro poučení a zábavu, pro potřeby obecné a společenské
Český západ : časopis pro kulturu a život
Denní hlasatel : the leading Bohemian (Czechoslovak) daily : časopis věnovaný zájmům československého lidu v Americe
Deutsche Landpost
Deutsche Zeitung Bohemia
Disk : internacionální revue
Dnešek : nezávislý týdeník
Dům & bydlení
Ekonom : týdeník Hospodářských novin
Epocha : rozhledy a úvahy časové z oboru techniky, průmyslu, řemesel, dopravy, národohospodářství, chemie, přírodovědy a vynálezů se zvláštním zřetelem na objevy doby nejnovější
Esprit : stylový magazín Lidových novin
Fašistické listy : oficiální list Národní obce fašistické
Felvidék : társadalmi hetilap
Gardista
Haló noviny
Hlas
Hlas robotníctva
Hlasatel Hospodářského spolku pro okolí Hradce Králové
Hlídka Času
Hospodářské noviny
Jihočeské listy : neodvislý časopis pro zájmy českého jihu
Jizeran
Kaiserlich-koeniglich privilegirte Prager Zeitung
Karpathen-Post : Volksdeutschens Wochenblatt zur Foederung der gesamten der Zipser Deutschtums
Katolícke noviny : orgán Spolku sv. Adalberta (Vojtecha)
Koruna česká : prostonárodní politický časopis
Kritický měsíčník
Kulturní politika
Kultúrny život
Květy : listy pro zábavu a poučení s časovými rozhledy
Leitmeritzer Zeitung
Lidová demokracie : orgán Československé strany lidové
Lidové noviny
Listy : časopis československé socialistické opozice
Listy : týdeník Svazu čs. spisovatelů
Literární listy : týdeník Svazu čs. spisovatelů
Literární noviny
Lucifer : měsíčník věnovaný vědeckému studiu okkultismu
Lumír : belletristický týdenník
Lumír : časopis zábavný a poučný
Magazín Dnes + TV : týdenní barevná příloha MF Dnes
Magazín RP
Mladá fronta : deník mladých lidí
Mladá fronta Dnes - Pražské vydání
Mladý svět : týdeník
Národná obroda : nezávislý denník občanov Slovenska
Národní listy
Národní listy - odpolední vydání
Národní noviny
Národní obroda
Národní práce
Národný hlásnik : noviny pre slovenský ľud
New Yorské listy
Nová doba : orgán pracujícího lidu
Nové prúdy v našom súčasnom živote : revue pro politiku, hospodárstvo a kultúru
Nové selské noviny : politicko-hospodářský list
Občan
Oberungerischer Lloyd : nemecký spoločensko-hospodársky týždenník = wochenblatt für Handel, Gewerbe, Volks- und Landwirtschaft
Obzory : týdeník pro politiku a kulturu
Ona Dnes (Příloha MF DNES)
Orol : obrázkový časopis pre zábavu a poučenie
Orol tatránski
Ost und West : Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben
Osvěta : listy pro rozhled v umění, vědě a politice
Plzeňské listy
Podřipan
Posel od Čerchova : týdenník pro zájmy politické, obecné a spolkové
Posel z Prahy : spis užitečný, zábavně poučný pro město i ves
Posel záhrobní : spiritistický časopis věnovaný záhadám duševním
Prager Tagblatt
The Prague Post
Pravda
Právo : nezávislé noviny
Právo lidu : časopis hájící zájmy dělníků, maloživnostníků a rolníků
La Prensa
Priateľ dietok : časopis venovaný nášmu dorostu
Priateľ ľudu : poučno-zábavný časopis pre slovenský ľud
Priateľ školy a literatúry
Proč ne?! : life-style magazín
Přítomnost : nezávislý týdeník
Radikální listy
Rarášek : humoristicko-satirický mesačník k obveseleniu a zábave
Reichenberger Zeitung
Respekt
Rozvoj : týdenník českých pokrokových židů
Rudé právo [1939-1972]
Rudé právo : nezávislé noviny [1993-1995]
Samostatnost : orgán radikálně pokrokový
Särosmegyei közlöny : társdalmi és vegyestartalmu hetilap
Selské noviny : politicko-hospodářský týdeník Selské Jednoty pro království České
Schönhengster Heimat : Mitteilungsblatt des Schönhengster Heimatbundes
Slávie
Slavonic and East European Review
Slovák
Slovenské listy : týždenník pre politiku a spoločenský život
Slovenský hospodár : časopis pre všetky odvetvia hospodárske
Slovenský máj : obrázkový časopis pre zábavu a poučenie ľudu
Slovo Velké Prahy v Československé republice
Sme
Sme : stred
Sme na …
Sokol : časopis pre krásno, umenie a literatúru
Spartakus : krajinský orgán federovaných robotníckych telocvičných jednôt na Slovensku
Státní rozpočet republiky Československé pro rok ...
Stenographische Berichte des böhmischen Landtages = Stenografické zprávy sněmu Českého
Styl : zdravé rady, test servis, móda, zoo doma
Svatobor : časopis pro zábavu a poučení
Světozor : obrázkový týdenník
Szepesi értesít = Zipser Anzeiger
Šťastný domov : časopis věnovaný českým ženám a domácnostem
Těsnopisecké zprávy o schůzích poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československého dne...
Union
Unser Egerland : Blätter für Egerländer Volkskunde
Unterhaltungsblätter
Včelka : časopis pre školskú mládež
Venkov : orgán České strany agrární
Víkend Dnes
Vlajka : měsíčník pro národní a světovou kulturu
Vlast : časopis pro poučení a zábavu
Volné slovo pražských předměstí
Volné slovo Velké Prahy
Volné směry
Wahrheit : Sozialdemokratisches Organ für den Brüxer Bezirk
Zápisy o schůzích poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé
Zipser Bote = Szepesi hirnök
Zlatá Praha : obrázkový týdenník pro zábavu a poučení
Zvěrokruh : měsíčník soudobého umění rediguje Vítězslav Nezval

Hana Nová

20.03.2015
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube