Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Péče o knihovní sbírky

Ochrana knihovních fondů před negativními vlivy prostředí

Proces rozkladu dokumentů se dá značně zpomalit tím, že se vytvoří vhodné skladovací podmínky, které zabrání negativním vlivům různých faktorů, které se na degradaci knihovních materiálů podílejí.

Biologické faktory

K biologickým činitelům, kteří se podílejí na degradaci knihovnických materiálů, patří mikroorganismy, hmyz a hlodavci.

Největší nebezpečí pro knihovní fondy z biologických faktorů představují mikroskopické houby (plísně). Výskytu plísní na knihovních materiálech lze zabránit udržováním vhodných skladovacích podmínek a na základě preventivní mikrobiologické kontroly. Vlastní mikrobiologická kontrola zahrnuje odběr, inkubaci (růst) a vyhodnocení vzorku v daném prostředí.

Podmínky výskytu, identifikace a vlivu plísní, hmyzu a hlodavců na knihovní fondy - tab.

Fyzikální a chemické faktory

Mezi další činitele, které se podstatnou měrou podílejí na degradace knihovnických materiálů, patří fyzikální a chemické faktory. Dodržováním vhodných skladovacích podmínek lze významným způsobem ovlivnit proces degradace materiálů, aby se vyloučila hlavní rizika působení negativních parametrů klimatu na skladované fondy. Existují poměrně jednoduché způsoby stabilizace parametrů klimatu ve skladovacích prostorách. Nutným, ale velmi účinným prostředkem je průběžná kontrola prostředí.

Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy - tab.

Doporučené parametry klimatu pro některé druhy fondů - tab.

Způsoby měření parametrů klimatu ve skladovacích prostorách - tab.

Způsoby stabilizace parametrů klimatu ve skladovacích prostorách - tab.

Budovy

Stavby, v nichž jsou uchovávány knihovní fondy, by měly být projektovány tak, aby splňovaly požadavky na ochranu před různými ovlivňujícími faktory co nejlépe. Optimálním řešením je budova, jejíž výchozí stavební dispozice umožňují stabilně udržet doporučené parametry prostředí bez pomoci klimatizace.

Základní požadavky na budovu pro skladování knihovních materiálů - tab.

16.07.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube