Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Péče o knihovní sbírky

Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy

Faktor působení Důsledek
Teplota nízká nebezpečí kondenzace vody na povrchu materiálů
Teplota vysoká urychlení chemické degradace (hydrolýza, oxidace)
podpora mikrobiální činnosti (růst plísní)
snižování celkové mechanické odolnosti
celková deformace (zkroucení, odlupování filmu, lepkavost, zeslabení záznamu)
Teplota prudké výkyvy rozměrové změny (rozpínání, smršťování, praskání)
Relativní vlhkost nízká rozměrové změny (smršťování)
snižování mechanické odolnosti (křehnutí, praskání...)
Relativní vlhkost vysoká aktivace mikrobiální činnosti (růst plísní)
rozměrové změny (bobtnání)
snižování mechanické odolnosti (kroucení)
urychlení chemické degradace (hydrolýza, oxidace)
celková deformace (odlupování filmu, lepkavost, zeslabení záznamu)
barevné změny (blednutí barev)
probíhá koroze kovových dílů
Relativní vlhkost prudké výkyvy snižování celkové mechanické odolnosti
celková deformace (praskání, zkroucení, borcení, tuhnutí a tvrdnutí kůže, odlupování barevných vrstev...)
Světlo (UV-záření) urychlování chemické degradace (hydrolýza, oxidace)
barevné změny (tmavnutí materiálů, blednutí barev...)
Prach a popílek ulpívání na povrchu (zdroj mikroorganismů, zeslabení záznamů)
urychlení chemické degradace
Plynné zplodiny
(NOx, SO2, CO2, O3)
původci agresivní chemické reakce
Výměna vzduchu nízká podpora mikrobiální činnosti (růst plísní)
urychlování chemické degradace (hydrolýza, oxidace)
lokální zvyšování vlhkosti

Výměna vzduchu vysoká

problémy s homogenitou prostředí
16.07.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube