Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Péče o knihovní sbírky

Podmínky výskytu, identifikace a vlivu plísní, hmyzu a hlodavců na knihovní fondy

Důležité faktory Plísně Hmyz Hlodavci
Forma výskytu spory (odpočinkové stadium)
mikromycety (vláknité porosty)
vajíčka
larvy
dospělý jedinec
dospělý jedinec
Teplota (optimální) 12-35oC (18-22oC) 12-25oC
Relativní vlhkost (optimální) nad 65% (85-100%) nad 50% (73-100%)
pH (optimální) mírně kyselé (5,6-6)
Výživa živné, růstové a minerální látky
Napadený materiál papír, pergamen, kůže, dřevo, textil papír, pergamen, kůže, dřevo, textil papír, pergamen, kůže, dřevo, textil
Forma degradace
materiálu
rozpad
barevné skvrny
narušení (provrtání, ohryzání)
potřísnění (výkaly, pozůstatky z vývojových stádií)
narušení (ohryzání)
potřísnění (výkaly)
Způsob identifikace kvantitativní (počítání kolonií vizuálně nebo pomocí přístroje)
kvalitativní (po selekci na specifických živných půdách rodové a druhové určení na základě sledování morfologických znaků vizuálně, zvětšovacími zařízeními /lupa, mikroskop/ a porovnáním s vhodnou literaturou)
kvalitativní (rodové a druhové určení na základě sledování morfologických znaků vizuálně, zvětšovacími zařízeními /lupa, mikroskop/ a porovnáním s vhodnou literaturou) kvalitativní (rodové a druhové určení na základě sledování morfologických znaků vizuálně, zvětšovacími zařízeními /lupa, mikroskop/ a porovnáním s vhodnou literaturou)
Zdravotní rizika produkce alergenních látek
produkce toxinů
onemocnění (mykózy)
přenos nemocí přenos nemocí
Nejčastější zástupci Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Alternaria, Trichoderma, Botrytis, Chaetomium, Stachybotrys,

Ulocladium, Scopulariopsis

rybenky, pisivky, moli, švábi, rusi, červotoči,vrtavci, kožojedi myši, potkani, krysy
Forma ochrany preventivní (vhodné skladovací podmínky, mechanická očista)
fyzikální (vymražování, g -záření)
chemická (přípravky /aerosoly, fumiganty, roztoky/)
preventivní (vhodné skladovací podmínky)
mechanická (lapací mechanismy)
fyzikální (vymražování, g -záření)
chemická (přípravky /aerosoly, fumiganty, roztoky/)
preventivní (vhodné skladovací podmínky)
mechanická (lapací mechanismy)
chemická (návnadové požery)
16.07.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube