Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Archiv událostí

Archiv událostí

14.12.2016 Zveme Vás na letos již druhou konferenci věnovanou problematice syntetických materiálů ve sbírkách kulturních institucí. Konferenci pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace při Technickém muzeu v Brně, 14. 12. 2016 v Centrálním depozitáři Hostivař. Bližší informace jsou v přiložené pozvánce a programu. Platbu lze provést převodem nebo na místě v hotovosti. Kapacita sálu je omezena, proto vás žádáme o závaznou registraci na tomto odkazu: https://goo.gl/forms/oe2Tl827ecoUd1zL2 do 9. 12. 2016.
Kontakt: Ing. Petra Vávrová, PhD. <Petra.Vavrova@nkp.cz>; Mgr. Jitka Neoralová <Jitka.Neoralova@nkp.cz>

24.11.2015 Workshop projektu NAKI DF11P01OVV020 pořádaný ve spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR a Národním archivem s názvem Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy se konal v přednáškovém sále Národního technického muzea. Vstup zdarma. Program konference a sborník naleznete zde.
Kontakt: Ing. Magda Součková <Magda.Souckova@nkp.cz>

31.07.2015 Odborníci zkoumali vzácné indické miniatury. Národní muzeum ve spolupráci s Národní knihovnou ČR realizovalo restaurátorský a technologický průzkum dvou unikátních indických miniatur datovaných okolo let 1600–1611. Bohatě iluminované a zlacené miniatury jsou přiřazovány Džahángírovu albu... >>

05.06.2015 Osvědčení č.36 o uznání uplatněné certifikované Metodiky výroby a využití adhezivních fólií z japonského papíru na bázi etherů celulózy v souladu s podmínkami Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje ... >>
Kontakt: Ondřej Lehovec

18.12.2013 Průzkum vzácného středověkého rukopisu Liber viaticus. Odbornice z Národního muzea a Národní knihovny ČR spolupracovaly na restaurátorském průzkumu středověkého kodexu Liber viaticus. Rukopis, jenž kdysi patřil kancléři císaře Karla IV., je jedním z nejkrásnějších iluminovaných rukopisů svého druhu, proslulý kvalitní malířskou výzdobou a bohatým zlacením... >>

06.12.2012 Osvědčení 4/2012 OULK-OLK o uznání uplatněné certifikované Metodiky průzkumu a konzervace iluminací středověkých rukopisů v souladu s podmínkami Metodiky hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ... >>
Kontakt: BcA. Jana Dřevíkovská ; Ing. Martina Ohlídalová, PhD. <martina_ohlidalova@nm.cz>

28.11.2012 Konference pořádaná společně Národní knihovnou České republiky a FAMU s názvem Průzkum fyzického stavu sbírek písemného a obrazového kulturního dědictví aneb jak zjistit stav rozsáhlých sbírek se konala v zasedací místnosti Národní knihovny ČR v Klementinu. Vstup zdarma. Program konference naleznete zde.
Kontakt: Ing. Petra Vávrová, PhD. <Petra.Vavrova@nkp.cz>

01.12.2011 Jednodenní seminář k výzkumnému záměru MK00002322103 Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005-2011) se uskutečnil v zasedacím sále Národní knihovny ČR v Klementinu.  Seminář byl prezentací výstupů stejnojmenného výzkumného záměru Ministerstva kultury ČR. Účast na semináři bezplatná. Příspěvky přednášejících publikovány v recenzovaném sborníku, který obdrželi všichni účastníci semináře zdarma. Podrobný program přednášek naleznete zde.
Kontakt: PhDr. Jan Novotný

08.02.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube