Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Exponát měsíce - březen 2024

Exponát měsíce - březen 2024

13. 3. - 9. 4. 2024 Předsálí Všeobecné studovny, přízemí (vchod A), po-so: 9.00-19.00 (v provozní době NK)
Vstupné 20 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

Dreyzehn romantische Ansichten von Töplitz, welche die schönsten und angenehmsten Gegenden von und um Töplitz vorstellen. Von Herrn Karl Postl gezeichnet, und Herrn A. Pucherna in Aetzmanier gestochen
Vídeň ; Praha ; Karlovy Vary : František Haas, [1800-1808]
NK Praha, Sd 3353, zakoupeno v roce 2015 v pražském antikvariátu
rytý titulní list (fol. 2a)

Toto grafické album zahrnuje třináct leptů s pohledy na severočeské lázeňské město Teplice a jeho okolí. Kromě místního zámku či náměstí jsou zde vyobrazeny i další blízké lokality např. Duchcov, Krupka, Bohosudov, Bílina. Všechny tyto veduty vytvořil malíř a kreslíř Karel Postl (1769–1818) a následně zpracoval rytec a grafik Antonín Pucherna (1776-1852). Oba umělci se na samém začátku 19. století specializovali na preromantické a klasicistní krajinářské a městské scenérie. Popisované album disponuje i bohatou provenienční historií. Tisk původně patřil do sbírky židovského podnikatele a sběratele Jindřicha Waldese (1876-1941). Ten byl v roce 1939 zatčen gestapem a po dvouletém věznění v koncentračních táborech zemřel na Kubě během cesty do New Yorku, kde jej očekávala jeho rodina, jež za jeho propuštění z nacistického zajetí zaplatila vysoké výkupné.

V digitální podobě k prohlédnutí zde >>


Třanovský, Jiří: Cithara sanctorum. Písně duchovní staré i nové, kterýchž církev křesťanská při vejročních slavnostech a památkách … užívá … někdy shromážděné a vydané od kněze Jiříka Třanovského…
Vídeň: Johann Thomas von Trattner, 1786
NK Praha, 54 Se 357, zakoupeno v roce 2012 v pražském antikvariátu
přední deska knihy

Jedno z mnoha vydání slavného kancionálu, jenž v této konkrétní edici obsahuje téměř tisíc náboženských písní. Autorem či spíše redaktorem tohoto zpěvníku byl evangelický kněz, pobělohorský exulant a farář v Praze u sv. Mikuláše na Malé Straně, Holešově, Valašském Meziříčí či Liptovském Mikuláši Jiří Třanovský (1592-1637). Ten do svého nejznámějšího literárního díla vložil vedle vlastních písňových skladeb i spoustu starších písní, které znal z historické tradice. Třanovského Cithara vyšla poprvé v roce 1636 v Levoči a do dvacátého století dosáhla skoro dvou stovek reedic. V každém dalším vydání byla rozšiřována o nové písně. Jejich počet se z původních čtyř set rozrostl na zhruba tisíc sto. Cithara se stala ikonickou knihou především pro slovenské evangelíky. Dokazuje to i vystavený exemplář, ve kterém se na předním přídeští, předsádce a rubu titulního listu nacházejí slovenské rukopisné přípisky rodinného charakteru pocházející zhruba z poloviny devatenáctého a začátku dvacátého století. O osobním vztahu původních majitelů k této knize svědčí i mosazné kování z roku 1869, které zdobí přední a zadní knižní desku a zároveň ji chrání před poškozením.

V digitální podobě k prohlédnutí zde >>


Bernard z Clairvaux: Sermones super Cantica canticorum.
Rostock : Tiskárna bratrů společného života, 28. 7. 1481
NK Praha 40 D 52, zakoupeno v roce 2016 v pražském antikvariátu
incipit - začátek hlavního textu (fol. 5a)

Soubor latinských kázání významného teologa, církevního učitele a zakladatele cisterciáckého řádu svatého Bernarda z Clairvaux (asi 1090-1153), která tematicky vycházejí ze starozákonní Písně písní. Jedná se o cennou pozdně středověkou inkunábuli. Jde tedy o knihu, jež byla vydána v době ohraničené Gutenbergovým objevem knihtisku (1450) a koncem roku 1500 a jež nese specifické znaky tohoto ranného typografického období, mezi něž patří např. úprava a písmo napodobující vzhled rukopisných předloh, dodatečná ručně vytvořená iluminátorská výzdoba či incipit nahrazující ještě neexistující titulní list. Zajímavostí tohoto prvotisku je tiskařská provenience. Kniha totiž vznikla v roce 1481 v institucionální tiskárně náboženského charitativního společenství (Bratři společného života-Brüder vom gemeinsamen Leben-Fratres vitae communis), a nikoliv v některé z dobově běžnějších soukromých komerčních tiskáren. Ještě zajímavější jsou pak vlastnické poznámky prozrazující, že vystavený exemplář se původně nacházel v Klementinu, a byl dokonce součástí základní knižní fundace, kterou klementinští jezuité získali po příchodu do Prahy v roce 1556.


Dětřich, františkánský mnich (ed.): Textus varii theologici
Bechyně, mezi roky 1350-1400
NK Praha XII F 42, zakoupeno v roce 2014 od soukromého vlastníka
fol. 181a s latinským a českým textem

Jedná se o smíšený pergamenový a papírový rukopis, který vznikl přibližně ve druhé polovině čtrnáctého století ve františkánském klášteře v Bechyni a který obsahuje přes dvacet původně samostatných náboženských textů, jež patřily jednotlivým bechyňským řeholníkům a byly užívány pro pastorační a katechetické aktivity. Později byly tyto textové jednotky uspořádány a svázány do knižního svazku. Tuto dodatečnou redakci pravděpodobně provedl františkánský mnich a kazatel Dětřich. Jeho jméno se totiž několikrát opakuje v různých částech rukopisu. O Dětřichovi bylo dosud známo pouze to, že v roce 1431 daroval knihu minoritskému konventu v Českém Krumlově. Zakoupený a vystavený exemplář tak dnes představuje důkaz jeho širšího dobového působení v oblasti knižní kultury. Dětřich do svého rukopisu zahrnul převážně latinsky psané teologické traktáty a kázání. Místy se však v něm objevují i česká slova a věty mající podobu např. písařských veršů či vlastnických poznámek.

V digitální podobě k prohlédnutí zde >>

28.02.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube