Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Přednášky, besedy, akce Genealogie pro každého - cyklus přednášek

Genealogie pro každého - cyklus přednášek

Pro osobní účast na přednáškách je z důvodu omezené kapacity sálu nutné provést rezervaci. Odkaz na rezervační systém bude uveden u jednotlivých přednášek. Děkujeme za pochopení.

Z přednášek je pořizován audiovizuální záznam (v záběru je pouze přednášející). Přednášky jsou streamovány na fb NK ČR, záznamy zveřejněny na youtube NK ČR.Záznamy přednášek budou postupně zveřejněny na youtube NK ČR.

Stručný přehled informačních zdrojů pro genealogy, které nabízí či zprostředkovává Národní knihovna ČR, najdete zde >>
Upozorňujeme, že Národní knihovna ČR rodokmeny nezpracovává, může vám ovšem při genealogickém bádání svými zdroji a dostupnou literaturou značně pomoci.

Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.

Program 2024

12. 6. 2024 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (rezervace zde >>)
Volyňští Češi, Česká družina, českoslovenští dobrovolníci – legionáři
Historii české migrace do carského Ruska a reemigrace ze Sovětského svazu zpět do vlasti představí Mgr. Miloslav Srbecký, zaměří se rovněž na specifika rodopisu volyňských Čechů.


Archiv

Jarní běh 2024

24. 1. 2024 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)
Bedřich Smetana
Přednáška Pavla Václava Hnízdila, Tomáše Daňka a Petra Hnízdila je připomínkou 200. výročí narození a 140. výročí úmrtí geniálního hudebního skladatele. Přednášející se budou věnovat skladatelovu rodopisu, obohacenému o nová zjištění a několik méně známých, zajímavých postřehů z jeho života.

7. 2. 2024 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)
Lán, tolar a hladomor...
Přednáška Pavla Václava Hnízdila a Tomáše Daňka zaměřená na míry a váhy, ceny a platidla. Snímek ekonomie poddaného v době hladomoru, důsledky pohrom a podobné jevy, s nimiž se badatel setkává. Přednáška na podporu rodopisu.

21. 2. 2024 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)
Metternichové
PhDr. Jan Kahuda představí původně méně významný šlechtický rod, pocházející z Porýní, jenž za vlády císaře Rudolfa II. získal český inkolát. Postupem času se vypracoval na jeden z předních rodů v monarchii. Jeden z jeho členů, kníže Klement Václav Lothar, se stal nejen kancléřem vídeňského dvora, ale i jedním z nejdůležitějších diplomatů napoleonské Evropy.

20. 3. 2024 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)
Evidence obyvatel, její využití pro rodopis
Genealožka Helena Voldánová podá přehled druhů archivních dokumentů z fondů velkostatků, církevních úřadů (zejména farních) a státní správy od nejstarších dob až do současnosti. Přednáška na podporu rodopisu.

10. 4. 2024 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (záznam na youtube NK ČR)
Portál Transkribus
Jak AI dokáže pomoci při bádání v rodopisu? Je využití AI zásadní zlom v digitalizaci archiválií? Ukážeme praktické použití portálu Transkribus pro překlady genealogicky využitelných archiválií. Přednášku na podporu rodopisu prosloví Tomáš Krůta, Jan Žáček.

24. 4. 2024 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (záznam na youtube NK ČR)
Za císaře pána a jeho rodinu
Pavel V. Hnízdil představí fondy Vojenského historického archivu a jiné militárie, které mohou pomoci v rodopisném bádání.

15. 5. 2024 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (záznam na youtube NK ČR)
Titulatura a heraldika britské královské rodiny za vlády Karla III.
PhDr. Petr Nohel se ve své přednášce bude věnovat systému šlechtické titulatury v Británii, který je odlišný od středoevropského. V průběhu přednášky ukáže, v čem se liší a jaké dopady má jeho užívání přímo v britské královské rodině.

29. 5. 2024 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (záznam na youtube NK ČR)
Pevnost Terezín
Mgr. Jiří Hofman, Ph.D. se bude věnovat příčinám, průběhu a následkům výstavby jedné z posledních, největších a nejunikátnějších bastionových pevností na světě – pevnosti Terezín, která se budovala v letech 1780–1790. Odkrývá, jak se realizovaly obrovské státní zakázky v 18. století. Nahlíží na pevnost pohledem soudobého vnímání fortifikací, organizace stavby, dopadu na krajinu, životy okolních obyvatel a další témata.

Podzimní běh 2023

20. 9. 2023 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma (záznam z techn. důvodů nepořízen)
Vlastimil Stenzl: Genetika a příjmení
Zkoumání genealogie z pohledu genetiky je moderní disciplína, jež přináší zcela nové a netušené možnosti. Mgr. Vlastimil Stenzl představí výzkumný projekt Genetika a příjmení.

11. 10. 2023 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)
Ctirad Václav Pospíšil: Zednáři
Přednáška je připomínkou stého výročí od vzniku (zednářské) Velké národní lože Československé (27. září 1923). Součástí přednášky je i prezentace knihy Dr. C. V. Pospíšila - Zednáři, Masaryk, katolíci: Trnitá cesta od nenávisti k dialogu.

25. 10. 2023 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)
Petr Nohel: Princ Philip, manžel královny a opora rodiny
Nahlédnutí do zákulisí anglické královské rodiny.

8. 11. 2023 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)
Jiří Řezníček: Bojovali na Bílé hoře
Třicetiletá válka, celoevropský konflikt, který ovlivnil dějiny nejen našeho národa na 300 let. Souvislosti, osobnosti a zajímavosti představí Jiří Řezníček.

22. 11. 2023 Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)
Petr Nohel: Vévodské rody v českých zemích
Přednáška o nobilitovaných rodinách a jednotlivcích, kteří v naší zemi dosáhli vévodských titulů.

13. 12. 2023 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro, vstup zdarma (záznam na youtube NK ČR)
Roman Klimeš: První standarta
První standarta presidenta republiky T. G. Masaryka, ač parlamentem neschválená, byla přesto používaná v rozmezí let 1918 až 1920. Autorkou standarty byla profesorka Ida Krauth. Přednáška bude zaměřena na Idu Krauth, jejího bratra Gustava a jejich osudy a tragickou smrt na konci 2. světové války.

Jarní běh 2023

16. 3. 2023 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro (záznam na youtube NK ČR)
První z cyklu přednášek vás seznámí s postupy při pátrání po předcích. Rodopis jako koníček na celý život představí genealožka Helena Voldánová (Česká genealogická a heraldická společnost v Praze).

30. 3. 2023 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro (záznam na youtube NK ČR)
Chystáte se ponořit do genealogického bádání a objevovat svět svých předků? Základní archivní zdroje i genealogické databáze a informační zdroje, které nabízí či zprostředkovává Národní knihovna ČR představí Lenka Válková (NK ČR).

20. 4. 2023 od18 hod., online webinář (záznam na youtube NK ČR)
Objevujte zapomenuté osudy předků prostřednictvím digitální knihovny Kramerius. Dozvíte se, co vše obsahuje, naučíte se základní principy vyhledávání a s praktickými ukázkami zjistíte, jaká tajemství může skrývat dobový tisk. Webinářem provede Jana Hrzinová (NK ČR). Prezentace >>

4. 5. 2023 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro  (záznam na youtube NK ČR)
Historik a politolog Martin Nekola se dlouhodobě zabývá výzkumem Čechů v USA, často bádá v tamních archivech a přednáší na univerzitách. Ve svém vystoupení představí několik institucí a sbírek, které by začínající badatelé neměli vynechat. Těm, kdo pátrají po možných příbuzných v zámoří, poradí, jak dále postupovat.

18. 5. 2023 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro (záznam na youtube NK ČR)
Amatérský badatel Milan Grossman se vydal napříč Evropou po stopách svého dědečka. Pátrání jej přivedlo do severských zemí, kde při hledání informací navštívil i Švédský královský archiv. Fascinující příběh a jeho postupné odhalování se staly inspirací pro filmový dokument - road movie o skandinávském pátrání. Projekce dokumentu bude součástí přednášky.

22. 6. 2023 od 18 hod., Zasedací sál NK ČR, 1. patro (záznam na youtube NK ČR
Máte židovské předky a nevíte, kde a jak při studiu dějin rodiny pokračovat? Pátrání po židovských předcích v archivních pramenech představí L. Matušíková, bývalá dlouholetá pracovnice Národního archivu ČR.

Mediální partner NK ČR

31.05.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube