Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Online prodloužit registraci Pravidla online prodloužení platnosti registrace

Pravidla online prodloužení platnosti registrace

 1. Online prodloužení platnosti registrace (dále též “online prodloužení”) Národní knihovna ČR umožňuje pouze registrovaným a vzdáleně registrovaným uživatelům, kteří mají vůči NK ČR vypořádány veškeré závazky a uhradí poplatek za prodloužení registrace.
 2. Online prodloužení platnosti registrace NK ČR není možné v případě, že uživatel uplatňuje některou ze slev (viz Ceník placených služeb a poplatků NK ČR). V těchto případech lze o prodloužení zažádat individuálně e-mailem (uvedeným v čtenářském kontě) na hala.os@nkp.cz nebo jej provést osobně v Hale služeb. Dále není možné online prodloužit registraci v případech, kdy uživatel dokládá povolení k pobytu. Platnost takových dokladů je často kratší než platnost registrace. V těchto případech je proto možné prodloužit registraci pouze osobně v Hale služeb.
 3. Informace, zda registrovaný a vzdáleně registrovaný uživatel může svou registraci v NK ČR prodloužit online, uživatel nalezne ve svém čtenářském kontě (část Čtenář). Uživatelům s platnou registrací se tato informace zobrazuje po dobu 30 dnů před koncem platnosti jejich registrace. Pokud platnost registrace již vypršela, informace o možnosti online prodloužení se zobrazuje po dobu 1 roku (365 dnů) od ukončení posledního registračního období.
 4. Při každém přihlášení do čtenářského konta vždy probíhá nové ověření, zda je možné uživateli nabídnout online prodloužení registrace, a to v závislosti na podmínkách uvedených v bodech 1 a 2 a časových lhůtách uvedených v bodě 3.
 5. Úhradu poplatku za prodloužení registrace je možné provést výhradně platební kartou online a pouze z odkazu uvedeného ve čtenářském kontě registrovaného a vzdáleně registrovaného uživatele. Výše poplatku na 1 rok (365 dnů) se řídí platným Ceníkem placených služeb a poplatků NK ČR, příloha č. 5 Knihovního řádu. Po přijetí platby je registrovanému a vzdáleně registrovanému uživateli na jeho e-mailovou adresu zasláno potvrzení o úhradě a potvrzení o prodloužení registrace v NK ČR.
 6. Uživatelé, kteří si prodloužili registraci v NK ČR na základě online platby, při první fyzické návštěvě v NK ČR nepředkládají svůj doklad totožnosti k jeho opětovnému ověření. Dle Knihovního řádu (část čtvrtá, bod 4) zůstává zachována povinnost bezodkladně NK ČR oznámit každou změnu v údajích, které NK ČR v registračním formuláři požaduje jako povinné.
 7. Pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak, postupuje se dle Knihovního řádu.
19.10.2021
Online prodloužení registrace
Termíny

Online prodloužení registrace se může na

 • v posledních 30 dnech platnosti registrace
 • 1 rok od ukončení platnosti registrace

Po online platbě je platnost registrace prodloužena do 2 hodin.

 

Registrační poplatek a online platba
Kam se obrátit

Hala služeb

Online prodloužení registrace

Národní knihovna ČR nabízí od 20. 10. 2021 online prodloužení registrace jako experimentálně poskytnou službu
(Knihovní řád, část druhá Služby uživatelům, bod 7)

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube