Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Služby SLK Registrace uživatelů Pravidla registrace uživatelů a provádění výpůjček ve Slovanské knihovně

Pravidla registrace uživatelů a provádění výpůjček ve Slovanské knihovně

Tato norma je vydána v souladu se zněním Knihovního řádu Národní knihovny České republiky (účinný od 1. dubna 2024). Definuje výjimky ve vztahu k uživatelům, jež vyplývají ze specifického postavení Slovanské knihovny (dále jen jako „SK“) v rámci struktury Národní knihovny České republiky (dále jen jako „NK ČR“).

V případech neupravených touto normou platí Knihovní řád NK ČR (dále jen jako „Knihovní řád“).

Část první

Registrace uživatelů a možnosti půjčování

Čl. 1)   Čtenářské průkazy platné pro celou NK ČR se vystavují a prodlužují v Hale služeb. Pro využívání služeb SK se aktivuje samostatné čtenářské konto. Tato aktivace se provádí v půjčovně SK.

Čl. 2)   Všem registrovaným uživatelům jsou poskytovány prezenční výpůjčky z fondu SK s možností využití meziknihovní výpůjční služby.

Čl. 3)   Podmínky pro přiznání práva absenčních výpůjčních služeb vycházejí z přílohy č. 6 ke Knihovnímu řádu.

Část druhá

Půjčování knihovních jednotek

Čl. 1)   Absenční výpůjčky
1.   Absenčně se půjčují z fondu SK knihy vydané po roce 1950 (včetně).

Čl. 2)   Prezenční výpůjčky
1.   Pouze prezenčně se půjčují z fondu SK:

a)      knihy vydané před rokem 1950
b)      historické fondy (unikátní materiály archivní povahy, rukopisy, staré tisky, obrazové materiály)
c)      elektronické dokumenty
d)      noviny a časopisy
e)      bibliofilie a vzácnější obrazové publikace
f)       knihovní jednotky zařazené do příruční knihovny
g)      knihovní jednotky, jejichž půjčování by bylo v rozporu s českým právním řádem
h)      knihovní jednotky půjčené prostřednictvím meziknihovních služeb.

Čl. 3)   Omezení výpůjčky

1.   Pokud by v případě absenční výpůjčky hrozilo knihovní jednotce poškození či zničení, stejně jako v případě mimořádně cenné a vzácné knihovní jednotky, může ředitel SK, jeho zástupce, nebo vedoucí jednotlivých oddělení SK zařadit knihovní jednotku do kategorie s možností výhradně prezenčního půjčování.

2.   Unikátní a vzácné fondy, díla ohrožená nadměrným opotřebením, zničením či krádežemi a originály dokumentů dostupných v elektronické podobě se půjčují pouze ke zdůvodněným vědeckým účelům. SK může rozhodnout o půjčení kopie.

Čl. 4) Výpůjční lhůty

1.   SK poskytuje na absenční vypůjčení knihovních jednotek ze svého fondu následující výpůjční lhůty:

a)      základní výpůjční lhůta je 1 měsíc
b)      prodloužená výpůjční lhůta: 2 měsíce (vědečtí a pedagogičtí pracovníci ze slavistických oborů, překladatelé ze slovanských jazyků, členové vědecké rady SK a zaměstnanci NK ČR).

2.   Maximální výpůjční lhůta po prodloužení je 6 měsíců.

3.   Zařazení uživatele do kategorie s prodlouženou výpůjční lhůtou uskutečňuje pracovník SK provádějící aktivaci čtenářského konta. Výjimky povoluje vedoucí oddělení služeb SK, nebo ředitel SK.

Čl. 5)   Expedování knihovních jednotek

1.   Knihovní jednotky uložené v depozitáři v Klementinu jsou expedovány každou celou hodinu.

2.   Knihovní jednotky uložené v budově NK ČR v Praze – Hostivaři jsou zpřístupněny v půjčovně SK následující pracovní den odpoledne po obdržení objednávky.

3.   Uživatel je o vyřízení objednávky informován e-mailem.

4.   Noviny uložené v budově NK ČR v Praze – Hostivaři budou k dispozici ve Studovně Hostivař po potvrzení objednávky. Z kapacitních důvodů je maximální počet povolených on-line objednávek 10. Pro objednání více jednotek kontaktujte e-mailem (sluzby.sk@nkp.cz) nebo telefonicky (221 663 356).

V Praze dne 28. 3. 2024

PhDr. Lukáš Babka
ředitel Slovanské knihovny

28.03.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube