Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení periodik České časopisy ve Studovně periodik

České časopisy - oborový seznam

časopisy objednané na rok 2023

Tyto časopisy jsou dostupné ve Studovně periodik - aktuální číslo je vyloženo ve volném výběru, starší ročníky jsou expedovány na počkání. V bázi NKC mají tyto jednotky uvedeno "studovna/sklad"

Všeobecnosti Sign. stud.
Reflex 0-1
Týden 0-2
Téma 0-4
Věstník Asociace muzeí a galerií ČR 0-32
Filozofie
Filosofický časopis 1-1
Psychologie
Československá psychologie 159-1
Psychologie dnes 159-67
Teologie
Křesťanská revue 2-2
Souvislosti 2-4
Společenské vědy
Slezský sborník 3-2
Sociologie
Sociologický časopis 316-1
Kontexty 316-15
Politika
Mezinárodní vztahy 32-2
Střední Evropa 32-3
Listy 32-4
Respekt 32-5
100+1 zahraniční zajímavost 32-7
Politologická revue 32-54
Politologický časopis 32-74
Ekonomie
Politická ekonomie 33-1
Ekonom 33-2
Euro 33-7
Profit 33-8
Poradce 33-11
Právo
Sbírka zákonů ČR 34-1
Ústřední věstník 34-2
Právník 34-3
Právní rádce 34-31
Sociální politika
Práce a sociální politika 36-1
Výchova a vzdělávání
Učitelské noviny 37-1
Pedagogika 37-2
Komenský 37-3
Český jazyk a literatura 37-5
Historický obzor 37-7
Babylon 37-39
Národopis
Český lid 39-1
Demografie 39-2
Přírodní vědy
Fossil imprint (dříve Journal of The National Museum. Natural History Series) 5-1
Sborník Národního muzea. Řada B, Přírodní vědy 5-2
Vesmír 5-3
Životní prostředí
Ochrana přírody 504-10
Matematika
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 51-1
Fyzika
Československý časopis pro fyziku 53-1
Biologie
Živa 57-2
Zoologie
Folia zoologica 59-1
Lékařství
Zdravotnictví a my 61-11
Umění
Umění 7-1
Estetika 7-2
Divadlo, film
Divadelní revue 79-1
Film a doba 79-9
Sport, hry, zábava
Přehled kulturních pořadů v Praze 796-5
D-Test 796-6
Jazykověda
Listy filologické 8-2
Naše řeč 8-4
Slavia 8-5
Literatura
Literární noviny 82-3
Tvar 82-4
Česká literatura 82-5
Svět literatury 82-7
A2 82-8
Revolver revue 82-9
Sborník Národního muzea. Řada C, Literární historie 82-12
Host 82-95
Archeologie
Archeologické rozhledy 902-1
Vlastivědný věstník moravský 902-2
Památky archeologické 902-3
Geografie
Geografie 91-1
Lidé a země 91-3
Nový orient 91-4
Dějiny
Český časopis historický 93-1
Sborník Národního muzea. Řada A, Historie 93-2
Časopis Národního muzea. Řada historická 93-3
Dějiny a současnost 93-4
Slovanský přehled 93-6
Archivní časopis 93-7
Sborník archivních prací 93-8
Byzantinoslavica 93-9
Historie a vojenství 93-10
Dějiny věd a techniky 93-12
Kuděj : časopis pro kulturní dějiny 93-30
Soudobé dějiny 93-51
Zprávy památkové péče 93-72
Časopis Společnosti přátel starožitností 93-85
Muzeum 93-86
Dějiny - teorie - kritika 93-103

Ludmila Štěpánková

05.01.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube