Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby World Bibliographies on CD-ROM

World Bibliographies on CD-ROM

NK ČR zpřístupňuje již delší dobu více národních bibliografií ať již na CD-ROM nebo starší tištěné verze, ale dosud nikdy v takovém časovém a územním rozsahu. Proto doufáme, že nová edice WORLD BIBLIOGRAPHIES ON CD-ROM získaná v rámci projektu RC NK ČR - brána do světa informací bude náležitě využívána i ostatními knihovnami a uživateli tak, jak si svým významem zaslouží.

WORLD BIBLIOGRAPHIES ON CD-ROM usilují o zpřístupňování co nejširšího spektra literatury publikované v různých jazycích na různá témata a to již od 15. století. Tato edice světových bibliografií vznikla z iniciativy Research Libraries Group (RLG), tj. asociace amerických a evropských akademických knihoven. Na této akci spolupracovaly jak velké a známé knihovny, tak knihovny menší a úzce specializované. To se také odráží v profilu jednotlivých bibliografií.

WORLD BIBLIOGRAPHIES ON CD-ROM uvádí záznamy o literatuře publikované v průběhu 500 let v různých jazycích. Asi 30% těchto titulů vyšlo před rokem 1830. Měla by zde být zaznamenána literatura v nebývale širokém rozsahu: beletrie, literatura faktu, práce klasických a moderních autorů, práce státníků a politiků, akademické publikace a výzkumné zprávy, zprávy, monografie, seriály, prvotisky a nová produkce. Edice retrospektivních bibliografií obsahuje záznamy asi o 10 milionech titulů přístupných na CD-ROM.

Naprostá většina záznamů o publikacích je zapsána s využitím Deweyho třídění, klasifikace Library of Congress, klíčových slov a dalších bibliografických údajů umožňujících vyhledávání. Lze zde využívat obvyklých vyhledávacích kritérií v Browse Index, Form Search, nebo Search (v rejstřících, vyhledávání podle prefixů - autora, názvu, klíčových slov atd.) Je zde možno využívat různé formáty pro prohlížení záznamů, tisk a stahování záznamů (katalogizační lístek, detailní formát, Marc, bibliografický formát a pod.)

Bibliografie lze tématicky rozdělit do dvou skupin:

 1. oborově zaměřené (Mezinárodní bibliografie map a atlasů, Mezinárodní bibliografie tištěných hudebnin, hudebních rukopisů a bibliografie nahrávek)
 2. druhou skupinu tvoří bibliografie založené na jazyce vydání publikace.

Nahoru


PŘEHLED WORLD BIBLIOGRAPHIES ON CD-ROM

 1. International Bibliography of Maps and Atlases obsahuje bibliografické záznamy cca 303 000 titulů map a atlasů vydávaných po celém světě od 15. století. Nalezneme zde záznamy o všech druzích těchto dokumentů od map jednotlivých zemí přes mapy světa k astronomickým mapám. Uživatel (ať již knihovník, kartograf, vědec či student) si z této databáze může udělat představu o mapách určité oblasti v  různých historických obdobích.
  International Bibliography of Printed Music, Music Manuscripts and Recordings obsahuje cca 1,3 mil. bibliografických záznamů hudebních rukopisů, tištěných hudebnin a nahrávek.


 2. Nahoru

   

 3. Tato část WORLD BIBLIOGRAPHIES ON CD-ROM dělená podle jazyků vycházela samozřejmě z národních bibliografií, ale ty jsou pouze jednou její částí. Dále jsou zde obsaženy publikace v mateřském jazyce, ale vydané v jiné zemi. Markantní je to například ve španělské bibliografii, protože ve Španělsku vyšla méně než polovina uvedených publikací. Ostatní v Mexiku, Argentině, Kolumbii, Venezuele a ostatních latinsko-amerických zemích. Zvláštní postavení zaujímá v této části bibliografie latinských publikací.

  Nahoru

  Latin Bibliography 15th century to 1999 obsahuje cca 300 000 bibliografických záznamů. Tyto byly získány ze 140 zemí (asi 25% záznamů z Německa, 13% z Itálie, 8,6% z Francie, dále z Nizozemí, USA, Velké Británie atd.). Bibliografie jasně zachycuje význam latiny jako celosvětově rozšířeného jazyka vzdělanců, úředníků a diplomatů. Obsahuje bibliografické záznamy teologických, filozofických a vědeckých pojednání a disertací, oficiálních církevních spisů, latinských překladů bible, středověké literatury a literatury starého Říma.

  Nahoru

  English Bibliography 15th Century to 1901 obsahuje cca 1,7 mil. bibliografických záznamů publikací v  angličtině, které vyšly nejen ve Velké Británii , ale i ve všech anglicky mluvících zemích.

  Nahoru

  English Bibliography 1901 to 1945 obsahuje cca 1,7 mil. bibliografických záznamů publikací v  angličtině, které vyšly mezi rokem 1901 a koncem 2. světové války ve více než 200 zemích.
  (Pozn. NK ČR zpřístupňuje Britskou národní bibliografii publikací vydaných od roku 1950.)

  Nahoru

  French Bibliography 15th Century to 2000 obsahuje cca. 2,3 mil. záznamů publikací ve francouzštině vydaných ve Francii a v asi 200 dalších zemích. Asi 11% titulů vyšlo před rokem 1830.
  (Pozn. NK ČR již zpřístupňuje Francouzskou národní bibliografii publikací vydaných od roku 1970.)

  Nahoru

  Italian Bibliography 15 th Century to 1999 obsahuje cca 837 000 bibliografických záznamů publikací v italštině, vydaných v Itálii a dalších asi 110 zemích. 10% titulů vyšlo před rokem 1830.
  (Pozn. NK ČR zpřístupňuje Italskou národní bibliografii publikací vydávaných od roku 1958.)

  Nahoru

  Portuguese Bibliography 15th Century to 1999 obsahuje cca 290 000 bibliografických záznamů publikací v portugalštině vydaných z.asi 59% v Brazílii, z 26% v Portugalsku.

  Nahoru

  Russian Bibliography 16th Century to 1999 obsahuje cca 900 000 bibliografických záznamů ruských a sovětských publikací, zahrnuje bibliografické záznamy o literatuře z dalších 100 zemí, asi 5% titulů vyšlo před rokem 1900, 10% po roce 1991, po rozpadu SSSR.
  (Pozn. NK ČR zpřístupňuje Ruskou národní bibliografii publikací vydávaných od roku 1980.)

  Nahoru

  Spanish Bibliography 15th Century to 2000 obsahuje cca 1 675 000 bibliografických záznamů o titulech ve španělštině publikovaných ve více než 200 zemích.
  (Pozn. NK ČR zpřístupňuje Španělskou národní bibliografii publikací vydávaných od roku 1976, též Argentinskou a Venezuelskou národní bibliografii.)

Nahoru

Jana Huňová

02.10.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube