Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby RVVI 2017 - POKYNY PRO ČLENY OVHP – NÁRODNÍ KNIHOVNA

RVVI 2017 - POKYNY PRO ČLENY OVHP – NÁRODNÍ KNIHOVNA

POKYNY PRO ČLENY OVHP – NÁRODNÍ KNIHOVNA
(1. část – kromě zpřístupňování jednotek Národního konzervačního fondu)


Adresa:
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1

(v internetových/elektronických aplikacích se zobrazuje adresa "Mariánské náměstí 5")

Barokní areál na Starém Městě poblíž Karlova mostu, vstup z Mariánského náměstí nebo z Karlovy ulice [vchod z Křižovnické ulice je dlouhodobě uzavřen], vstup do budovy "A", u plastiky "Železný strom" (50°05'11.9"N 14°24'56.5"E).
Kontrola odborných knih a článků v recenzovaných neimpaktovaných časopisech vycházejících v České republice proběhne ve dnech 16. ledna – 13. dubna 2017 v prostorách Národní knihovny České republiky (dále jen „NK“), podle níže uvedených pravidel:

 1. Jednotky z fondu NK (nejde-li o jednotky Národního konzervačního fondu) jsou pro účely hodnocení k dispozici v pracovní dny v době od 9,00 do 19,00, resp. 22,00 hodin, v sobotu od 9,00 do 19,00 hodin (prosím, věnujte pozornost některým odlišnostem uvedeným dále). Doporučujeme uvážit příchod hned po otevření knihovny (v 9,00 hodin – šatna otevřena již v 8,45 hod.)

 2. Při první návštěvě NK a před vstupem do studoven NK se každý člen OVHP přihlásí v Hale služeb u přepážky č. 1 nebo 2 „Registrace“ k řádné registraci příp. její prolongaci. Hodnotitelům, kteří individuálně využívají (nebo v uplynulých třech letech využívali) služeb NK, bude registrace po prokázání totožnosti (občanským či analogickým průkazem totožnosti a průkazem čtenáře NK) o další období prodloužena, případně též vytištěn nový čtenářský průkaz. Ostatní se nově zaregistrují: vyplní evidenční list a předloží OP. Průkazová fotografie je pořizována na místě. Registrace/prolongace má platnost 1 rok a pro členy uvedené v seznamu dodaném Úřadem vlády je zdarma a s oprávněním pro Studovnu vědeckých pracovníků.

 3. Kontrola bude probíhat ve Všeobecné studovně, ve Studovně vědeckých pracovníků a ve Studovně periodik (elektronické dokumenty na pevných nosičích pak ve Studovně společenských a přírodních věd). Naléhavě upozorňujeme, že v žádném případě není přípustné vypůjčené dokumenty vynášet ze studoven. Do studoven také není dovoleno vnášet (a tím méně konzumovat) nápoje či další potraviny. – Zpřístupňování jednotek Národního konzervačního fondu podléhá specifickým pravidlům a uskutečňuje se ve Studovně Hostivař (viz bod 13 – dále; vit také tabulka celkového uspořádání na s. 4).

 4. Všeobecná studovna (pro monografie panelů 1 a 2) – vstup od vchodu barokním portálem – otevřena v pondělí až pátek 9,00 – 22,00 hodin, v sobotu 9,00 – 19,00 hodin. Ve studovně bude vyhrazeno 30 pracovních míst s připojením do silové sítě (při využití obou zásuvek není zapojeno stolní svítidlo). Lze využít i místa v sousední Studovně společenských a přírodních věd, avšak bez nároku na místo.

 5. Studovna vědeckých pracovníků (pro monografie panelů 3 až 7) – dveře č. 35 (na konci hlavní chodby doprava) – otevřena v pondělí až pátek 9,00 – 19,00 hodin Ve studovně bude vyhrazeno 12 pracovních míst s připojením do silové sítě (jako alternativa k zapojení stolního svítidla). Pro práci mimo otevírací dobu této studovny je možné nechat si převést až 15 svazků do Všeobecné studovny, optimálně s předstihem (e-mail: informace@nkp.cz – požadavek může být vyřízen v době provozu studovny – viz výše; v poli Předmět uveďte, prosím, "RVVI"). V případě převodu v průběhu provozu studovny si může výdej ve Všeobecné studovně vyžádat jistý čas.

 6. Studovna periodik (pro periodika, resp. dalších publikací nahlášených jako periodika, všech panelů) - 2. patro (na konci hlavní chodby doleva, schodištěm či výtahem po pravé straně), vlevo, číslo dveří 249 – otevřena pondělí až pátek 9,00 – 19,00 hod., sobota 9,00 – 14,00 hodin. Periodika se z této studovny do jiné nepřevádějí.

 7. Vedle minimálního vybavení těchto studoven výpočetní technikou dodal Úřad vlády starší notebooky, jež budou vydány podle pořadí aktuálních požadavků (nelze je rezervovat). Vzhledem k tomu doporučujeme vybavit se pro práci vlastním počítačem. Ve studovnách je k dispozici bezdrátové připojení (Wi-Fi): síť NK-simple (všechny studovny, chráněná, pro přístup do Internetu mimo síť NK vyžaduje autentikaci) a síť Studovna (Všeobecná studovna a Studovna periodik, nechráněná). Při používání nových verzí některých prohlížečů vznikají komplikace (zejména Firefox).

 8. Svazky monografií jsou uloženy v příručním skladu Všeobecné studovny a v prostoru Studovny vědeckých pracovníků po panelech v posloupnosti podle skladových signatur, které vyhledáte v příslušném seznamu v souboru, dostupném z webových stránek studoven. O jejich uložení na Váš nosič (USB-disk) rovněž můžete požádat službu ve studovně. Periodika jsou ve Studovně řazena abecedně podle názvů a podle posloupnosti vydání.

 9. Ve Všeobecné studovně (panely 1 a 2) budou ke kontrole svazky vydány – najednou maximálně v počtu 10 – na základě předložení čtenářského průkazu a seznamu signatur (údaj je k dispozici v seznamu dle předchozího bodu). Berte, prosím, v úvahu, že jejich vyhledání (zvláště, pokud by nebyly uvedeny v posloupnosti) si vyžádá určitý čas, a to i vzhledem k tomu, že mohou být postaveny primárně pro jiný panel. O přípravu svazků můžete také požádat předem elektronickou poštou zaslanou na adresu vseobecna@nkp.cz (v poli Předmět uveďte, prosím, "RVVI"). Nenalezený svazek může mít vypůjčen jiná/ý hodnotitel/ka. Evidenční lístky budou s Vaším průkazem uloženy u služby. Každý svazek bude vedle toho označen záložkou se značkami, jež umožní náležité uspořádání svazků při jejich dalším uložení. Záložky proto nevyjímejte a neměňte. Čtenářský průkaz opět obdržíte po vrácení všech vypůjčených svazků. Bude-li na pultu vyloženo označení "RVVI", používejte, prosím, přednostně toto stanoviště, a to jak pro výdej, tak pro vrácení svazků.

 10. Ve Studovně vědeckých pracovníků (panely 3 až 7) předložíte průkaz službě v předsálí při příchodu. Svazky si vyhledáte podle posloupnosti skladových signatur (uvedeny v seznamu, jak uvedeno výše). Ani bílé lístky s údaji o publikaci, ani záložky s řadicími značkami, prosím, nevyjímejte. Po zpracování svazky předejte službě v předsálí. Při odchodu ze studovny obdržíte svůj průkaz zpět. Pokud byste požádal/a o převedení svazků pro práci v době mimo otevírací dobu této studovny do Všeobecné studovny, pak se na jejich výpůjčku vztahují tamní pravidla (viz předchozí bod). O převod můžete požádat také elektronickou poštou zaslanou na adresu informace@nkp.cz (v poli Předmět uveďte, prosím, "RVVI")– požadavek může být vyřízen v době provozu studovny (viz výše).

  Řazení signatur:

  54 A nnnnn
  54 D nnnnn
  54 F nnnnn
  54 H nnnnn
  54 K nnnnn
  SF I nnnnn
  SF II nnnnn
  SF III nnnnn
  A nnnnn
  C nnnnn
  D nnnnn
  E nnnnn
  G nnnnn
  H nnnnn
  K nnnnn
  T nnnnn
  Nc nnnnn
  Nd nnnnn
  Pc nnnnn

  * Signatury jsou takto zadány v katalogu a v seznamu, na svazcích se pak uvádějí bez "SF" – tedy jen I – II – III.

 11. Ve Studovně periodik předáte službě u pultu čtenářský průkaz a na objednacím lístku "Výpůjčka", který Vám služba vydá, vyplníte název požadovaného časopisu, rok vydání a označení čísla/čísel. Služba objednaný titul/tituly připraví na počkání. Během Vašeho pobytu ve studovně budou čtenářský průkaz a objednací lístky uloženy u služby. Po kontrole vracených titulů/čísel Vám bude předán čtenářský průkaz zpět.

 12. Elektronické dokumenty na pevných nosičích (CD-ROM, DVD – skladová signatura Zc nnnnnn) se zpřístupňují na vyhrazeném počítači NK ve Studovně společenských a přírodních věd (dveře č. 24, vstup buď za barokním portálem, nebo průchodem ze Všeobecné studovny; otevřena pondělí až sobota 9,00 – 19,00 hodin; uvítáme, pokud výdej disků nebudete požadovat v době od 11,30 do 13,30 hodin, kdy vzhledem k polednímu střídání je obsazení služby menší), a to obdobným způsobem jako svazky ve Všeobecné studovně. Elektronické dokumenty, jež jsou přílohou k dokumentu tištěnému, se budou expedovat na požádání. Bude výhodné, pokud o expedici takovýchto příloh požádáte předem – optimálně na adresu informace@nkp.cz (v poli Předmět uveďte, prosím, "RVVI"), resp. u služby pro svou další návštěvu, neboť vzhledem k jejich uložení se expedují ráno následujícího pracovního dne. Před poskytnutím uživateli je rovněž třeba ověřit funkčnost disku. Elektronické dokumenty na pevných nosičích lze použít pouze na počítačích Národní knihovny ČR.

 13. Jednotky Národního konzervačního fondu jsou podřízeny speciálnímu režimu zpřístupňování, a to výlučně ve Studovně Hostivař. – VIZ SAMOSTATNÉ POKYNY

 14. V případě potřeby lze využít pro přístup k elektronickým on-line zdrojům počítače v Referenčním centru (přízemí  Křižovnická chodba, místnost č. 63 – z konce hlavní chodby doleva, na konci příčné chodby doleva; otevřeno pondělí až sobota 9,00 – 19,00 hodin). Práci na počítači si lze rezervovat osobně nebo prostřednictvím uživatelského konta v katalogu.

 15. V přízemí NK je otevřen bufet, otevírací doba pondělí až pátek 8 – 18 hodin, v sobotu 10 – 16 hodin. V areálu Klementina je umístěna také restaurace.

 16. V případě potřeby projednat problém, jenž se nevyřešil na místě, je kontaktní osobou vedoucí Oddělení studoven dr. Zdeněk Matušík, tel. 221 663 208, vnitřní linka 208, mobil 731 788 168, zdenek.matusik@nkp.cz, případně ředitelka Odboru služeb PhDr. et Mgr. Jana Huňová, tel. 221 663 293 (vnitřní linka 293), jana.hunova@nkp.cz (v případě komunikace elektronickou poštou uveďte, prosím, v poli Předmět "RVVI").CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ PROVOZU PRO HODNOCENÍ (Klementinum)

StudovnaUmístěníOtevírací dobaZpřístupňuje Zpřístupňuje dokumenty
pro panely
Poznámka
Všeobecná studovna

přízemí,

dv. č. 23

po – pá

9,00 – 22,00

so

9,00–19,00

tištěné monografie 1 a 2 lze sem nechat převést
monografie ze Studovny
vědeckých pracovníků
– na večer, sobotu
(objednat předem)
Studovna vědeckých pracovníků přízemí, dv. č. 35

po – pá

9,00 – 19,00

tištěné monografie 3 až 7
Studovna periodik 2. posch., dv. č. 249

po – pá

9,00 – 19,00

so

9,00–14,00
tištěná periodika 1 až 7 periodika se jinam
nepřenášejí
Studovna společenských
a přírodních věd
přízemí, dv. č. 24

po – so

9,00 – 19,00

disky 1 až 7

disky, jež jsou hlavní částí dokumentu, jsou připraveny;

diskypřílohy tištěných
publikací třeba objednat, expedice následující pracovní den

Referenční centrum přízemí, dv. č. 63

po – so

9,00 – 19,00

Internet, EIZ on-line možnost rezervace počítače
na určitou dobu
bufet přízemí, dv. č. 56

po – pá

8,00 – 18,00

so

10,00 – 16,00

 

Plán Národní knihovny ČR

 

Plán NK - 2. patro

Zpět na RVVI 2017

13.01.2017
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube