Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Reprografické služby na objednávku

Reprografické služby na objednávku

Z fondu NK ČR je možné objednat dodání tištěných či digitálních kopií. Pokud se dokumenty nenacházejí ve fondu NK ČR, registrovaní uživatelé NK ČR si mohou jejich kopii objednat prostřednictvím meziknihovních služeb.

Na základě písemné objednávky je možné zhotovit tištěné a digitální kopie z fondu NK ČR a prostřednictvím meziknihovních služeb dodat kopie z fondů českých a zahraničních knihoven.

Zhotovení kopií na objednávku je zpoplatněno, ceny se liší podle typu a formátu kopie a zvolené služby. Kromě ceny kopií mohou být účtovány další poplatky (příprava předlohy, dohledání stránek, balné, poštovné atd.).

Poskytování reprografických služeb se řídí Pravidly poskytování reprografických služeb v NK ČR. Reprografické služby NK ČR poskytuje v souladu s obecnými právními předpisy (autorský zákon, knihovní zákon, zákon o vysokých školách, trestní zákoník atd.), případně s podmínkami smluvních licencí.

Kopie jsou zhotovovány pouze pro osobní potřebu objednavatele nebo vlastní interní potřebu právnické osoby, případně také pro nevýdělečnou potřebu vyučování či vědeckého výzkumu. Použití kopií pro jiné účely je nutné předem projednat s Oddělením PR a marketingu.

Kopie z fondu NK ČR
Objednávku na zhotovení tištěných či digitálních kopií z fondu NK ČR je možné zadat:


Pro objednání kopií vzdáleně není nutné mít být registrovaným uživatelem NK ČR.

Digitální kopie může NK ČR zhotovit pouze v případě, že tím neporuší autorský zákon či uzavřené licenční smlouvy. NK ČR si zároveň vyhrazuje právo objednávku odmítnout např. z důvodu fyzického stavu předlohy. Pro osoby se zrakovým postižením nebo osoby s jinými poruchami čtení poskytuje NK ČR digitální kopie ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých.

Lhůty, ve kterých jsou objednané kopie zhotovovány, uvádí Knihovní řád. Ke lhůtě zpracování je dále nezbytné připočítat dobu nutnou pro zpracování objednávky, expedici požadované knihovní jednotky, komunikaci se zadavatelem objednávky, včetně platby a případnou dopravu.

Objednané kopie je možné vyzvednout v NK ČR (platba na místě v hotovosti či kartou) nebo zaslat poštou na uvedenou adresu (zpravidla platba předem na základě zálohové faktury). Digitální kopie je možné předat zabezpečenou elektronickou službou či prostřednictvím služby EOD.
Podmínky poskytování kopií prostřednictvím služeb EOD a EDD ZÍSKEJ se řídí vlastními pravidly těchto služeb.


Kopie z fondů jiných knihoven
Pokud se kniha nebo článek nenachází v NK ČR, mohou si registrovaní uživatelé NK ČR její kopii objednat z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.

Karolína Košťálová

10.04.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube