Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Oddělení referenčních a meziknihovních služeb

telefon: 221 663 161
fax:
e-mail: reference@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení referenčních a meziknihovních služeb
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: Mgr. Karolína Košťálová
zástupce:

Oddělení referenčních a meziknihovních služeb
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. V souladu s Knihovním řádem NK zabezpečuje v Referenčním centru NK a ve Studovně meziknihovních služeb zejména referenční, meziknihovní a další specializované služby. Poskytuje samoobslužné kopírování, zprostředkovává reprografické a jiné kopírovací služby na zakázku. Zpřístupňuje elektronické informační zdroje a internet a poskytuje školení pro práci s nimi. Mimo knihovnu poskytuje služby jak klasickou cestou, tak elektronicky – včetně elektronického dodávání dokumentů (eDDO), virtuálních referenčních služeb – Ptejte se knihovny. Buduje a spravuje příruční knihovnu a fondy Referenčního centra NK, buduje referenční informační systém o relevantních informačních zdrojích. Vykonává funkci národního centra meziknihovních služeb České republiky. Garantuje v rámci programu všeobecné dostupnosti publikací (UAP) zpřístupnění domácí produkce. Zastupuje MS v ČR vůči národním ústředím jiných států a vůči mezinárodním organizacím. Je ústředním rešeršním pracovištěm NK. Podílí se po obsahové stránce na doplňování UKF a SF.


SLUŽBY | KATALOGY | REFERENČNÍ CENTRUM | VÝPŮJČNÍ ŘÁD


Karolína Košťálová

16.02.2018